06:26:43 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-01-26 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-21 Ordinarie utdelning ZICC 0.00 SEK
2023-06-20 Årsstämma 2023
2023-04-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-01-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-29 Ordinarie utdelning ZICC 0.00 SEK
2022-04-28 Årsstämma 2022
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2022-01-18 Extra Bolagsstämma 2022
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-28 Ordinarie utdelning ZICC 0.00 SEK
2021-04-27 Årsstämma 2021
2021-04-23 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-11 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-06 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-17 Ordinarie utdelning ZICC 0.00 SEK
2020-06-16 Årsstämma 2020
2020-04-17 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-20 Årsstämma 2019
2019-05-10 Ordinarie utdelning ZICC 0.00 SEK
2019-05-09 Kvartalsrapport 2019-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Ziccum är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar nya beredningar av biologiska läkemedel. Med bolagets patenterade teknologi LaminarPace utvecklas torra beredningsformer av produkter som i nuläget finns i vätskeform. Störst versamhet återfinns runtom Norden, samt utöver huvudverksamheten erbjuder bolaget diverse relaterade produkter. Bolagets huvudkontor ligger i Lund.
2022-01-18 13:20:00

Vid extra bolagsstämma i Ziccum AB (publ) (”Ziccum”) idag den 18 januari 2022 godkändes styrelsens beslut om riktad nyemission från den 16 december 2021.

Beslut om nyemission av units med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Den 16 december 2021 beslutade styrelsen för Ziccum om en riktad emission om 1 333 314 units, där en unit består av tre (3) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2021/2022, till ett antal kvalificerade och välrenommerade investerare. Teckningskursen för varje ny unit i den riktade emissionen fastställdes till 33 kronor. Beslutet om emission av 933 362 dessa units fattades under förutsättning av en extra bolagsstämmas godkännande. Extra bolagsstämman den 18 januari 2022 godkände styrelsens beslut.

Genom kapitalanskaffningen tillförs Ziccum sammanlagt 44 miljoner kronor före emissionskostnader.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen för att möjliggöra ökningen av aktiekapitalet och antalet aktier i samband med den riktade nyemissionen.

Rådgivare
Ziccum har anlitat Erik Penser Bank och Fredersen Advokatbyrå AB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med den riktade emissione