11:03:40 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-28 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-22 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-30 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-24 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-08 Årsstämma 2024
2024-02-28 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-30 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-15 Ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2023-05-12 Årsstämma 2023
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-28 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-09 Ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2022-05-06 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-07-05 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-10 Ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2021-05-07 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-10 Ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2020-06-09 Årsstämma 2020
2020-05-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-28 Ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2019-05-27 Årsstämma 2019
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-28 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-09-21 Extra Bolagsstämma 2018
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-30 Ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2018-05-29 Årsstämma 2018
2018-05-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-23 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-19 Ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2017-05-18 Årsstämma 2017
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-23 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-31 Ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2016-05-30 Årsstämma 2016
2016-04-26 Bokslutskommuniké 2015

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Xintela är verksamt inom bioteknik. Bolagets kompetens återfinns inom regenerativ medicin, samt behandling av cancer, ledbroskskador samt hjärntumörer. Forskningen baseras på utvecklandet av proteinmolekyler som har kapacitet att känna av förändringar på cellers yta, vilket möjliggör identifiering av de stamceller som är på väg att utvecklas till broskceller. Bolaget grundades under 2009 och har sitt huvudkontor i Lund.
2022-04-05 13:10:00

Onkologibolaget Targinta AB, ett helägt dotterbolag till Xintela AB (publ), meddelar idag val av läkemedelskandidaten TARG9, en konjugerad antikropp, eller ADC (antibody-drug conjugate), riktad mot cancermarkören integrin α10β1. Därmed inleds nu preklinisk utveckling för läkemedelskandidaten som i första hand utvecklas mot trippelnegativ bröstcancer och glioblastom.

TARG9 består av en integrin α10-antikropp kopplad till ett kraftfullt toxin som har celldödande effekt mot cancer. Läkemedelskandidaten är skapad med den nya generationens teknologi för toxinkonjugering. Denna s.k. ADC-teknologi bygger på ett mer kraftfullt toxin som sitter fast förankrade på antikroppen så länge den befinner sig i blodbanan. Toxinet frigörs först när TARG9 tas upp i cancerceller som uttrycker integrin α10β1. Då cancermarkören är obefintligt eller mycket sparsamt uttryckt i normal vävnad, blir den celldödande effekten selektiv för cancer som trippelnegativ bröstcancer och den aggressiva hjärncancern glioblastom. TARG9 väljs efter omfattande utvärdering, bland annat med hjälp av Vinnova-anslag, som bekräftar utmärkta egenskaper för framgångsrik läkemedelsutveckling. Läkemedelskandidaten går nu in i preklinisk utvecklingsfas.

“Valet av TARG9 som bolagets första toxinbeväpnade läkemedelskandidat är en avgörande milstolpe och etablerar Targinta som en ledande nordisk aktör inom det heta ADC-fältet. Med en nyskapande kandidat mot ett nytt cancer-target och med ett unikt patentskydd kring både produkt och målmolekyl är vår målsättning att ingå avgörande partnerskap tidigt och att accelerera utvecklingen av TARG9 och på så sätt bidra till nya och bättre behandlingsmöjligheter för cancerpatienter”, säger Targintas vd Per Norlén.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Per Norlén, vd Targinta AB
E-post: per.norlen@targinta.se
Tel: 046 275 65 00