21:01:33 Europe / Stockholm

Beskrivning

LandFinland
ListaFirst North Finland
SektorTjänster
IndustriIT-konsult & onlinetjänster
Loihde är verksamma inom teknikbranschen. Bolaget tillhandahåller digitala tjänster och säkerhetstjänster. Programvaran är egenutvecklad och används huvudsakligen för att förhindra att känslig information sprids. Kunderna består av företagskunder verksamma i ett flertal olika sektorer. Utöver huvudverksamheten erbjuder bolaget dataanalystjänster. Störst verksamhet återfinns inom Norden.

Kalender

2022-11-01 15-10 2022-Q3
2022-08-31 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-05-04 15-10 2022-Q1
2022-03-04 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
Filter arrow-icon
År arrow-icon
Typ arrow-icon
Språk arrow-icon
2022-01-14 18:00:01 Loihde Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 14.1.2022
2022-01-14 18:00:01 Loihde Plc: SHARE REPURCHASE 14.1.2022
2022-01-13 18:00:03 Loihde Plc: SHARE REPURCHASE 13.1.2022
2022-01-13 18:00:03 Loihde Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 13.1.2022
2022-01-12 18:00:01 Loihde Plc: SHARE REPURCHASE 12.1.2022
2022-01-12 18:00:01 Loihde Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 12.1.2022
2022-01-11 18:00:02 Loihde Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 11.1.2022
2022-01-11 18:00:02 Loihde Plc: SHARE REPURCHASE 11.1.2022
2022-01-10 18:00:03 Loihde Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.1.2022
2022-01-10 18:00:03 Loihde Plc: SHARE REPURCHASE 10.1.2022
2022-01-07 08:00:02 Loihde Plc: Managers’ transactions - Hagros
2022-01-07 08:00:02 Loihde Oyj: Johdon liiketoimet – Hagros
2022-01-04 10:00:03 Loihde Oyj aloittaa omien osakkeiden hankinnan
2022-01-04 10:00:03 Loihde Plc starts acquisition of own shares
2021-12-17 16:15:02 Loihde’s financial reporting 2022
2021-12-17 16:15:02 Loihde Oyj:n taloudellinen raportointi vuonna 2022
2021-12-14 10:00:02 Loihde Plc: Managers’ Transactions - Konttinen
2021-12-14 10:00:02 Loihde Oyj: Johdon liiketoimet - Konttinen
2021-10-29 07:30:02 Loihteen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano
2021-10-29 07:30:02 Composition of Loihde’s Shareholders’ Nomination Board
2021-10-28 08:55:03 Loihde Oyj toteuttaa ylimääräisen varojenjaon
2021-10-28 08:55:03 Loihde Plc will make an additional distribution of assets