12:01:41 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2023-11-08 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-26 Årsstämma 2023
2023-05-10 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-18 Extra Bolagsstämma 2023
2023-04-18 Ordinarie utdelning ZAZZ B 0.00 SEK
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Ordinarie utdelning ZAZZ B 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-05-10 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorEnergi & Miljö
IndustriEnergikällor
Zazz Energy of Sweden är ett energibolag. Bolagets affärsmodell syftar till etableringar av avfallsförgasnings- och förbränningsanläggningar som producerar el och värme. Anläggningarna kan också producera biokol och trävinäger. Bolaget säljer nyckelfärdiga anläggningar inklusive byggnation, installation, utbildning, och service. Utöver så äger och driver bolaget anläggningar i egen regi, på lokala marknader där bolaget själva producerar grön el och värme, samt i vissa fall även biokol och trävinäger.
2023-05-26 08:45:00

Zazz Energy Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) har nu undertecknat det slutgiltiga avtalet med NAIS SA gällande återstarten av Anläggningen i Amfilochia.

Avtalet har idag 2023-05-26 undertecknats av parterna och en period utan operativ drift sedan våren 2022 kan nu läggas till handlingarna. För Zazz innebär det att anläggningen nu kan återstartas under slutet av juni och att leverans av grön el kan påbörjas . Mottageren av elen HEDNO kommer att erlägga ersättning för leverans av el månadsvis i efterskott.
_” Vi ser fram att kunna påvisa ett reellt kassaflödet from tredje kvartalet och det innebär också att vi kan ta nästa steg mot start av de två kommande projekten som skall driftsättas under slutet på året”, säger tf VD Jan Törner.