05:46:39 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-20 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-24 X-dag ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2024-05-23 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-27 X-dag ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2022-05-25 Årsstämma 2022
2022-05-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-17 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-28 X-dag ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2021-05-25 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-09-10 X-dag ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2020-09-09 Årsstämma 2021
2020-06-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-14 Extra Bolagsstämma 2020
2020-03-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2019-12-30 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-11-06 Extra Bolagsstämma 2019
2019-09-27 X-dag ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2019-09-26 Årsstämma 2020
2019-09-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-07-12 Bokslutskommuniké 2019
2019-03-01 Kvartalsrapport 2019-Q3
2018-11-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-09-25 Årsstämma 2019
2018-09-05 X-dag ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2018-08-31 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-06-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-03-02 Kvartalsrapport 2018-Q3
2017-12-01 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-09-26 X-dag ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2017-09-25 Årsstämma 2018
2017-09-01 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-06-08 Bokslutskommuniké 2017
2017-03-03 Kvartalsrapport 2017-Q3
2016-12-02 Kvartalsrapport 2017-Q2
2016-11-21 Extra Bolagsstämma 2016
2016-09-27 X-dag ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2016-09-26 Årsstämma 2017
2016-09-02 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-06-03 Bokslutskommuniké 2016
2016-03-03 Kvartalsrapport 2016-Q3
2015-12-03 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-09-29 X-dag ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2015-09-28 Årsstämma 2016
2015-09-03 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-06-04 Bokslutskommuniké 2015
2015-03-05 Kvartalsrapport 2015-Q3
2014-12-04 Kvartalsrapport 2015-Q2
2014-09-30 X-dag ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2014-09-29 Årsstämma 2015
2014-09-05 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-06-05 Bokslutskommuniké 2014
2014-03-06 Kvartalsrapport 2014-Q3
2013-12-05 Kvartalsrapport 2014-Q2
2013-10-01 X-dag ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2013-09-06 Kvartalsrapport 2014-Q1
2013-06-07 Bokslutskommuniké 2013
2013-03-13 15-7 2013
2013-03-01 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-12-06 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-09-25 X-dag ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2012-09-24 Årsstämma 2012
2012-09-06 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-06-14 Bokslutskommuniké 2011
2012-03-08 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-12-08 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-10-03 X-dag ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2011-09-30 Årsstämma 2011
2011-09-08 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-06-10 Bokslutskommuniké 2010
2010-12-09 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-09-24 Årsstämma 2010
2010-09-09 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-12-10 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Vivesto är ett forskningsbolag. Bolaget är specialiserat inom forskning och utveckling av läkemedel för svåra sjukdomar inom onkologi. Tekniken baseras på bolagets tekniska plattform där forskning sker utifrån nanoteknik. Idag innehas verksamhet främst inom Norden och Nordamerika. Bolaget grundades under 1999 och har idag sitt huvudkontor i Uppsala.
2023-10-25 07:30:00

Solna den 25 oktober 2023 – Vivesto AB, ett onkologifokuserat forsknings- och utvecklingsbolag, meddelade idag att styrelsen beslutat att fokusera bolagets resurser på utvecklingsprogrammen Cantrixil och Paccal Vet, samt om ett antal åtgärder i syfte att sänka kostnadsläget i bolaget. All fortsatt utveckling relaterad till teknologiplattformen XR-18 inom Vivesto, och all verksamhet i bolagets laboratorier i Uppsala kommer att upphöra. Planen möjliggör leverans av ett antal viktiga milstolpar, samt säkrar bolagets finansiella ställning och fortsatta verksamhet till och med slutet av 2026.

Styrelsen i Vivesto har genomfört en strategisk översyn av verksamheten vilket har resulterat i ett antal åtgärder som syftar till att renodla bolagets verksamhet och sänka kostnadsläget i bolaget. Vivesto avser rikta utvecklingsresurserna mot de områden där det bedöms finnas störst potential att bygga aktieägarvärde på kort sikt –cancerprogrammet Cantrixil och veterinäronkologiprodukten Paccal Vet.

Vivestos utveckling av drug delivery-plattformen XR-18 och relaterade forskningsprojekt kommer att avslutas och verksamheten vid bolagets laboratorier i Uppsala kommer att upphöra med personalneddragningar som följd. Totalt bedöms åtgärderna minska kostnadsläget i bolaget med mer än 35 Mkr på årsbasis.

"Med dessa åtgärder stärker vi bolagets fokus mot områden där vi ser störst marknadspotential och möjlighet att nå resultat på kort sikt samtidigt som vi säkrar bolagets finansiella ställning till slutet av 2026. Jag beklagar att det också innebär personalneddragningar, men det är tyvärr en konsekvens av den fokuserade strategi vi nu går framåt med", säger Erik Kinnman, vd för Vivesto. ”Under 2023 har Vivesto tagit en ny strategisk inriktning mot att bli ett renodlat utvecklingsbolag med fokus på onkologiprojekt i tidig fas där det finns tydliga behov av effektivare läkemedel. Genom en riktad satsning på programmen Cantrixil och Paccal Vet ökar vi möjligheterna att nå framgång i vår kliniska utveckling och att bygga långsiktigt värde”.

Arbetet med att hitta ny licenstagare till det i Europa marknadsgodkända cancerläkemedlet Apealea fortgår och affärsutvecklingsaktiviteter för att möjliggöra avyttring av plattformen XR-18 kommer att inledas omgående.

Det kliniska utvecklingsprogrammet Paccal Vet utvecklas i enlighet med plan. Under sommaren 2023 hade Vivesto ett framgångsrikt så kallat pre-submission möte med amerikanska FDA's Center for Veterinary Medicine avseende utvecklingen av Paccal Vet och en klinisk pilotstudie är planerad att starta i slutet av 2023 där effekten av Paccal Vet kommer att undersökas i hundar med hemangiosarkom och malignt melanom.

I syfte att maximera den kommersiella potentialen för Cantrixil-programmet ämnar Vivesto inrikta programmets fortsatta utveckling mot blåscancer och blodcancer, båda indikationer med stora medicinska behov och betydande kommersiell potential.

För ytterligare information:
Erik Kinnman, vd Vivesto
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@vivesto.com


Om Vivesto AB
Vivesto är ett forsknings- och utvecklingsbolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svårbehandlad cancer. Bolaget har en portfölj av projekt med potential att erbjuda nya behandlingsalternativ för cancerpatienter med stora medicinska behov. Cancerprogrammet Cantrixil utvecklas inom indikationerna blåscancer och blodcancer, och veterinäronkologiprodukten Paccal Vet (paclitaxel micellar) utvecklas för behandling av malignt melanom och hemangiosarkom i hundar.

Vivesto har erfarenhet av att utveckla läkemedel från preklinisk fas, genom klinisk utveckling till regulatoriskt godkännande. Vivestos längst utvecklade program Apealea® (paklitaxel micellar) har erhållit marknadsgodkännande i EU för behandling av vuxna patienter som lider av ett första återfall av platinumkänslig epitelial äggstockscancer, primär peritoneal cancer och äggledarcancer, i kombination med karboplatin.
Vivestos aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: VIVE). Besök www.vivesto.com
för mer information om Vivesto.