03:32:55 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-22 15-10 2024-Q3
2024-08-20 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-23 15-10 2024-Q1
2024-03-28 X-dag ordinarie utdelning WITTED 0.00 EUR
2024-03-27 Årsstämma 2024
2024-02-06 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-24 15-10 2023-Q3
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-25 15-10 2023-Q1
2023-03-31 X-dag ordinarie utdelning WITTED 0.00 EUR
2023-03-30 Årsstämma 2023
2023-02-07 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2

Beskrivning

LandFinland
ListaFirst North Finland
SektorTjänster
IndustriIT-konsult & onlinetjänster
Witted Megacorp är ett IT-konsultbolag. Bolaget erbjuder ett brett utbud av konsulttjänster och IT-lösningar, huvudsakligen tjänster som berör projekt- och affärsutveckling. Lösningarna används av ett flertal företagskunder inom olika sektorer. Utöver huvudverksamheten erbjuds diverse kringtjänster. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2022-09-27 12:30:00

Witted Megacorp Oyj

Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto 27.9.2022 klo 13.30

Witted Megacorp Oyj (“Witted”) ja NeXec Holding Oy ovat tänään 27.9.2022 allekirjoittaneet sopimuksen, jolla Witted ostaa konsulttiyritys Nexec Oy:n (”NeXec”) koko osakekannan. NeXecin yritysosto laajentaa Wittedille tärkeiden IT-johdon ja muutoshankkeiden johtamisen tarjoomaa sekä vahvistaa Wittedin asemaa IT-palvelumarkkinan suunnannäyttäjänä.

NeXec on vuonna 2005 perustettu suomalainen ICT-, liikkeenjohdon konsultointi- ja osaamispalveluita verkostomallilla tarjoava konsulttiyritys, joka työllistää noin 80 IT-alan asiantuntijaa projekteissaan ja organisaatiossaan. NeXec toimii asiakkaidensa muutoksiin, teknologiaan ja digitalisaatioon liittyvien haastavien kehityshankkeiden läpiviennissä ja yrityksen asiakkaita ovat suuret ja keskisuuret yritykset, joilla on vaativia digitalisaatioon liittyviä muutos- ja kehityshankkeita. NeXec Oy:n liikevaihto 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella oli 12,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,7 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 7,1 (6,7) miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,4 (0,3) miljoonaa euroa. Taseen loppusumma 31.12.2021 oli 5,2 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste oli 28,7 %.

Yritysosto täydentää Wittedin palveluvalikoimaa strategisesti keskeisellä liiketoiminta-alueella IT-johdon konsultoinnin ja muutoshankkeiden johtamisen parissa. NeXecin toimintamalli perustuu yli 900 konsulttikumppanin muodostamaan verkostoon, mikä luo Wittedille entistä paremmat edellytykset vastata markkinan kysyntään tarjoamalla asiakkaille entistä monipuolisempaa ja laaja-alaisempaa ICT-osaamista. NeXecin asiakkaille yritysjärjestely mahdollistaa entistä laajemman ohjelmistokehityskyvykkyyden rakentamisen Wittedin avulla.

“Witted on ollut nyt kuusi vuotta matkalla, jossa sen yksi tärkeimmistä tehtävistä on ollut rakentaa parasta työelämää ohjelmistokehittäjille. Me olemme rakentaneet menestyksekkäitä yhtiöitä ja partner-liiketoimintaa vastaamaan moninaisiin toiveisiin. NeXec on ollut tällä samalla matkalla, mutta keskittynyt palvelemaan liiketoiminnan muutosjohtamisen ammattilaisia. Yhdessä nämä muodostavat asiakkaille upean kokonaisuuden, jossa me uskomme pystyvämme paremmin palvelemaan asiakkaita ja osaltamme varmistamaan, että ATK-hankkeet eivät epäonnistu. Olen tosi innoissani tästä kasvutarinamme tuoreimmasta askeleesta”, sanoo Wittedin toimitusjohtaja Harri Sieppi.

“Digitalisaation myötä teknologinen osaaminen on suuryrityksissä kiivennyt tukifunktioista kriittiseksi osaksi kilpailukykyä. Liittymällä osaksi Witted Megacorpia meille aukeaa mahdollisuus tuoda asiakkaillemme aiempaa laajemmat kyvykkyydet kehittää tätä kilpailukykyä, kuitenkin tinkimättä arvolupauksestamme ja palvelumallistamme, jossa laajasta verkostomme osaajakunnasta haetaan juuri asiakkaidemme tarpeisiin parhaiten soveltuvat osaajat”, kertoo NeXecin hallituksen puheenjohtaja Markus Huttunen.

Kauppahinta on 8,3 miljoonaa euroa ja kauppahinnasta 91 % maksetaan Wittedin yhtiökokouksen niin päättäessä myyjille suunnatulla osakeannilla Witted Megacorp Oyj:n osakkeilla ja loput käteisellä. Lisäksi järjestelyyn sisältyy mahdollinen, enintään 3,7 miljoonan euron lisäkauppahinta, jos asetetut kasvutavoitteet vuosille 2022-2023 saavutetaan. Suunnatussa osakeannissa myyjille annettavien Wittedin osakkeiden merkintähinta määräytyy Wittedin osakkeiden kaupankäyntimäärillä painotetun keskikurssin (VWAP) perusteella 15.8.2022-23.9.2022 väliseltä ajanjaksolta. Yrityskaupan toteutuessa NeXec jatkaa Wittedin täysin omistamana tytäryhtiönä omana brändinään, ja yhtiön johdossa jatkaa Mikael Ylijoki. Yrityskaupalla ei ole vaikutusta NeXecin olemassa oleviin asiakassopimuksiin tai henkilöstöön.

Yritysosto on ehdollinen Wittedin ylimääräisen yhtiökokouksen päätökselle sekä tietyille muille tavanomaisille ehdoille ja edellytyksille. Yhtiökokouskutsu julkaistaan erillisellä tiedotteella sekä Wittedin verkkosivuilla osoitteessa sijoittajat.witted.com. Yrityskaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2022 neljännen vuosineljänneksen aikana edellyttäen, että kaikki kaupan ehdot ovat täyttyneet.

Yritysostolla ei ole vaikutusta Wittedin taloudelliseen ohjeistukseen vuodelle 2022.

Lisätietoja:

Harri Sieppi, toimitusjohtaja
Witted Megacorp Oyj
+358 40 859 6387
harri.sieppi@witted.com

WITTED LYHYESTI
Witted on uuden sukupolven ohjelmistokehitysyhtiö, joka auttaa asiakkaita rakentamaan menestyviä ohjelmistokehitystiimejä ja pyrkii luomaan yhteistyötä läpi IT-toimittajakentän. Witted Megacorp -konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 30 miljoonaa euroa. Konserni työllistää täysipäiväisesti noin 400 IT-ammattilaista, joista osa toimii itsenäisinä konsultteina ja osa työntekijöinä. Witted Megacorp -konserniin kuuluvat Suomessa sijaitsevien yhtiöiden lisäksi yhtiöt Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Yhdysvalloissa. Näiden lisäksi yhtiö tekee projekteja useilla eri markkinoilla.