16:41:07 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-28 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-30 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-15 Ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2023-05-12 Årsstämma 2023
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-28 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-09 Ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2022-05-06 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-07-05 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-10 Ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2021-05-07 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-10 Ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2020-06-09 Årsstämma 2020
2020-05-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-28 Ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2019-05-27 Årsstämma 2019
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-28 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-09-21 Extra Bolagsstämma 2018
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-30 Ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2018-05-29 Årsstämma 2018
2018-05-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-23 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-19 Ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2017-05-18 Årsstämma 2017
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-23 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-31 Ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2016-05-30 Årsstämma 2016
2016-04-26 Bokslutskommuniké 2015

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Xintela är verksamma inom bioteknik. Bolagets kompetens återfinns inom regenerativ medicin, samt behandling av cancer, ledbroskskador samt hjärntumörer. Forskningen baseras på utvecklandet av proteinmolekyler som har kapacitet att känna av förändringar på cellers yta, vilket möjliggör identifiering av de stamceller som är på väg att utvecklas till broskceller. Bolaget grundades under 2009 och har sitt huvudkontor i Lund.
2022-06-02 14:30:00

Onkologibolaget Targinta, ett helägt dotterbolag till Xintela AB (publ), har tecknat avtal med Abzena Ltd., en ledande global kontraktsutvecklings- och tillverkningsorganisation (CDMO) som tillhandahåller integrerad forskning, utveckling och tillverkning av biologiska läkemedel och antikroppskonjugat (ADCer), för initial produktion av läkemedelskandidaterna TARG9 och TARG10 som utvecklas för behandling av aggressiv cancer.

Targinta har inlett ett samarbete med Abzena för initial produktion av sina läkemedelskandidater. Abzena kommer att utföra CMC (chemistry manufacturing and control) -aktiviteter, som inledande produktion med cellinjeutveckling, för både Targintas ADC-antikropp TARG9 och för den funktionsblockerande antikroppen TARG10.

"Abzena är mycket glada över att samarbeta med Targinta, ett ledande nordiskt ADC-bolag som skapar nya lösningar för cancerpatienter. Vårt stöd omfattar design av ADC-läkemedel samt preklinisk och klinisk tillverkning av biokonjugat och antikroppar. Jag är mycket glad över att Abzena kan medverka till Targintas framsteg och samarbeta på vägen mot klinisk utveckling", kommenterade Jonathan Goldman, vd på Abzena.

"Abzena är en ledande aktör inom ADC-fältet och det nyligen undertecknade CMC-samarbetet utgör en utvidgning av ett långvarigt och mycket positivt forskningssamarbete mellan våra företag. Abzena har varit avgörande för framtagandet av Targintas läkemedelskandidater TARG9 och TARG10 och vi har särskilt uppskattat Abzenas exceptionella effektivitet och deras lyhördhet för våra behov, säger Per Norlén, vd för Targinta.

Targinta utvecklar tumörriktade antikroppar och ADCer mot sitt unika och patentskyddade target integrin α10β1 som överuttrycks i vissa aggressiva cancerformer. Produktionsstarten av läkemedelskandidaterna är en viktig milstolpe för bolaget och ger möjlighet att starta kliniska prövningar på cancerpatienter under andra halvåret 2024.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Per Norlén, vd Targinta AB
E-post: per.norlen@targinta.se
Tel: 046-275 65 00

Om Abzena Ltd.
Abzena tillhandahåller den mest kompletta uppsättningen lösningar från integrerad tidig forskning till biofarmaceutisk läkemedelsutveckling och tillverkning, och upprätthåller anläggningar i USA och Storbritannien. Abzena ägs av Welsh, Carson, Anderson & Stowe, en av världens ledande private equity-investerare. För mer information, se www.abzena.com

Om Targinta AB
Targinta är ett prekliniskt onkologibolag som utvecklar målsökande och toxinbeväpnade antikroppar mot aggressiv cancer baserat på upptäckten av en ny och patentskyddad cancermarkör, integrin α10β1. Produktportföljen utgörs av TARG10, en funktionsblockerande integrin α10-antikropp som motverkar metastasering, och TARG9, en toxinbeväpnad integrin α10-antikropp (ADC) som verkar celldödande. Targinta är ett helägt dotterbolag till Xintela AB (publ) med huvudkontor i Lund, Sverige. För ytterligare information vänligen se www.targinta.se.

Om Xintela AB
Xintela utvecklar medicinska produkter inom stamcellsterapi och målriktad cancerterapi baserade på bolagets cellytemarkör integrin α10β1 som finns på mesenkymala stamceller och på vissa aggressiva cancerceller. Inom stamcellsterapi används integrin α10β1 för att selektera och kvalitetssäkra stamceller i framställningen av den patentskyddade stamcellsprodukten XSTEM®, som nu är i klinisk utveckling för behandling av knäartros och svårläkta bensår. Bolaget producerar XSTEM för de kliniska studierna i den egna GMP-godkända produktionsanläggningen. Inom cancerterapi, som drivs av det helägda dotterbolaget Targinta AB, utvecklas riktade antikroppsbaserade behandlingar (First-in-Class) för aggressiv cancer som trippelnegativ bröstcancer och hjärntumören glioblastom. Xintela bedriver sin verksamhet på Medicon Village i Lund och är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00, certifiedadviser@penser.se.