20:30:24 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Xintela är verksamma inom bioteknik. Bolagets kompetens återfinns inom regenerativ medicin, samt behandling av cancer, ledbroskskador samt hjärntumörer. Forskningen baseras på utvecklandet av proteinmolekyler som har kapacitet att känna av förändringar på cellers yta, vilket möjliggör identifiering av de stamceller som är på väg att utvecklas till broskceller. Bolaget grundades under 2009 och har sitt huvudkontor i Lund.

Kalender

2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-28 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-09 Ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2022-05-06 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-07-05 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-10 Ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2021-05-07 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-10 Ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2020-06-09 Årsstämma 2020
2020-05-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-28 Ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2019-05-27 Årsstämma 2019
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-28 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-09-21 Extra Bolagsstämma 2018
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-30 Ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2018-05-29 Årsstämma 2018
2018-05-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-23 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-19 Ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2017-05-18 Årsstämma 2017
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-23 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-31 Ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2016-05-30 Årsstämma 2016
2016-04-26 Bokslutskommuniké 2015

Prenumeration

2022-08-26 07:30:00

Sammanfattning av delårsrapporten
Med ”Bolaget” eller ”Xintela” avses Xintela AB (publ) med organisationsnummer 556780-3480.

Andra kvartalet 2022 för koncernen
» Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK.
» Resultatet före skatt uppgick till -18 942 (-15 020) KSEK.
» Resultatet per aktie uppgick till -0,21 (-0,17) SEK.

Första halvåret 2022 för koncernen
» Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK.
» Resultatet före skatt uppgick till -35 326 (-26 699) KSEK.
» Resultatet per aktie uppgick till -0,40 (-0,30) SEK.

Andra kvartalet 2022 för moderbolaget
» Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK.
» Resultatet före skatt uppgick till -11 547 (-11 797) KSEK.
» Resultatet per aktie uppgick till -0,13 (-0,13) SEK.

Första halvåret 2022 för moderbolaget
» Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK.
» Resultatet före skatt uppgick till -22 589 (-20 842) KSEK.
» Resultatet per aktie uppgick till -0,26 (-0,24) SEK.
» Soliditeten uppgick per den 30 juni 2022 till -99 (76) %.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2022
» Xintela startar klinisk studie med XSTEM® för knäartros. (4 april 2022)
» Targinta utser ADC-antikroppen TARG9 till ny läkemedelskandidat. (5 april 2022)
» Targinta presenterar nya prekliniska data för TARG10 vid AACR Annual Meeting. (8 april 2022)
» Xintela föreslår Hans-Joachim Simons som ny styrelseledamot. (3 maj 2022)
» Xintela publicerar resultat som visar att XSTEM reparerar skadat ledbrosk i preklinisk modell. (9 maj 2022)
» Xintela genomför en kapitalanskaffning som inkluderar en fullt garanterad företrädesemission om 44,6 MSEK samt en övertilldelningsoption om cirka 10 MSEK. (20 maj 2022)
» Targinta anlitar Abzena för produktion av TARG9 och TARG10. (2 juni 2022)
» Targinta beviljas patent i Japan (8 juni 2022)
» Xintela meddelar tidplan för kapitalanskaffning. (15 juni 2022)
» Xintela offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission. (22 juni 2022)

Väsentliga händelser efter periodens utgång
» Xintela erhåller godkännande för klinisk studie med XSTEM® på svårläkta venösa bensår. (5 juli 2022)
» Xintela offentliggör utfall i företrädesemissionen och beslutar om riktad nyemission om 10 MSEK. (18 juli 2022)
» Kallelse till extra bolagsstämma i Xintela AB (publ). (18 juli 2022)
» Per Norlén kommer att sluta som vd för Targinta. (2 augusti 2022)
» Kommuniké från extra bolagsstämma i Xintela AB (publ). (3 augusti 2022)

Den fullständiga rapporten bifogas som pdf och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.xintela.se/investerare#rapporter