02:21:16 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2023-11-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-30 Årsstämma 2023
2023-06-29 Ordinarie utdelning ZIGN 0.00 SEK
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-28 Årsstämma 2022
2022-05-30 Ordinarie utdelning ZIGN 0.00 SEK
2022-05-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-28 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-27 Ordinarie utdelning ZIGN 0.00 SEK
2021-05-26 Årsstämma 2021
2021-05-18 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-24 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-22 Ordinarie utdelning ZIGN 0.00 SEK
2020-05-22 Årsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-27 Kvartalsrapport 2019-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
ZignSec är ett teknikbolag. Bolaget utvecklar tekniska plattformar för ID-verifieringslösningar. Lösningarna används av företag som i sin tur kan identifiera sina kunder digitalt i realtid. Kunderna återfinns inom ett flertal branscher, med störst koncentration inom iGaming-segmentet. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, med huvudkontoret beläget i Solna.
2021-05-21 07:45:00

Det nya avtalet har ett initialt ordervärde för ZignSec om minst 23 Mkr över fem års tid. Avtalet löper tills vidare men minst under fem år. I tillägg innefattar avtalet även en transaktionsbaserad komponent vilket kan innebära ytterligare löpande intäkter till ZignSec som vida överstiger det initiala ordervärdet. Avtalet rör lanseringen av en gemensamt framtagen tjänst för den tyska marknaden vid namn SCHUFA myConnect, där ZignSec levererar världsledande ID-verifieringstjänster för privatpersoner och företag.

ZignSec har haft ett aktivt partnerskap med SCHUFA under det senaste året vilket nu har mynnat ut i ett nytt avtal gällande lanseringen av SCHUFA myConnect, en helt ny generation av ID-verifieringsprodukter. MyConnect drar nytta av ZignSecs globala nätverk av verifieringstjänster samt den nya ”No-Code”-arbetsflödeshanteraren som inte kräver någon kunskap inom programmering. SCHUFA kommer initialt att lansera myConnect i Tyskland men planerar att senare expandera utanför Tysklands gränser.

SCHUFA, som är Tysklands ledande kreditbyrå, tillhandahåller tillförlitlig information för företag och privatkunder, med kreditvärdering av 67,9 miljoner personer och 6 miljoner företag.

Det initiala ordervärdet för ZignSec uppgår till cirka 23 Mkr under de kommande fem åren och bedöms ha potential till betydande ytterligare ordervärden, då ZignSec tar del av rörliga intäkter som genereras från samtliga kunder som ansluter sig till tjänsten samt att avtalet löper tills vidare men under minst fem år. Avtalet innefattar även en kommersiell överenskommelse som innebär att SCHUFA och ZignSec kommer att arbeta med försäljning av varandras tjänster på den europeiska marknaden.

För att få ordern i hamn har samarbete mellan ZignSecs olika dotterbolag varit starkt bidragande vilket demonstrerar styrkan i att vara ett större bolag med flertalet kompetenser som kan nyttjas över gruppen.

Kommentar från Timm Schneider, VD för ZignSec:
”Vårt senaste partneravtal med SCHUFA är en fantastisk nyhet. Det innebär inte bara betydande intäkter för ZignSec utan är också en vidare kvalitetsstämpel för den plattform som vi har byggt upp under de senaste åren. Jag ser fram emot de produkter som detta partnerskap kan skapa.”

För mer information, vänligen kontakta:

Timm Schneider, VD

Tel: +46 8 121 541 39

timm.schneider@zignsec.com

OM ZIGNSEC

ZignSec AB (publ) är ett RegTech-bolag som utvecklar och driver en teknisk plattform som samlar
olika typer av ID-verifieringsmetoder på en plats. Metoderna används av företag för att på ett säkert och snabbt sätt identifiera onlinekunder i realtid. Bolagets kunder återfinns inom ett flertal
branscher där identifiering är viktigt, med störst koncentration inom finansiella tjänster och annan reglerad verksamhet.
Nasdaq First North Ticker Symbol: ZIGN

Certified Adviser: Eminova Fondkommission AB, Tel: +46 8 684 211 00