03:45:11 Europe / Stockholm

Beskrivning

LandSverige
ListaNGM
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
Guideline Geo är verksamma inom området geofysik. Bolaget arbetar med utveckling, tillverkning och försäljning av lösningar inom fyra globala segment: Kartläggning av vattenförekomster, övervakning och kartläggning av miljöföroreningar, undersökning inför uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt undersökning och kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning. I koncernen ingår varumärkena MALÅ och ABEM med teknisk specialistkompetens. Bolagets försäljning sker på en global marknad.

Kalender

2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Ordinarie utdelning GGEO 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2019
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-28 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning GGEO 0.00 SEK
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-13 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Ordinarie utdelning GGEO 0.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2017
2018-05-04 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-09 Extra Bolagsstämma 2018
2018-02-07 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-20 Årsstämma 2016
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-17 Extra Bolagsstämma 2017
2017-02-07 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-23 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-02 Ordinarie utdelning GGEO 0.30 SEK
2016-05-30 Ordinarie utdelning GGEO 0.00 SEK
2016-05-27 Årsstämma 2015
2016-05-03 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-09 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-25 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-03 Ordinarie utdelning GGEO 0.30 SEK
2015-05-27 Årsstämma 2014
2015-05-05 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-06 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-05 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-11-04 Extra Bolagsstämma 2014
2014-08-26 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-03 Ordinarie utdelning GGEO 0.30 SEK
2014-05-27 Årsstämma 2013
2014-05-08 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-07 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-22 Split GGEO 10:1
2013-11-18 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-23 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-30 Ordinarie utdelning GGEO 0.00 SEK
2013-05-29 Årsstämma 2012
2013-05-20 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-18 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-19 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-20 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-30 Ordinarie utdelning GGEO 0.00 SEK
2012-05-29 Årsstämma 2011
2012-05-21 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-20 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-21 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-22 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-01 Ordinarie utdelning GGEO 0.00 SEK
2011-05-31 Årsstämma 2010
2011-05-23 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-21 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-22 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-23 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-06-03 Ordinarie utdelning GGEO 0.00 SEK
2010-06-02 Årsstämma 2009
2010-05-24 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-11-30 Kvartalsrapport 2009-Q3
X
Filter arrow-icon
År arrow-icon
Typ arrow-icon
Språk arrow-icon
2020-05-08 08:30:00 Guideline Geo: Delårsrapport januari-mars 2020 pdf download pdf download
2020-04-09 10:00:00 Guideline Geos årsredovisning för 2019 publicerad pdf download
2020-04-07 10:00:00 Kallelse till årsstämma i Guideline Geo AB (publ) pdf download
2020-02-12 08:45:00 Guideline Geo AB (publ) Bokslutskommuniké 2019 pdf download
2019-11-07 08:45:00 Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan-sep 2019 pdf download
2019-10-14 12:00:00 Valberedning har utsetts i Guideline Geo AB (publ) pdf download
2019-08-28 08:45:00 Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan-jun 2019 pdf download
2019-05-15 14:00:00 Kommuniké från årsstämma i Guideline Geo AB (publ) pdf download
2019-05-08 08:45:00 Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan-mar 2019 pdf download
2019-04-12 14:00:00 Guideline Geos årsredovisning för 2018 publicerad pdf download
2019-04-11 11:00:00 Kallelse till årsstämma i Guideline Geo pdf download
2019-02-13 08:45:00 Guideline Geo AB (publ) Bokslutskommuniké 2018 pdf download
2019-02-07 16:30:00 Guideline Geo AB (publ) invigning av borrkärnearkiv pdf download
2018-11-15 08:45:00 Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan-sep 2018 pdf download
2018-11-09 08:45:00 Valberedning har utsetts i Guideline Geo AB (publ) pdf download
2018-08-29 08:45:00 Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan-jun 2018 pdf download
2018-05-23 14:00:00 Kommuniké från årsstämma i Guideline Geo AB (publ) pdf download
2018-05-04 08:45:00 Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan-mar 2018 pdf download
2018-05-03 17:45:00 Guideline Geo AB (publ) inleder legal konsolidering pdf download
2018-04-25 08:45:00 Kallelse till årsstämma i Guideline Geo pdf download
2018-04-19 14:00:00 Guideline Geos årsredovisning för 2017 publicerad pdf download
2018-04-11 17:30:00 Guideline Geo AB (publ) - Sista dag för handel med BTA pdf download
2018-03-07 14:45:00 Guideline Geo AB (publ) - företrädesemission övertecknad pdf download
2018-02-07 08:45:00 Guideline Geo AB (publ) Bokslutskommuniké 2017 pdf download
2018-01-19 18:00:00 Kallelse till extra bolagsstämma i Guideline Geo pdf download