17:54:51 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Xvivo Perfusion är verksamma inom medicinteknik. Bolaget tillhandahåller lösningar för transplantation av lungor. Exempel på produkter som bolaget levererar innefattar kanyler, organförvaring samt kyllösningar. Produkterna vidaresäljs till kliniker och forskningsinstitut runtom den globala marknaden, med störst närvaro inom Norden och Europa. Bolaget kom till via en avknoppning från Vitrolife under 2012 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Kalender

2023-10-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-13 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-25 Årsstämma 2023
2023-04-24 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-01-26 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-13 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-27 Ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2022-04-26 Årsstämma 2022
2022-04-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-01-27 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-13 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-23 Ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-04-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-01-28 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-14 Extra Bolagsstämma 2020
2020-07-10 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-09 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-01 Ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2020-03-31 Årsstämma 2020
2020-01-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-12 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 Ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-13 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-30 Ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2018-04-27 Årsstämma 2018
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-14 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-27 Ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2017-04-26 Årsstämma 2017
2017-04-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-10 Extra Bolagsstämma 2017
2017-02-08 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-15 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-04 Ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2016-05-03 Årsstämma 2016
2016-04-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-04 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-24 Ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2015-04-23 Årsstämma 2015
2015-04-22 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-05 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-10-24 Analytiker möte 2014
2014-08-13 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 Ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2014-04-29 Årsstämma 2014
2014-04-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-07 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-07 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-11-07 Analytiker möte 2013
2013-07-11 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-08 Ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2013-05-07 Årsstämma 2013
2013-04-19 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-19 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-01 Kvartalsrapport 2012-Q3
2021-10-28 17:30:00

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA EGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

XVIVO Perfusion AB (publ) (“XVIVO” eller ”Bolaget”) har idag tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i det amerikanska företaget för organhämtning, Star Teams Inc. (“Star Teams”), för en initial köpeskilling om 12,61 miljoner USD jämte en potentiell tilläggsköpeskilling om upp till 13,75 miljoner USD som betalas ut tidigast 2024. Star Teams affärsmodell bygger på en integrerad och datadriven strategi för organhämtning där dess kirurger har jour dygnet runt, 365 dagar per år, för att hämta organ och sedan leverera dem säkert till transplantationscentra runt om i USA med uppdraget att rädda liv. Genom förvärvet utökar XVIVO sin produktportfölj med värdebringande tjänster inom organtransplantationsindustrin, och blir ett Powerhouse som den mest kompletta leverantören till transplantationskliniker, vilket driver användningen av maskinperfusion. Förvärvet avses finansieras genom en nyemission av aktier på omkring 250 miljoner kronor riktad till svenska och internationella institutionella investerare. Nyemissionen avses genomföras som ett accelererat bookbuilding-förfarande som förväntas inledas idag.

Bakgrund och transaktion
Star Teams har utvecklat ett banbrytande tillvägagångssätt för organhämtning kallat STAR - Specialized Transplant AI-Adapted Recovery. Baserat på datainsamling under 15 år av organhämtning adderar STAR Teams stort värde till transplantationskliniker. Genom att låta en tredje part hämta organ kan transplantationskliniker istället fokusera mer på sina patienter och öka antalet transplantationer. Detta leder till att fler liv kan räddas samtidigt som kliniker kan sänka sina kostnader och spara tid. Bolaget grundades av Dr Tetteh som är en mycket respekterad transplantationskirurg inom thorax. Dr Tetteh har stor ledarerfarenhet och har en kaptensgrad inom den amerikanska marinkåren. Företagets verksamhet består i att, på ett säkert sätt, hämta donatororgan och sedan transportera dem till en transplantationsklinik där en kirurg finns redo att utföra transplantationen. Eftersom tid är helt avgörande tillhandahåller Star Teams jourhavande kirurger dygnet runt, 365 dagar per år. Detta för att bistå sin snabbt växande kundgrupp med ett komplett servicepaket på prenumerationsbasis. Dessa kunder är transplantationskliniker och så kallade OPOs (Organ Procurement Organizations) i USA. Idag täcker bolagets erbjudande in hjärta och lunga och under 2022 planeras en utökning av verksamheten till att även inkludera lever och njure.

Den initiala köpeskillingen för 100 procent av aktierna i Star Teams uppgår till 12,61 miljoner USD vilken betalas kontant efter genomförd transaktion. Ytterligare en tilläggsköpekilling upp till 13,75 miljoner USD[1] betalas ut under förutsättning att en kombination av intäkts- och bruttovinstmål under 2023 uppfylls. Skulle målen inte uppfyllas under 2023 så inleds en återhämtningsperiod, där tilläggsköpeskillingen istället baseras på en kombination av intäkts- och bruttovinstmål under 2024.

