09:21:25 Europe / Stockholm
Filter arrow-icon
År arrow-icon
Typ arrow-icon
Språk arrow-icon
2024-06-19 15:00:22 Kommuniké från fortsatt årsstämma
2024-05-21 12:13:28 LC-Tec Holding AB - Kallelse till fortsatt årsstämma pdf download
2024-05-17 20:49:15 Kommuniké från årsstämma
2024-05-15 16:03:02 LC-Tec meddelar sista dag för handel med BTA
2024-05-06 20:44:28 Felaktiga uppgifter på aktieforum
2024-04-29 21:30:10 LC-Tecs företrädesemission är avslutad utan toppgaranti
2024-04-17 14:54:42 LC-Tec Holding AB - Kallelse till årsstämma
2024-04-09 10:44:15 LC-Tec tillförs cirka 20,2 MSEK i företrädesemission
2024-04-04 08:15:00 LC-Tec anställer ny produktionschef i Borlänge
2024-03-19 08:15:00 Teckningsperioden i LC-Tec:s företrädesemission inleds i dag
2024-03-13 14:30:00 LC-Tec bjuder in till företagspresentation i Stockholm pdf download
2024-03-01 11:33:01 Rättelse: Internationella företag visar intresse för LC-Tec
2024-03-01 08:15:10 Internationella företag visar intresse för LC-Tec
2024-02-28 10:51:18 LC-Tec Holding AB´s valberedning senarelägger sitt förslag
2024-02-14 07:30:17 LC-Tec Holding AB - Bokslutskommuniké 2023 pdf download
2024-02-12 16:28:53 LC-Tec Holding AB tidigarelägger sin bokslutskommuniké
2023-12-12 10:42:18 Valberedning för LC-Tec Holding AB utsedd
2023-10-19 14:56:56 Omvandling av interimsaktier klar
2023-10-10 14:00:12 LC-Tec erhåller första order inom nytecknat ramavtal
2023-10-03 14:00:13 LC-Tec tecknar nytt strategiskt viktigt ramavtal
2023-06-29 23:21:52 Ökad produktivitet minskar kostnader för LC-Tec
2023-05-11 15:48:58 Kommuniké från årsstämma