01:30:53 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-01-29 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-29 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-30 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-28 Årsstämma 2024
2024-05-17 X-dag ordinarie utdelning ZICC 0.00 SEK
2024-04-29 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-01-26 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-21 X-dag ordinarie utdelning ZICC 0.00 SEK
2023-06-20 Årsstämma 2023
2023-04-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-01-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-29 X-dag ordinarie utdelning ZICC 0.00 SEK
2022-04-28 Årsstämma 2022
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2022-01-18 Extra Bolagsstämma 2022
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-28 X-dag ordinarie utdelning ZICC 0.00 SEK
2021-04-27 Årsstämma 2021
2021-04-23 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-11 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-06 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-17 X-dag ordinarie utdelning ZICC 0.00 SEK
2020-06-16 Årsstämma 2020
2020-04-17 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-20 Årsstämma 2019
2019-05-10 X-dag ordinarie utdelning ZICC 0.00 SEK
2019-05-09 Kvartalsrapport 2019-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Ziccum är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar nya beredningar av biologiska läkemedel. Med bolagets patenterade teknologi LaminarPace utvecklas torra beredningsformer av produkter som i nuläget finns i vätskeform. Störst verksamhet återfinns runtom Norden, samt utöver huvudverksamheten erbjuder bolaget diverse relaterade produkter. Bolagets huvudkontor ligger i Lund.
2024-05-23 11:30:00

Den 25 april 2024 offentliggjorde Ziccum AB (publ) (”Bolaget”) pressmeddelande innehållande kallelse till Bolagets årsstämma att hållas den 29 maj 2024. I kallelsen angavs att förslag avseende beslut enligt punkterna 2 samt 10-15 kommer att redovisas i pressmeddelande före årsstämman.

Bolagets kallelse till årsstämma under rubriken Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor, fastställande av arvoden samt beslut om valberedning (punkt 2 samt 10-15) kompletteras med följd att de har nedan innehåll:

Beslutsförslag

Valberedningens förslag (punkt 2 samt 9-15)
Valberedningen som bestått av William Lithander, Göran Conradson och Kenneth Hopp, föreslår:
att advokaten Hannes Mellberg väljs till stämmoordförande,
att styrelsen ska bestå av fem (tidigare fyra) ledamöter, utan suppleanter,
att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant ska utses,
att styrelsearvode ska utgå med 3,6 prisbasbelopp för år 2024 motsvarande 206 280 (tidigare 220 000) kronor till styrelseordförande och med 2,2 prisbasbelopp för år 2024 motsvarande 126 060 (tidigare 110 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter,
att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning,
att Mikaela Bruhammar, Andreas Pettersson Rohman och Per Gerde omväljs, samt att Jonas Ekblom och Valentina Screpanti Sundquist väljs, till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Fredrik Sjövall har avböjt omval,
att Jonas Ekblom väljs till styrelseordförande,
att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisionsbolag (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har upplyst att auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll utses till huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget), samt
att de principer för utseende av valberedning som antogs på årsstämman 2022 ska fortsätta att gälla även inför årsstämman 2025.

Beskrivning av föreslagna ledamöter

Jonas Ekblom, född 1965, är docent i farmakologi vid Uppsala Universitet, har en B.Sci i kemi vid Stockholms universitet och Ph.D. i experimentell neurologi från Uppsala universitet, och post-doktorala studier från University of Southern California, School of Pharmacy i Los Angeles. Han har över 25 års erfarenhet inom life science. Jonas har haft seniora och exekutiva chefsroller i företag inom bioteknik i Sverige, USA och Schweiz, i företag som Pharmacia, Biovitrum, Promore Pharma, Sequenom, Invitrogen och BOWS Pharmaceuticals SA. Han har även utbildning inom strategisk planering och företagsledning. Jonas har publicerat mer än 60 artiklar i expertgranskade tidskrifter. Jonas är även styrelseordförande i CombiGene AB (publ) och Oblique Therapeutics AB (publ) samt styrelseledamot i Emplicure AB (publ) och Moberg Pharma AB (publ). Jonas är oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. Jonas innehar inga aktier i Bolaget.

Valentina Screpanti Sundquist, född 1972, har en M.Sci i molekylärbiologi vid Stockholms universitet och Ph.D. i immunologi från Wenner-Grens institutet vid Stockholms universitet, och post-doktorala studier från Center for Infectious Medicine, Karolinska Institutet. Hon har närmare 20 års erfarenhet inom life science. Hon har haft seniora och chefsroller i företag inom bioteknik i Sverige, i företag som BioArctic Neuroscience, Astra Zeneca, Crucell (Johnson and Johnson) och Valneva. Valentina representerar för närvarande Sverige, med uppdrag från Läkemedelsverket, som expert i den europeiska farmakopén, grupp för vacciner och immunsera, vid den europeiska direktoratet för läkemedelskvalité (EDQM, Europarådet). Valentina är oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. Valentina innehar inga aktier i Bolaget.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf 

Lund i maj 2024
Ziccum AB (publ)
Styrelsen