08:35:14 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-01-29 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-29 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-30 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-28 Årsstämma 2024
2024-05-17 X-dag ordinarie utdelning ZICC 0.00 SEK
2024-04-29 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-01-26 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-21 X-dag ordinarie utdelning ZICC 0.00 SEK
2023-06-20 Årsstämma 2023
2023-04-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-01-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-29 X-dag ordinarie utdelning ZICC 0.00 SEK
2022-04-28 Årsstämma 2022
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2022-01-18 Extra Bolagsstämma 2022
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-28 X-dag ordinarie utdelning ZICC 0.00 SEK
2021-04-27 Årsstämma 2021
2021-04-23 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-11 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-06 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-17 X-dag ordinarie utdelning ZICC 0.00 SEK
2020-06-16 Årsstämma 2020
2020-04-17 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-20 Årsstämma 2019
2019-05-10 X-dag ordinarie utdelning ZICC 0.00 SEK
2019-05-09 Kvartalsrapport 2019-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Ziccum är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar nya beredningar av biologiska läkemedel. Med bolagets patenterade teknologi LaminarPace utvecklas torra beredningsformer av produkter som i nuläget finns i vätskeform. Störst versamhet återfinns runtom Norden, samt utöver huvudverksamheten erbjuder bolaget diverse relaterade produkter. Bolagets huvudkontor ligger i Lund.
2022-10-28 16:50:00

Ziccum har haft ett mycket produktivt kvartal, med avsevärda framsteg inom de tre fokusområdena: Partnering, Teknologiutveckling och Förstudien för mRA/LNP-plattformen. Ann Gidner, Ziccums nya VD som tillträdde i maj månad och driver den nya strategin, ger här en uppdatering på svenska i samband med bolagets rapport efter tredje kvartalet.

STRATEGI
Kan du berätta om Ziccums nya strategi och hur den utvecklas?

AG: Vi har en snabb utveckling i bolaget och vi utarbetar vår nya strategi baserat på en rad faktorer. Vi kan konstatera att eftersom vi har

- en helt nydanande teknologi,
- krav på nya regulatoriska godkännanden,
- unika fördelar för de allra känsligaste biologiska läkemedelssubstanserna,
- och en process som lämpar sig bäst för produkter som inte har de största volymerna,

så pekar allt på att vi ska fokusera allra mest på högvärdesprojekt, med ömtåliga, värdefulla mRNA-vaccin och RNA-behandlingar, vilka är i nyutveckling. Vår teknologi LaminarPace ska tillämpas där den kan ge allra mest värde, och det här styr våra satsningar. I de senaste kunddialogerna har vi fått mycket positiv bekräftelse på behovet av torkning av mRNA, intresset för LaminarPace och riktigheten i vårt nya strategiska fokus.

AFFÄRSUTVECKLING
Ditt CV och ditt nätverk inom läkemedelsindustrin är omfattande och värdefullt. Ziccum har nu intensivt drivit nya dialoger inom läkemedelsindustrin. Hur går det?

AG: Vi satsar stort på affärsutveckling nu för att bygga en bred projektportfölj. Jag har ett stort internationellt nätverk som ger oss många viktiga öppningar. I Pharma-industrin tar utvecklingen av nya produkter ofta lång tid med de regulatoriska stegen, och vissa projekt faller bort. Så man ska se till att ha ett bra antal projektdiskussioner. Vi har nu varit på att en rad industrikonferenser som sagt, NLS Days, World Vaccine Congress och BIOEurope, med fulla mötesscheman, och det gav tydliga resultat, med nya dialoger med Pharma, Biotech och vaccintillverkare. Vi har fått mycket stort intresse för just vår satsning på mRNA i LNP-formulering. Just nu skriver vi ett antal sekretessavtal, så det är seriösa dialoger. Vi ser verkligen fram emot att ta dem vidare.

TEKNOLOGI & FÖRSTUDIER
Du betonade redan från början vikten av en parallell teknisk utveckling av LaminarPaceTM. Hur går det med detta?

AG: På hemmafronten jobbar vi för fullt med vårt utvecklingsprogram: vi optimerar tekniken så att vi får bästa möjliga process:

  • Vi har snabbt tagit fram en ny nebulisator-design,
  • Vi jobbar med membranutvecklingen
  • Och vi har ytterligare utvecklingsarbete pågående.

I våra expanderade pilotsviter så kör vi försökskörningar, och fyller den nya kapaciteten. Så vi har gjort stora framsteg för bolaget sedan i våras.

Vi har också startat ett samarbete för 3D-modellering, vilket är väldigt viktigt. Här finns möjlighet att accelerera utvecklingen ordentligt, och se till att skala processen. Vi har skrivit en fin ansökan till Eurostars ihop med vår engineering-partner i Schweiz, och vi förbereder ett större samarbete.

En till grant-ansökan är i arbete, när vi förbereder att delta i CEPIs utlysning för termostabila vaccin, tack vare att vi hittat en samarbetspartner med mRNA/LNP-utveckling i industrin.

Kan du berätta något mer om dina tankar om företagets preliminära resultat från förstudien med Janssen, som offentliggjordes i slutet av september?

Det blev blandade resultat – med väldigt bra bevarande av partiklar, men sämre vaccinaktivitet den här gången. De drog slutsatsen att tekniken är lovande men kräver mer utveckling – vilket inte är ett oväntat utfall. De sa också att det kanske ger större mening att fortsätta med en mer känslig vaccintyp, dvs mRNA – så precis samma slutsats som vi själva kommit fram till.

Vi väntar fortfarande på att få komplett data, så att vi kan göra mer analys. Och som framgår är vi inte på något sätt begränsade till just det samarbetet.

NY ORGANISATION
Ni har omstrukturerat internt i företaget. Hur har det gått?

AG: Ett viktigt steg internt, är att vi har omorganiserat och blivit smartare med tydliga ansvarsområden och fokus. Dessutom sparar vi en del konsultpengar, genom skarpare uppdrag och anställningar, så det är roligt att välkomna en ny medarbetare här under kvartalet. Jag vill verkligen tacka Ziccum-teamet för så gott arbete under min första tid på bolaget. Alla steppar upp till den nya strategin och jobbar intensivt på alla fronter, både internt med tekniken och externt med affärsutveckling!