19:58:47 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorSällanköp
IndustriGaming
Zordix är en utvecklare och förläggare av tv- och dataspel. Dimfrost Studio, Invictus Games, Mane6, Zordix Racing och Modus Studios utgör Zordix utvecklingsgren, medan Maximum Games, Merge Games, Modus Games och Just For Games förlägger såväl egna IP som tredjepartstitlar till konsol och PC världen över. Zordix verksamhet är global och koncernens huvudkontor är beläget i Umeå.

Kalender

2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-23 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-19 Ordinarie utdelning ZORDIX B 0.00 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-02-25 Extra Bolagsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-16 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-07 Ordinarie utdelning ZORDIX B 0.00 SEK
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-26 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-08 Ordinarie utdelning ZORDIX B 0.00 SEK
2020-05-07 Årsstämma 2020
2020-03-20 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-28 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-28 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-03 Ordinarie utdelning ZORDIX B 0.00 SEK
2019-05-02 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-16 Kvartalsrapport 2018-Q3

Prenumeration

2022-04-12 17:38:00

Styrelsen för Zordix AB (publ) (”Zordix eller ”Bolaget”) har idag, i enlighet med det överlåtelseavtal som offentliggjordes genom pressmeddelande den 8 februari 2021, beslutat om en kvittningsemission om 2 381 716 aktier av serie B under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande riktad till säljarna av Just For Games SAS (”Just For Games”). Kallelse till årsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.

I enlighet med villkoren i avtalet avseende förvärvet av Just For Games som offentliggjordes genom pressmeddelande den 8 februari 2021 har säljarna av Just For Games rätt till en första tilläggsköpeskilling baserad på EBITDA-utfall för 2021. Tilläggsköpeskillingen har fastställts till cirka 47,3 MSEK och styrelsen för Zordix har beslutat en om kvittningsemission om 2 381 716 aktier av serie B under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande riktad till säljarna av Just For Games. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra betalning av tilläggsköpeskillingen i enlighet med villkoren i överlåtelseavtalet avseende Just For Games. Teckningskursen har fastställts enligt de principer som följer av avtalet med säljarna av Just For Games och uppgår till 19,88 kronor, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktier under de senaste 20 handelsdagarna innan dagen för emissionsbeslutet och styrelsen bedömer att teckningskursen är marknadsmässig.

Aktierna utfärdade med anledning av utbetalning av tilläggsköpeskillingen enligt ovan kommer till 40 procent att vara föremål för lock-up i tolv 12 månader.

Efter registrering av nyemissionen kommer antalet utestående aktier i Bolaget att öka med 2 381 716, från 40 484 515 till 42 866 231 och aktiekapitalet kommer att öka med 238 171,60 kronor, från 4 048 451,50 kronor till 4 286 623,10 kronor.

Bolaget kommer att offentliggöra kallelsen till årsstämma genom separat pressmeddelande.