09:14:22 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
ZignSec är ett teknikbolag. Bolaget utvecklar tekniska plattformar för ID-verifieringslösningar. Lösningarna används av företag som i sin tur kan identifiera sina kunder digitalt i realtid. Kunderna återfinns inom ett flertal branscher, med störst koncentration inom iGaming-segmentet. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, med huvudkontoret beläget i Solna.

Kalender

2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-24 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-22 Ordinarie utdelning ZIGN 0.00 SEK
2020-05-22 Årsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-27 Kvartalsrapport 2019-Q3
2020-11-20 17:10:00

Det nya avtalet har ett direkt ordervärde för ZignSec om minst 1,7 Mkr och affären är en vidareutveckling av en gemensamt framtagen tjänst för den tyska marknaden, där ZignSec levererar världsledande elektronisk kundkännedom (e-KYC) för privatpersoner och företag.

ZignSec och SCHUFA har tidigare lanserat en gemensamt utvecklad e-KYC-tjänst baserad på ZignSecs e-ID-plattform. Tjänsten aggregerar olika e-KYC-metoder och erbjuds till exempelvis finansiella institutioner och e-handelsföretag på den tyska marknaden. Tjänsten inkluderar e-KYC-metoder såsom tillgång till bankkonton, e-ID, kvalificerad elektronisk signatur, betalningar, autentisering, kreditbetyg, bedrägeriförebyggande metoder samt regelefterlevnadskontroller.

Det utökade partnerskapet mellan ZignSec och SCHUFA når en ny milstolpe i och med denna affär och den tekniska infrastrukturen för en bred marknadsanvändning är nu på plats.

SCHUFA, som är Tysklands ledande kreditbyrå, tillhandahåller tillförlitlig information för företag och privatkunder, med kreditvärdering av 67,9 miljoner personer och 6 miljoner företag.

Ordervärdet för ZignSec är minst 1,7 Mkr för fyra månaders arbete och bedöms därefter att ha potential till ett betydande ordervärde under 2021, då ZignSec tar del av rörliga intäkter som genereras från samtliga kunder som ansluter sig till tjänsten.

Kommentar från Timm Schneider, VD för ZignSec:
”Jag är mycket stolt över att SCHUFA är så pass nöjda med vårt partnerskap att de har valt att utöka vårt samarbete med denna nya order. Det har inte bara ett stort initialt ordervärde utan kommer också att generera betydande intäkter för oss under lång tid framöver.”

För mer information, vänligen kontakta:

Timm Schneider, VD

Tel: +46 8 121 541 39

timm.schneider@zignsec.com

Alexander Albedj, Styrelseordförande

Tel: +46 76 221 30 75

alexander.albedj@zignsec.com

OM ZIGNSEC

ZignSec AB (publ) är ett RegTech-bolag som utvecklar och driver en teknisk plattform som samlar
olika typer av ID-verifieringsmetoder på en plats. Metoderna används av företag för att på ett säkert och snabbt sätt identifiera onlinekunder i realtid. Bolagets kunder återfinns inom ett flertal
branscher där identifiering är viktigt, med störst koncentration inom finansiella tjänster och
iGaming.

Nasdaq First North Ticker Symbol: ZIGN

Certified Adviser: Eminova Fondkommission AB, Tel: +46 8 684 211 00