Star Teams omsatte 1,4 miljoner USD och rapporterade en EBITDA om 0,4 miljoner USD under 2020 samt omsatte 2,8 miljoner USD och rapporterade en EBITDA om 0,9 miljoner USD på rullande tolv månader basis, den 31 juli 2021[2].

XVIVO säkerställer att donatororgan hålls i optimalt skick utanför kroppen med hjälp av sin unika teknologi för maskinperfusion. Sedan 2012 har Bolaget varit världsledande inom lungtransplantation. I och med förvärvet av Organ Assist i september 2020 utökades produktportföljen med perfusionsteknologi även för lever och njure. Genom att nu välkomna Star Teams blir XVIVO en ännu starkare drivkraft inom organtransplantation och tar ett betydande steg i att horisontellt bredda sin del i värdekedjan. Bolaget kan nu förse sina kunder med branschens mest omfattande erbjudande vilket spänner mellan organhämtning och den senaste perfusionsteknologin.
Förvärvet av Star Teams är helt i linje med XVIVOs kommersiella strategi att stärka sitt totala erbjudande och att accelerera det övergripande målet att bli världsledande inom alla större organ. Det kompletterande serviceerbjudandet kommer att skapa en unik position i värdekedjan och kommer att inkludera alla större organ (lunga, hjärta, njure och lever).

”Detta förvärv möjliggör genomförandet av en snabbare tillväxtplan, både när det gäller försäljning och lönsamhet, samtidigt som vi fortsätter med vårt kall att rädda liv. Vi ser fram emot att samarbeta med XVIVO för att stärka vår världsledande position, stötta våra kunder med förstklassig organhämtning så de kan fortsätta att rädda liv och förbättra utfallet efter transplantation”, säger Star Teams VD och grundare Dr Hassan Tetteh.

”Jag är stolt över att vi nu blir ett Powerhouse inom transplantationsindustrin. Förvärvet kommer att väsentligt utvidga vår närvaro i USA, som är världens största transplantationsmarknad, och driva användningen av maskinperfusion som är en strategisk prioritet för oss. XVIVO blir det första organbevarande och organutvärderande företaget i världen med att erbjuda sina kunder en sådan här omfattande produktportfölj, från organhämtning till perfusionsteknologier” säger XVIVOs VD Dag Andersson. 

Finansiell information och synergier
Star Teams omsatte 1,4 miljoner USD och rapporterade en EBITDA om 0,4 miljoner USD under 2020 samt omsatte 2,8 miljoner USD och rapporterade en EBITDA om 0,9 miljoner USD på rullande tolv månader basis, den 31 juli 2021[2]. Bolaget har sitt huvudkontor i Bethesda, Maryland, USA.
 
XVIVO och Star Teams har ingen överlappande verksamhet, enbart kompletterande, och XVIVO ser möjlighet för intäktssynergier samt begränsade kostnadssynergier.
 
Bryan, Garnier & Co agerade som finansiell rådgivare för XVIVO i samband med uppköpet av Star Teams. Advokatfirman Vinge agerade som juridisk rådgivare för XVIVO.
 
Finansiering och villkor
Fullföljandet av förvärvet förväntas ske under november 2021 och är villkorat av att XVIVO tillförs likvid för att finansiera köpeskillingen genom en nyemission av aktier på Nasdaq Stockholm. XVIVO har anlitat Carnegie Investment Bank AB (”Carnegie”) och Bryan, Garnier & Co (“Bryan, Garnier”) för att undersöka förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av nya aktier om omkring 250 miljoner kronor baserat på emissionsbemyndigandet som årsstämman den 22 april 2021 beslutade om. Priset på eventuella nya aktier som emitteras i den riktade nyemissionen kommer att bestämmas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som hanteras av Carnegie och Bryan, Garnier. Ytterligare information om den riktade nyemissionen och det accelererade bookbuilding-förfarandet, som förväntas inledas idag, kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande.
 
Telefonkonferens
XVIVO bjuder in till en telefonkonferens kring förvärvet av Star Teams Inc. Under telefonkonferensen kommer VD och CFO informera om förvärvet samt svara på frågor. Nedan finner ni information samt länk till telefonkonferensen:

Datum: 29 oktober, 2021
Tid: 14:00 (PM CET)
Språk: Engelska
Länk: https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=29ABA415-065E-4DB1-8B23-4489C9C1B0C9

28 oktober, 2021
Göteborg
XVIVO Perfusion AB (publ)


[1] Bolaget äger rätten att besluta att upp till 20 procent av den potentiella tilläggsköpekillingen skall betalas ut i aktier i XVIVO Perfusion AB (publ).
[2] Ursprunglig redovisningsprincip enligt kontantmetoden, sedvanliga due diligence justeringar utförda.