01:46:42 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-12 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-06 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-07 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-22 X-dag ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2024-05-21 Årsstämma 2024
2024-05-08 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-08 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-02 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Extra Bolagsstämma 2023
2023-05-16 Årsstämma 2023
2023-05-05 X-dag ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-09 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-05 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-06 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 X-dag ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 X-dag ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-26 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Årsstämma 2019
2019-05-17 X-dag ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-28 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-16 X-dag ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2018-05-14 Årsstämma 2018
2018-05-14 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Extra Bolagsstämma 2017
2018-02-19 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-22 Kvartalsrapport 2017-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Xspray Pharma är ett läkemedelsbolag med målet att förbättra livskvaliteten för cancerpatienter. Bolaget har flera produktkandidater i klinisk utvecklingsfas och planerar att lansera sin första produkt på den amerikanska marknaden under september 2024. Baserat på en patenterad teknologi för amorf formulering av läkemedel utvecklar bolaget produktkandidater med relevanta medicinska fördelar som ska kunna marknadsföras som förbättrade versioner av etablerade läkemedel för behandling av cancer (proteinkinashämmare, PKI:er).
2022-02-18 08:30:00

”När jag tittar tillbaka på Xspray Pharmas fjärde kvartal 2021 präglas det av framtidsanda. Efter kvartalets utgång nåddes en väsentlig milstolpe då den amerikanska läkemedelsmyndigheten, US Food and Drug Administration (FDA), meddelade att man accepterat att granska Xspray Pharmas första produktkandidat Dasynoc, en förbättrad version av dasatinib. De utvecklingsprocesser som vi har skapat med Dasynoc kan nu användas i utvecklingen av våra andra produktkandidater, och processen med HyNap-Nilo fortlöper enligt plan. Idag kan vi ta en ny produktkandidat genom utvecklingssystemet på kortare tid och den nya produktionslinan som nu byggs på Malta blir extra värdefull inför produktionen av framtida produkter”, säger Per Andersson, vd Xspray Pharma.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

Oktober - december 2021
• I oktober meddelades att Xspray Pharma valt att enbart fokusera på den förbättrade produkten HyNap-Dasa 505(b)(2), Dasynoc™ (”Dasynoc”), då bioekvivalens inte uppnåtts för den generiska versionen HyNap-Dasa ANDA. Resultateffekten av utrangeringen för de balanserade utvecklingsutgifterna uppgick till 31 miljoner kronor.

• I oktober meddelades valberedningens sammansättning för årsstämman 2022.

• I oktober meddelade bolaget att kvartalsrapporten för det tredje kvartalet tidigarelades från den 4 november till den 26 oktober.

• I november genomfördes en riktad nyemission av aktier till Flerie Invest AB, teckningskurs var 62,00 SEK per aktie. Emissionen tillförde 100 mSEK före transaktionskostnader och ökade antal aktier med 1 612 904 aktier, från 19 067 504 till 20 680 408.

• I november meddelades att bolaget anställt Christina Malmberg Hägerstrand som Vice President Investor Relations and Communications. Christina tillträdde den 10 januari 2022 och ingår i bolagets ledningsgrupp.

• I november lämnade bolaget in sin ansökan för marknadsgodkännande i USA för bolagets produktkandidat Dasynoc (dasatinib) till FDA enligt 505(b)(2) NDA-förfarandet.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
• I januari meddelade FDA att ansökan om marknadsgodkännande för Dasynoc accepteras för en fullständig granskning.

• I februari meddelades att bolaget anställt Anna-Karin Ekberg som Global Head of Marketing and Sales. Anna-Karin tillträder den 15 mars 2022 och kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp.

Oktober - december 2021, koncernen
• Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)

• Resultat före skatt uppgick till -51 944 kSEK (-14 972)

• Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -2,62 SEK (-0,81)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 280 kSEK (-11 717)

• Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -33 691 kSEK (-27 926)

Januari - december 2021, koncernen
• Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)

• Resultat före skatt uppgick till -96 698 kSEK (-52 410)

• Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -5,03 SEK (-3,05)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -51 607 kSEK (-47 792)

• Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -105 818 kSEK (-96 828)

• Likvida medel uppgick vid periodens slut till 271 881 kSEK (325 598)

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.