20:38:08 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Xvivo Perfusion är verksamma inom medicinteknik. Bolaget tillhandahåller lösningar för transplantation av lungor. Exempel på produkter som bolaget levererar innefattar kanyler, organförvaring samt kyllösningar. Produkterna vidaresäljs till kliniker och forskningsinstitut runtom den globala marknaden, med störst närvaro inom Norden och Europa. Bolaget kom till via en avknoppning från Vitrolife under 2012 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Kalender

2023-10-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-13 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-25 Årsstämma 2023
2023-04-24 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-01-26 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-13 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-27 Ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2022-04-26 Årsstämma 2022
2022-04-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-01-27 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-13 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-23 Ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-04-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-01-28 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-14 Extra Bolagsstämma 2020
2020-07-10 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-09 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-01 Ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2020-03-31 Årsstämma 2020
2020-01-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-12 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 Ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-13 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-30 Ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2018-04-27 Årsstämma 2018
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-14 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-27 Ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2017-04-26 Årsstämma 2017
2017-04-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-10 Extra Bolagsstämma 2017
2017-02-08 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-15 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-04 Ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2016-05-03 Årsstämma 2016
2016-04-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-04 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-24 Ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2015-04-23 Årsstämma 2015
2015-04-22 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-05 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-24 Analytiker möte 2014
2014-10-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-13 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 Ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2014-04-29 Årsstämma 2014
2014-04-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-07 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-07 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-11-07 Analytiker möte 2013
2013-07-11 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-08 Ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2013-05-07 Årsstämma 2013
2013-04-19 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-19 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-01 Kvartalsrapport 2012-Q3

Prenumeration

2022-11-24 15:50:00

Vid konferensen American Heart Association (AHA) 2022, som ägde rum i Chicago, USA, tidigare denna månad, presenterade professor David Kaye från The Alfred i Melbourne, Australien, sin erfarenhet från en pågående studie av längre transporttider av donerade hjärtan. De imponerande resultaten visar att det inte förekom någon dödlighet bland de första 20 studiepatienterna som blev transplanterade med donerade hjärtan som bevarats med XVIVOs hjärtteknologi, trots de kraftigt förlängda transporttiderna vilka varade upp till 8 timmar och 47 minuter.

XVIVOs teknologi för att skydda donerade hjärtan under transporter består av en maskin, en engångsartikel samt en patentskyddad lösning. Den australiensiska och nyzeeländska prövarinitierade studien ”Multicenter trial of Extended (6-8 hours) Non-Ischemic Heart Preservation (NIHP) of Donor Hearts for Transplantation” pågår på 5 sjukhus och den sista patienten förväntas vara inkluderad i slutet av 2022. Professor David Kaye och professor David McGiffin från The Alfred leder studien.

"Bortsett från den potentiella skadan som kan uppstå när donerade hjärtan förvaras utan cirkulation på is, utgör tiden som hjärtat är utanför kroppen ett stort problem. Detta speciellt för länder med stora geografiska avstånd, såsom Australien och Nya Zeeland, där donerade hjärtan ej kan transplanteras när den förväntade tiden utanför kroppen bedöms bli oacceptabelt lång”, säger professor David Kaye och fortsätter ”primär graftdysfunktion, PGD, är en känd komplikation som blir mer vanligt förekommande när tiden utanför kroppen förlängs. Därför kan en säker förlängning av tiden som det donerade hjärtat kan vara utanför kroppen bortom dagens gräns på 4-6 timmar göra att fler donerade hjärtan blir tillgängliga för transplantation. Detta har demonstrerats i studien och utan en ökad risk för dysfunktion. De första 20 patienterna som erhållit hjärtan i studien i Australien och Nya Zeeland är samtliga i livet, och trots den långa tiden hjärtat bevarats utanför kroppen har endast en patient behövt kortvarigt cirkulationsstöd efter transplantationen. " En sammanfattning om studien som presenterades vid AHA 2022-mötet finns med som en bilaga till detta pressmeddelande.

"Det är mycket glädjande att ta del av den preliminära data som presenterades av professor Kaye. Den blir en viktig milstolpe för oss i att bredda de kliniska bevisen för vår unika hjärtteknologi. Vi ser betydande möjligheter att på ett säkert sätt förlänga tiden för bevarande av donerade hjärtan utanför kroppen. Detta kommer att ha en enorm inverkan på den logistiskt utmanande processen för hjärttransplantationer och kommer i slutändan göra att fler hjärtan blir tillgängliga för transplantation”, säger Christoffer Rosenblad, tillförordnad VD för XVIVO.
 
24 november, 2022
Göteborg
Christoffer Rosenblad, tillförordnad VD
XVIVO Perfusion AB (publ)