20:01:51 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Xspray Pharma är ett forskningsbolag. Bolaget affärsverksamhet är idag inriktad mot att utveckla läkemedel för cancerbehandling. Forskningen utgår ifrån bolagets teknologiplattform som används för att skapa anti-cancerprodukter och generiska versioner för patienter. Störst inriktning sker mot utveckling av proteinkinashämmare (PKI). Bolaget grundades ursprungligen 2003 som Xspray Microparticles och har idag sitt huvudkontor i Solna.

Kalender

2022-11-09 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-05 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-06 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-26 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Årsstämma 2019
2019-05-17 Ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-28 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-16 Ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2018-05-14 Årsstämma 2018
2018-05-14 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Extra Bolagsstämma 2017
2018-02-19 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-22 Kvartalsrapport 2017-Q3
2020-06-18 13:00:00

Xspray Pharma (Nasdaq Stockholm: XSPRAY) bjuder in till virtuell kapitalmarknadsdag den 25 juni kl. 14.00-15.30. Temat kommer att vara hur bolagets längst framskridna produktkandidat HyNap-Dasa kan öppna för ett stort antal efterföljande produktkandidater baserade på bolagets teknologiplattform. Kapitalmarknadsdagen kommer att kunna följas via Xsprays hemsida: www.xspraypharma.com.

VD Per Andersson kommer att presentera Xsprays verksamhet samt utvecklingsstegen för bolagets längst framskridna produktkandidat, HyNap-Dasa, fram till beräknad inlämning av ANDA-ansökan. Vidare kommer Xsprays befintliga och potentiella utvecklingsportfölj av amorfa proteinkinashämmare att belysas liksom olika scenarier för hur dessa kan nå marknaden. VP Intellectual Property Christer Hällgren och CFO Kerstin Hasselgren kommer också att delta i presentationen samt externa gäster med relevant erfarenhet och kunskap om detta specifika marknadsområde.

Programmet, som modereras av Charlotte Stjerngren, Cord Communications, avslutas med en frågestund och studiodiskussion där externa marknadsbedömare deltar. Det kommer att vara möjligt att ställa frågor till bolaget under programmet, maila dessa till event@xspray.com. Mötet kommer till största delen hållas på engelska.

Kapitalmarknadsdagen kommer att kunna följas via Xsprays hemsida: www.xspraypharma.com.
Frågor kan ställas till event@xspray.com.

Välkomna den 25 juni!