09:33:10 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-01-28 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-12 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-24 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-01-25 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-13 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-26 Ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2023-04-25 Årsstämma 2023
2023-04-24 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-01-26 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-13 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-27 Ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2022-04-26 Årsstämma 2022
2022-04-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-01-27 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-13 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-23 Ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-04-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-01-28 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-14 Extra Bolagsstämma 2020
2020-07-10 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-09 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-01 Ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2020-03-31 Årsstämma 2020
2020-01-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-12 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 Ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-13 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-30 Ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2018-04-27 Årsstämma 2018
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-14 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-27 Ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2017-04-26 Årsstämma 2017
2017-04-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-10 Extra Bolagsstämma 2017
2017-02-08 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-15 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-04 Ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2016-05-03 Årsstämma 2016
2016-04-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-04 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-24 Ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2015-04-23 Årsstämma 2015
2015-04-22 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-05 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-10-24 Analytiker möte 2014
2014-08-13 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 Ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2014-04-29 Årsstämma 2014
2014-04-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-07 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-07 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-11-07 Analytiker möte 2013
2013-07-11 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-08 Ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2013-05-07 Årsstämma 2013
2013-04-19 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-19 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-01 Kvartalsrapport 2012-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Xvivo Perfusion är verksamt inom medicinteknik. Bolaget tillhandahåller lösningar för transplantation av lungor. Exempel på produkter som bolaget levererar innefattar kanyler, organförvaring samt kyllösningar. Produkterna vidaresäljs till kliniker och forskningsinstitut runtom den globala marknaden, med störst närvaro inom Norden och Europa. Bolaget kom till via en avknoppning från Vitrolife under 2012 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2023-04-24 07:30:00

Rekordkvartal för försäljning och bruttomarginal

Första kvartalet 2023 (1 Jan - 31 Mar)
• Nettoomsättningen uppgick till 140,6 MSEK (92,7), motsvarande en tillväxt om 52 procent i SEK och 39 procent rensat för valutaeffekter. Organisk tillväxt utgjorde 34 procent och förvärvad tillväxt 5 procent.
• Samtliga affärsområden visade på underliggande tillväxt rensat för valutaeffekter; Thorax 23 procent, Abdominal 85 procent och Services 81 procent.
• Bruttomarginal förbrukningsvaror stärktes till 81 procent (79). Total bruttomarginal förbättrades till 75 procent (70).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 11,2 MSEK (4,6). Justerad EBIT uppgick till 12,5 MSEK (5,3).
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 23,6 MSEK (14,7) motsvarande en EBITDA-marginal om 17 procent (16). Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 24,9 MSEK (15,4), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 18 procent (17).
• Nettoresultatet uppgick till 14,2 MSEK (4,8).
• Resultat per aktie uppgick till 0,48 SEK (0,16).
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -12,4 MSEK (-9,3), främst på grund av betalning av personalrelaterade rörelseskulder intjänade under 2022. Totalt kassaflöde uppgick till -48,4 MSEK (-63,6), påverkat av investeringar i FoU-projekt om -22,6 MSEK.

Väsentliga händelser under kvartalet
• Framgångsrik integration av Avionord M&P
• Stort intresse i Australien och Nya Zeeland för XVIVOs hjärtteknologi. Cirka 25 procent av ländernas hjärttransplantationer har under kvartalet utförts med hjälp av vår teknologi.
• I en pre-klinisk studie publicerad i The Journal of Heart and Lung Transplantation har fördelar med XVIVOs hjärtpreservationsteknologi påvisats även vid donation efter cirkulationsstillestånd (DCD).
• Stärkta bevis för fördelarna med kall syresatt perfusion av lever vid donation efter hjärndöd (DBD) påvisade i stor multicenterstudie publicerad i Journal of Hepathology

VD-kommentar
“När det första kvartalet sammanfattas kan det konstateras att de senaste årens hårda och fokuserade arbete ger utdelning i form av stark tillväxt, goda marginaler samt att viktiga milstolpar passerats inom både hjärta och lever. För att fortsätta denna resa kommer bolaget att fokusera ännu tydligare på att utveckla nuvarande affär, fortsätta lanseringen av Kidney Assist Transport i USA och Europa, ta hjärtteknologin till regulatoriskt godkännande i EU, Australien och USA samt uppnå regulatoriskt godkännande för vår leverteknologi i USA. Ett ökat fokus kommer göra att fler patienters liv räddas och att vi en dag kan uppnå vår vision att ingen ska dö i väntan på ett nytt organ.”
- Christoffer Rosenblad, VD