03:51:30 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorFastigheter
IndustriProjektering
Wästbygg är verksamma inom fastighetsbranschen. Bolaget är specialiserade inom entreprenad- och projektutveckling. Fastighetsbeståndet består av logistik- och industribyggnader, där projekten drivs i både egenutveckling samt i samverkan med övriga aktörer på fastighetsmarknaden. Bolagets kunder utgörs huvudsakligen av industriella-, offentliga- och kommersiella aktörer. Verksamhet innehas runtom den nordiska marknaden, med huvudkontoret i Göteborg.

Kalender

2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-10-21 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 Ordinarie utdelning WBGR B 3.30 SEK
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-09 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-16 20:01:00

Wästbygg Gruppen ABs verkställande direktör, Jörgen Andersson (genom Fino Förvaltning AB), samt dess störste ägare M2 Asset Management AB har idag rapporterat passerade gränser för storleken av aktieinnehav, så kallade flaggningsmeddelande.

De transaktioner som de båda ägarna flaggat för genomfördes som delar av Wästbygg Gruppen ABs ägarspridning och börsnotering och har beskrivits i prospekt och, för Jörgen Anderssons del, genom rapportering av så kallad insynshandel. Regelverket på området är otydligt och Wästbygg Gruppen AB, Jörgen Andersson och M2 Asset Management AB förtydligar därför att transkationerna som nu flaggats för inte är nya transaktioner utan är redan rapporterade och utförligt beskrivna under börsintroduktionen.  

Om Wästbygg

Wästbygg är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag som är väl etablerat på de mest expansiva marknaderna i Sverige. Bolaget grundades 1981 i Borås och har egna kontor i sju städer i Sverige. Via koncernbolaget Logistic Contractor är Bolaget också representerat i Norge, Danmark och Finland. Wästbygg är primärt inriktat på de tre segmenten Bostad, Kommersiellt (där samhällsfastigheter ingår) samt Logistik och industri. Inom samtliga segment arbetar Wästbygg med både entreprenaduppdrag och projektutveckling. Segmentet Logistik och industri utgörs av koncernbolaget Logistic Contractor, en ledande aktör på den svenska logistikmarknaden.

I början av 2020 registrerades koncernbolaget Inwita Fastigheter AB med fokus på att äga och förvalta samhällsfastigheter som utvecklas inom Bolaget. I och med etableringen av Inwita Fastigheter AB kan Wästbygg erbjuda hela värdekedjan inom samhällsfastigheter med utveckling, entreprenad, förvaltning och ägande.

Inom Wästbyggs verksamhet läggs stort fokus på hållbarhet. Bolagets affärsidé är att utveckla och bygga hållbara, moderna och effektiva bostäder, kommersiella fastigheter samt logistik- och industrianläggningar i ömsesidigt förtroende med kunder. Inom sitt verksamhetsområde vill Wästbygg bidra till ett hållbarare samhälle – ekologiskt, socialt och ekonomiskt – och därmed förbättra människors livsmiljöer.

För mer information, vänligen kontakta:

Jörgen Andersson, VD och koncernchef
Telefon: +46 703 23 32 02
E-post: jorgen.andersson@wastbygg.se

Sture Stölen, Investor Relations
Telefon: +46 723 68 65 07
E-post: sture.stolen@wastbygg.se

Denna information lämnades för offentliggörande kl. 2000 CEST den 16 oktober 2020.