11:19:33 Europe / Stockholm

Beskrivning

LandDanmark
ListaSmall Cap Copenhagen
SektorFinans
IndustriBank
Grønlandsbanken är en grönländsk bank som erbjuder finansiella tjänster. Banken tillhandahåller huvudsakligen traditionella tjänster för lånefinansiering, kapitalförvaltning och försäkringsfrågor, både inriktade mot privat- och företagskunder. En stor del av tjänsterna erbjuds digitalt. Bolaget grundades 1967 och har sitt huvudkontor på grönländska Nuuk.

Kalender

2022-11-02 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-10 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-29 Årsstämma 2022
2022-03-02 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-03 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-18 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-25 Ordinarie utdelning GRLA 25.00 DKK
2021-03-24 Årsstämma 2021
2021-03-01 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-29 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-19 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-26 Ordinarie utdelning GRLA 0.00 DKK
2020-03-25 Årsstämma 2020
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-20 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-28 Ordinarie utdelning GRLA 30.00 DKK
2019-03-27 Årsstämma 2019
2018-10-30 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-21 Ordinarie utdelning GRLA 30.00 DKK
2018-03-20 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-29 Ordinarie utdelning GRLA 55.00 DKK
2017-03-28 Årsstämma 2017
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-03-31 Ordinarie utdelning GRLA 55.00 DKK
2015-10-28 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-12 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-26 Ordinarie utdelning GRLA 55.00 DKK
2015-03-25 Årsstämma 2015
2015-02-17 Bokslutskommuniké 2014
2014-03-20 Ordinarie utdelning
2013-10-23 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-14 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-21 Ordinarie utdelning
2013-03-20 Årsstämma 2013
2013-02-19 Bokslutskommuniké 2012
2012-03-22 Ordinarie utdelning
2012-02-14 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-26 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-17 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-04 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-03-24 Ordinarie utdelning
2011-03-23 Årsstämma 2011
2011-02-15 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-27 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-11 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-28 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-25 Ordinarie utdelning
2010-03-24 Årsstämma 2010
2010-02-17 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-28 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-12 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-29 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-03-26 Ordinarie utdelning
2009-03-25 Årsstämma 2009
2009-02-11 Bokslutskommuniké 2008
2008-10-29 Kvartalsrapport 2008-Q3
2008-08-13 Kvartalsrapport 2008-Q2
2008-04-30 Kvartalsrapport 2008-Q1
2008-04-03 Ordinarie utdelning
2008-04-02 Årsstämma 2008
2008-02-13 Bokslutskommuniké 2007
2007-11-01 Kvartalsrapport 2007-Q3
2007-08-15 Kvartalsrapport 2007-Q2
2007-05-02 Kvartalsrapport 2007-Q1
2007-03-29 Ordinarie utdelning
2007-03-28 Årsstämma 2007
2007-02-14 Bokslutskommuniké 2006
2006-11-01 Kvartalsrapport 2006-Q3
2006-08-09 Kvartalsrapport 2006-Q2
2006-05-02 Kvartalsrapport 2006-Q1
2006-03-30 Ordinarie utdelning
2006-03-29 Årsstämma 2006
2006-02-11 Bokslutskommuniké 2005
2005-11-02 Kvartalsrapport 2005-Q3
2005-08-12 Kvartalsrapport 2005-Q2
2005-04-27 Kvartalsrapport 2005-Q1
2005-04-07 Ordinarie utdelning
2005-04-06 Årsstämma 2005
2005-02-16 Bokslutskommuniké 2004
2004-10-26 Kvartalsrapport 2004-Q3
2004-08-11 Kvartalsrapport 2004-Q2
2004-04-27 Kvartalsrapport 2004-Q1
2004-04-01 Ordinarie utdelning
2004-03-31 Årsstämma 2004
2004-02-17 Bokslutskommuniké 2003
2003-10-17 Kvartalsrapport 2003-Q3
2003-08-19 Kvartalsrapport 2003-Q2
2003-04-22 Kvartalsrapport 2003-Q1
2003-04-09 Ordinarie utdelning
2003-04-08 Årsstämma 2003
2003-02-25 Bokslutskommuniké 2002
Filter arrow-icon
År arrow-icon
Typ arrow-icon
Språk arrow-icon
2021-12-15 16:23:07 Ændret kapitalmålsætning pdf download
2021-12-15 16:23:07 Changed capital objective pdf download
2021-11-03 19:58:41 GrønlandsBANKENs rapport for 1.-3. kvartal 2021 pdf download
2021-11-03 19:58:41 The BANK of Greenland's report for Q1-Q3 2021 pdf download
2021-10-19 15:40:43 Opjustering af forventningerne til 2021 pdf download
2021-10-19 15:40:43 Upward adjustment of expectations for 2021 pdf download
2021-09-10 14:37:57 Finanskalender 2022 for GrønlandsBANKEN pdf download
2021-09-10 14:37:57 Financial Calendar 2022 for The BANK of Greenland pdf download
2021-08-18 17:21:18 GrønlandsBANKENs rapport for 1. halvår 2021 pdf download
2021-08-18 17:21:18 The BANK of Greenland - Half Year report 2021 pdf download
2021-06-24 04:15:00 Storaktionærmeddelelse pdf download
2021-06-24 04:15:00 Major shareholder announcement pdf download
2021-06-23 13:12:40 Storaktionærmeddelelse pdf download
2021-06-23 13:12:40 Major Shareholder announcement pdf download
2021-05-21 12:57:40 Storaktionærmeddelelse pdf download
2021-05-21 12:57:40 Major shareholder announcement pdf download
2021-05-11 17:31:49 Rapport for 1. kvartal 2021 pdf download
2021-05-11 17:31:49 Quarterly Report Q1-2021 pdf download
2021-03-24 22:08:05 Vedtægter for GrønlandsBANKEN A/S pdf download
2021-03-24 22:08:05 The BANK of Greenland Articles of Association pdf download
2021-03-24 21:48:11 Forløb af ordinær generalforsamling i GrønlandsBANKEN pdf download
2021-03-24 21:48:11 Minutes of Annual General Meeting of the BANK of Greenland pdf download
2021-03-19 20:22:58 Flagning af generalforsamlingsfuldmagter til bestyrelsen pdf download
2021-03-10 15:10:06 Flagning af generalforsamlingsfuldmagter til bestyrelsen pdf download
2021-03-02 13:31:04 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021 pdf download
2021-03-02 13:31:04 Notice of annual general meeting 2021 pdf download
2021-03-01 18:05:05 GrønlandsBANKENs Årsrapport 2020 pdf download
2021-03-01 18:05:05 The BANK of Greenland's Annual Report 2020 pdf download
2021-01-27 19:20:54 Opjustering og præcisering af forventningerne til 2020 pdf download
2021-01-27 19:20:54 Upward adjustment of expectations for 2020 pdf download
2020-10-29 18:16:52 The BANK of Greenland's report for Q1-Q3 2020 pdf download
2020-10-29 18:16:52 GrønlandsBANKENs Rapport for 1.-3. kvartal 2020 pdf download
2020-09-09 18:39:00 Financial Calendar 2021 for The BANK of Greenland pdf download
2020-09-09 18:39:00 Finanskalender 2021 for GrønlandsBANKEN pdf download
2020-08-19 16:13:58 The BANK of Greenland - Half Year report 2020 pdf download