00:06:43 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-08 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-02 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Extra Bolagsstämma 2023
2023-05-16 Årsstämma 2023
2023-05-05 Ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-09 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-05 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-06 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-03-26 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Årsstämma 2019
2019-05-17 Ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-28 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-16 Ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2018-05-14 Årsstämma 2018
2018-05-14 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Extra Bolagsstämma 2017
2018-02-19 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-22 Kvartalsrapport 2017-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Xspray Pharma är ett läkemedelsbolag med målet att förbättra livskvaliteten för cancerpatienter. Bolaget har flera produktkandidater i klinisk utvecklingsfas och planerar att lansera sin första produkt på den amerikanska marknaden under september 2024. Baserat på en patenterad teknologi för amorf formulering av läkemedel utvecklar bolaget produktkandidater med relevanta medicinska fördelar som ska kunna marknadsföras som förbättrade versioner av etablerade läkemedel för behandling av cancer (proteinkinashämmare, PKI:er).
2023-03-29 08:00:00

Xspray Pharma publicerar årsredovisning 2022 Xspray Pharma AB (publ) publicerar idag sin årsredovisning för räkenskapsåret 2022. Årsredovisningen är bifogad detta pressmeddelande och finns tillgängligt på bolagets hemsida: https://xspraypharma.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/

Utdrag ur VD-ord från Per Andersson, VD i Xspray Pharma:
 
“Under 2022 tog vi viktiga steg i arbetet med att få vår första produkt färdig för lansering och kommersialisering i USA. Det gäller XS004 med arbetsnamnet Dasynoc, vår amorfa version av dasatinib för behandling av kronisk myeloisk leukemi (KML) och akut lymfoblastisk leukemi (ALL) som är blodcancersjukdomar. Under året kunde vi bland annat presentera nya forskningsdata som visar att Dasynoc kan ha tydliga kliniska fördelar. Vi lämnade även in ansökan till amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, om marknadsgodkännande av Dasynoc och vi fick regulatoriskt godkännande från italienska läkemedelsmyndigheten, AIFA, för kommersiell produktion av produkten. Vi har därefter börjat producera nödvändiga lager av Dasynoc inför lanseringen som planeras ske under andra halvåret 2023. Efter räkenskapsårets slut kunde vi dessutom presentera vår kommersialiseringsstrategi där vi tecknat avtal med EVERSANA, en tredjepartsaktör som ger oss tillgång till en specialiserad, etablerad och skalbar försäljningsorganisation som täcker hela USA. EVERSANA har lång erfarenhet av att sälja PKI-läkemedel och kommer att ansvara för USA-lanseringen av Dasynoc till en optimerad kostnad samtidigt som Xspray Pharma behåller strategiskt och finansiellt ägarskap av produkten.”