21:26:59 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Xvivo Perfusion är verksamma inom medicinteknik. Bolaget tillhandahåller lösningar för transplantation av lungor. Exempel på produkter som bolaget levererar innefattar kanyler, organförvaring samt kyllösningar. Produkterna vidaresäljs till kliniker och forskningsinstitut runtom den globala marknaden, med störst närvaro inom Norden och Europa. Bolaget kom till via en avknoppning från Vitrolife under 2012 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Kalender

2023-01-26 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-13 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-26 Årsstämma 2022
2022-04-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-01-27 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-13 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-23 Ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-04-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-01-28 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-14 Extra Bolagsstämma 2020
2020-07-10 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-09 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-01 Ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2020-03-31 Årsstämma 2020
2020-01-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-12 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 Ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-13 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-30 Ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2018-04-27 Årsstämma 2018
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-14 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-27 Ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2017-04-26 Årsstämma 2017
2017-04-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-10 Extra Bolagsstämma 2017
2017-02-08 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-15 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-04 Ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2016-05-03 Årsstämma 2016
2016-04-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-04 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-24 Ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2015-04-23 Årsstämma 2015
2015-04-22 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-05 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-24 Analytiker möte 2014
2014-10-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-13 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 Ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2014-04-29 Årsstämma 2014
2014-04-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-07 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-07 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-11-07 Analytiker möte 2013
2013-07-11 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-08 Ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2013-05-07 Årsstämma 2013
2013-04-19 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-19 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-01 Kvartalsrapport 2012-Q3
2021-10-21 07:30:00

Tredje kvartalet 2021 (1 juli – 30 september)
• Nettoomsättningen uppgick till 54,9 MSEK (42,7), motsvarande en ökning om 29 procent i SEK och 31 procent i lokala valutor.
• Nettoomsättningen utan kapitalvaror uppgick till 48,9 MSEK (42,3), motsvarande en ökning om 16 procent i SEK och 18 procent i lokala valutor.
• Försäljningstillväxten för kvartalet utgjordes i sin helhet av intäkter från affärsområdet Abdominal, vilket ej fanns med i jämförelsekvartalet. För Thorax var försäljningen för kvartalet i linje med föregående års kvartal.
• Maskinperfusion stod för 53 procent (41) av nettoomsättningen.
• Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5,3 MSEK (9,3), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 10 procent (22). Redovisad EBITDA uppgick till 4,2 MSEK (-11,2) motsvarande en EBITDA-marginal om 8 procent (-26).
• Justerad EBIT uppgick till -2,9 MSEK (1,8). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4,0 MSEK (-18,7).
• Nettoresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-14,7). Resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,51).
• Likvida medel vid kvartalets slut uppgick till 284,5 MSEK (608,4).

Väsentliga händelser under kvartalet
• Strategiska fokusområden presenterades på XVIVOs första kapitalmarknadsdag. Dessa skall stödja bolagets målsättning att bli den ledande aktören inom transplantationsindustrin under strategiperioden 2022-2026.
• XVIVO deltog med stark närvaro på ESOT-kongressen i Milano. Kongressens fokus på maskinperfusion var mycket påtaglig.
• Pilotprojekt startades inom avancerad dataanalys från leverperfusion med UMC Groningen som partner.

Perioden 2021 (1 januari – 30 september)
• Nettoomsättningen uppgick till 172,5 MSEK (119,6), motsvarande en ökning om 44 procent i SEK och 54 procent i lokala valutor.
• Nettoomsättningen utan kapitalvaror uppgick till 160,0 MSEK (114,5), motsvarande en ökning om 40 procent i SEK och 50 procent i lokala valutor.
• Maskinperfusion stod för 52 procent (36) av nettoomsättningen.
• Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 20,0 MSEK (13,4), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 12 procent (11). Redovisad EBITDA uppgick till 13,9 MSEK (-9,1) motsvarande en EBITDA-marginal om 8 procent (-8).
• Justerad EBIT uppgick till -4,1 MSEK (-8,8). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -10,2 MSEK (-31,3).
• Nettoresultatet uppgick till -4,0 MSEK (-24,2). Resultat per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,91).
• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 284,5 MSEK (608,4).

Väsentliga händelser under perioden
• Publikation i ansedda vetenskapliga tidskriften The New England Journal of Medicine visar på signifikanta fördelar med syresatt kall maskinperfusion inför levertransplantation.
• 510(k)-ansökan för Kidney Assist Transport lämnades in till amerikanska myndigheten FDA.
• Riktlinjer från NICE som ger stöd för EVLP som standardförfarande vid preservation av lungor gavs ut i Storbritannien.

VD-kommentar
”Tredje kvartalet var för XVIVO både händelserikt och intensivt. I augusti antogs en ny strategi för de kommande fem åren vilken skall stödja vårt mål att bli det världsledande bolaget inom transplantationsindustrin för samtliga större organ. Abdominal gjorde sitt starkaste försäljningskvartal för året medan Thorax visade på en nedgång hänförlig till ett temporärt minskat antal lungtransplantationer i USA. Vi förväntar oss en gradvis ökning av antalet transplantationer på samtliga marknader i takt med att antalet nya Covid-19-fall minskar och på vår huvudmarknad, USA, har september och oktober visat på positiva trender.”

Telefonkonferens
VD Dag Andersson och CFO Kristoffer Nordström presenterar rapporten vid en telefonkonferens idag klockan 14:00. Telefon: +46 (0)8 5664 2651, ange kod 13466713#