15:26:37 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-28 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-22 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-30 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-24 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-10 X-dag ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2024-05-08 Årsstämma 2024
2024-02-28 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-30 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-15 X-dag ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2023-05-12 Årsstämma 2023
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-28 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-09 X-dag ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2022-05-06 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-07-05 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-10 X-dag ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2021-05-07 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-10 X-dag ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2020-06-09 Årsstämma 2020
2020-05-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-28 X-dag ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2019-05-27 Årsstämma 2019
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-28 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-09-21 Extra Bolagsstämma 2018
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-30 X-dag ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2018-05-29 Årsstämma 2018
2018-05-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-23 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-19 X-dag ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2017-05-18 Årsstämma 2017
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-23 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-31 X-dag ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2016-05-30 Årsstämma 2016
2016-04-26 Bokslutskommuniké 2015

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Xintela är verksamt inom bioteknik. Bolagets kompetens återfinns inom regenerativ medicin, samt behandling av cancer, ledbroskskador samt hjärntumörer. Forskningen baseras på utvecklandet av proteinmolekyler som har kapacitet att känna av förändringar på cellers yta, vilket möjliggör identifiering av de stamceller som är på väg att utvecklas till broskceller. Bolaget grundades under 2009 och har sitt huvudkontor i Lund.
2023-06-09 15:15:00

Resultaten från Xintelas prekliniska studie med XSTEM® för behandling av ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) har publicerats i tidskriften Respiratory Research. Resultaten visar att XSTEM har en behandlande effekt och ger stabilare blodcirkulation, minskad lungvävnadsskada och minskad blodkoagulation jämfört med placebo.

Xintela har tidigare informerat att bolagets stamcellprodukt XSTEM har utvärderats för behandling av ARDS i en validerad preklinisk grismodell som kliniskt liknar den livshotande lungkomplikationen hos ARDS patienter. Studien, som delfinansierats av Vinnova, har utförts i samarbete med Professor Sandra Lindstedt och hennes team vid Institutionen för Thoraxkirugi, Skånes universitetssjukhus i Lund. Resultaten från studien har nu publicerats i den internationella vetenskapliga tidskriften Respiratory Research (https://respiratory-research.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12931-023-02459-6). Resultaten visar bland annat att djuren som behandlades med XSTEM har stabilare blodcirkulation, mindre lungvävnadsskada och mindre blodkoagulation jämfört med de djur som behandlades med placebo samt att inga negativa sidoeffekter noterades under behandlingen.

ARDS är en form av akut svår lungsvikt som kan uppstå till följd av exempelvis lunginflammation, blodförgiftning eller trauma. Tillståndet innebär att lungornas funktion kollapsar och dödligheten är hög. Idag saknas en effektiv behandling.

”Vi är mycket nöjda med att resultaten från studien nu har granskats och publicerats i en riktigt bra tidskrift. XSTEM får därmed extra uppmärksamhet som ett nytt behandlingsalternativ för ARDS med potential att förbättra det svåra tillståndet hos ARDS-patienter och därmed förkorta intensivvårdstid och minska dödligheten. Resultaten som visar både säkerhet och effekt ger även ett starkt stöd för fortsatt kliniskt utvecklingsarbete”, säger Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund.