01:23:11 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-01-29 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-29 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-30 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-17 Ordinarie utdelning ZICC 0.00 SEK
2024-04-29 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-01-26 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-21 Ordinarie utdelning ZICC 0.00 SEK
2023-06-20 Årsstämma 2023
2023-04-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-01-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-29 Ordinarie utdelning ZICC 0.00 SEK
2022-04-28 Årsstämma 2022
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2022-01-18 Extra Bolagsstämma 2022
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-28 Ordinarie utdelning ZICC 0.00 SEK
2021-04-27 Årsstämma 2021
2021-04-23 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-11 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-06 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-17 Ordinarie utdelning ZICC 0.00 SEK
2020-06-16 Årsstämma 2020
2020-04-17 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-20 Årsstämma 2019
2019-05-10 Ordinarie utdelning ZICC 0.00 SEK
2019-05-09 Kvartalsrapport 2019-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Ziccum är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar nya beredningar av biologiska läkemedel. Med bolagets patenterade teknologi LaminarPace utvecklas torra beredningsformer av produkter som i nuläget finns i vätskeform. Störst versamhet återfinns runtom Norden, samt utöver huvudverksamheten erbjuder bolaget diverse relaterade produkter. Bolagets huvudkontor ligger i Lund.
2023-10-27 16:25:00

Det tredje kvartalet 2023 har varit intensivt och produktivt för Ziccum - med det andra av två större utvärderingsavtal undertecknade, betydande intäkter genererade och extern validering av viktiga mRNA-data. Här delar VD Ann Gidner med sig av sina insikter till svenska investerare.

F: Vilka är höjdpunkterna under kvartalet, vad bör vi fokusera på?

AG: Det finns mycket att välja mellan! När det gäller fortsatt framgång och trygghet finns det tre aspekter att belysa framför allt.

För det första – tydliga resultat av den nya affärsstrategin.

Vi har rustat Ziccum och stöpt om huvudstrategin, och vi levererar starka resultat löpande. Vi har i en affärsmodell som bygger på utlicensiering, det maximerar värdet av vår plattform och vi har fått bekräftelse på intresset genom affärsdialoger med världsledande aktörer. Vi har gedigen försöksverksamhet med starka data och en riktigt vass teknikutveckling, både digitalt och med fysiska försök. Vi har en väldigt spännande teknologi i LaminarPace, och vi vill ta den framåt på bästa vis så att den verkligen ger stort värde i den internationella läkemedelsindustrin, och för patienter i slutändan.

En central del av vår strategi är att få intäkter redan tidigt i samarbetet med kund. Med utvärderingsavtal mot bra betalning, säkerställer vi att projektet är viktigt hos kunden och att vi får dialog med rätt beslutsfattare. Det är inte alltid så lätt att nå ut i tidig fas, men vi har levererat databevis på teknologins stora potentiella värde nu, och nått ut framgångsrikt till internationella spelare med detta budskap tack vare gediget arbete med affärsutveckling i värdefulla nätverk.

Det var ett riktigt stort steg att få avtal på plats nu i juli med en världsledande läkemedelskoncern – en Big Pharma – för flera steg av utvärdering med LaminarPace för deras mRNA/LNP-projekt. Det ger intäkter direkt, och har en option till ett licensavtal i nästa steg, helt enligt vår affärsmodell. Det är givetvis inte säkert att just detta samarbete leder hela vägen dit, men vi har verkligen kommit igång med bästa tänkbara motspelare, med detta och vårt befintliga Biotech-avtal. Förutom ekonomiska värden så ger själva samarbetet i sig omedelbar nytta – det ger oss dialoger med världsledande utvecklingsteam när det gäller mRNA/LNP-utveckling, och vi bygger kunskap kontinuerligt.

För det andra – klok hantering av våra finanser.

Vi tar in flera miljoner kronor från externa projekt det här kvartalet, plus Eurostars-medel till vår teknologiutveckling, och intäktsströmmarna kommer att fortsätta. I kombination med smarta besparingar innebär det att vår förbrukning (”netto-burn rate”) har minskat med 11 miljoner kronor i år hittills jämfört med förra året. Detta samtidigt som vi levererar resultat på en helt annan nivå än tidigare. Med vårt framgångsrika arbete som levererar milstolpe efter milstolpe känner vi oss trygga vad gäller fortsatt finansiering. Det befintliga kapitalet plus intäkter räcker åtminstone nio månader till.

För det tredje – stark datagenerering.

Varje life science-företag är beroende av styrkan i sina data, oavsett om det handlar om affärssamarbeten, immateriella rättigheter eller investerar-dialoger. Vi genererar nu starka data i hög takt, såväl i våra partnerprojekt, våra interna projekt för både mRNA och utrustningsoptimering, som externt med ett analyslabb-samarbete vilket bekräftar våra utmärkta mRNA/LNP-resultat i fler cell-modeller och med en ny mRNA-effekt (s.k. rapportör).

Denna externa validering ger en solid bekräftelse på att LaminarPace gör jobbet, utan att den ömtåliga och dyrbara mRNA-substansen tappar nämnvärt i aktivitet. Såvitt vi kan se i detta steg av utvecklingen har vår teknologi förmågan att erbjuda torrpulverhantering – med allt vad det möjliggör – fullt ut, vilket inte är fallet med andra lösningar som testas i industrin. Det är en utmaning att lyckas med både högt utbyte (s.k. enkapsulering) och bibehållen vaccin-aktivitet samtidigt, och äldre teknologier ger dessutom svårhanterad produkt som ofta klibbar och aggregerar.

Det är också viktigt att peka på vår starkt förbättrade hantering av försökskörningar. Med min erfarenhet från att bygga framgångsrika B2B-verksamheter inom internationell Pharma, har jag infört en egen Ziccum-modell för feasibility-studier så att vi styr planeringen – och inte bara gör vad partnern föreslår. Det säkerställer en aktiv försöksplanering för bästa förutsättningar för LaminarPace att hitta rätt parametrar för bra data. Vår kompetens, både generellt för LaminarPace-behandling och specifikt kring mRNA och LNP-formuleringar, som vi bygger upp kan då komma till sin rätt.

F: Det leder oss till nästa fråga. Varför är mRNA så viktigt för Ziccum - och visar alla dessa goda aktiviteter kring det området att Ziccum blir alltmer mRNA-centrerat?

AG: Det står alltmer klart att läkemedelsindustrin är på väg i en helt ny fas, med alla de möjligheter man ser med RNA-behandlingar. Det är ett paradigmskifte som pågår, och enorma pengar som investeras runt om i världen i projekt som vill utnyttja mRNA. Dock finns det tydliga begränsningar vad gäller stabilitet, degradering och administrationsformer. Ziccums teknologi riktar in sig på att lösa just de problem som håller mRNA-teknologin tillbaka – så vi har verkligen ett behov att fylla! Vid mRNA-toppmötet i Boston i juli betonades behovet av nya, stabilare och mer användarvänliga formuleringar. Vi får också i allt högre grad intresse i branschen för LaminarPace som en potentiell lösning.

Men vi fokuserar inte bara på mRNA. Både virusvektor-vacciner och adjuvant-vacciner är fortsatt viktiga för oss och vi har dialoger och nyckelkompetens inom dessa områden också. Som utvecklare av en flexibel plattformsteknologi med många applikationer har vi inget intresse av att lägga alla ägg i samma korg, så strategin med tre vaccin-plattformar ligger kvar.

F: Ziccum-teamet utökades med nya medarbetare under kvartalet och tonvikt lades på ökad industriell erfarenhet. Hur viktigt är detta?

AG: Det är avgörande – i ett litet, fokuserat team är varje pusselbit viktig. Jag är mycket glad och tacksam att ha ett så bra Ziccum-team, och med vår förbättrade organisation har vi ett effektivt samarbete där alla bidrar till våra snabba resultat. Nu är vi glada att tillföra mer kompetens med välmeriterade nya medarbetare! Det här kvartalet skrev vi på med en ny COO - Xavier Turon, en chefsingenjör som ansluter med intressant industriell och akademisk bakgrund från flera länder, och den välmeriterade forskaren Deepak Anand har redan startat som en ny, välkommen kollega i vårt internationella team.

Vi jobbar vidare och ser verkligen fram emot leverans av resultat i våra partnerprojekt – ett i relativ närtid, och ett med resultat senare under 2024 - och fortsatt intensiv utveckling av vår teknologi, dess industriella kapacitet och inte minst vår affär!