07:48:47 Europe / Stockholm

Beskrivning

LandFinland
ListaFirst North Finland
SektorTjänster
IndustriIT-konsult & onlinetjänster
Loihde är verksamma inom teknikbranschen. Bolaget tillhandahåller digitala tjänster och säkerhetstjänster. Programvaran är egenutvecklad och används huvudsakligen för att förhindra att känslig information sprids. Kunderna består av företagskunder verksamma i ett flertal olika sektorer. Utöver huvudverksamheten erbjuder bolaget dataanalystjänster. Störst verksamhet återfinns inom Norden.

Kalender

2022-11-01 15-10 2022-Q3
2022-08-31 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-06 Ordinarie utdelning LOIHDE 0.14 EUR
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-05-04 15-10 2022-Q1
2022-03-04 Bokslutskommuniké 2021
Filter arrow-icon
År arrow-icon
Typ arrow-icon
Språk arrow-icon
2022-09-21 18:00:02 Loihteen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano
2022-09-21 18:00:02 Composition of Loihde’s Shareholders’ Nomination Board
2022-09-02 08:00:01 Loihde Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Hagros
2022-09-02 08:00:01 Loihde Plc: Managers' Transactions - Hagros
2022-08-30 15:30:03 Loihde Oyj mitätöi yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
2022-08-30 15:30:03 Loihde Plc cancels treasury shares
2022-07-06 14:00:04 Loihde Plc: Managers' Transactions - Suhonen
2022-07-06 14:00:04 Loihde Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Suhonen
2022-07-06 14:00:04 Loihde Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Teutari
2022-07-06 14:00:04 Loihde Plc: Managers' Transactions - Teutari
2022-07-06 14:00:04 Loihde Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Bergman
2022-07-06 14:00:04 Loihde Plc: Managers' Transactions - Bergman
2022-07-06 14:00:04 Loihde Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Järvinen
2022-07-06 14:00:04 Loihde Plc: Managers' Transactions - Järvinen
2022-07-06 14:00:04 Loihde Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Konttinen
2022-07-06 14:00:04 Loihde Plc: Managers' Transactions - Konttinen
2022-06-22 17:00:08 Loihde Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Kotilainen
2022-06-22 17:00:08 Loihde Plc: Managers' Transactions - Kotilainen
2022-06-22 17:00:03 Loihde Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Piispanen
2022-06-22 17:00:03 Loihde Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Hagros
2022-06-22 17:00:03 Loihde Plc: Managers' Transactions - Piispanen
2022-06-22 17:00:03 Loihde Plc: Managers' Transactions - Hagros
2022-06-22 17:00:03 Loihde Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Wikman
2022-06-22 17:00:03 Loihde Plc: Managers' Transactions - Piri
2022-06-22 17:00:03 Loihde Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Piri
2022-06-22 17:00:03 Loihde Plc: Managers' Transactions - Wikman
2022-05-25 09:15:01 Loihde Plc: Managers’ transactions – Hagros
2022-05-25 09:15:01 Loihde Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Hagros
2022-05-04 18:30:04 Loihde Oyj:n omien osakkeiden osto-ohjelma päättynyt
2022-05-04 18:30:04 Loihde Plc’s share buyback programme has ended