21:55:05 Europe / Stockholm

Beskrivning

LandDanmark
ListaSmall Cap Copenhagen
SektorFinans
IndustriBank
Nordfyns Bank bedriver bankverksamhet. Idag tillhandahåller banken ett brett utbud av finansiella tjänster, både till privat- och företagskunder och innefattar finansiering, kapitalförvaltning, pensions- och skadeförsäkring. Inom ett flertal affärsområden bedriver banken samarbete med andra aktörer. Störst marknad återfinns inom den danska marknaden. Banken grundades ursprungligen 1897 och har sitt huvudkontor i Bogense.

Kalender

2020-10-29 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-30 Ordinarie utdelning NRDF 0.00 DKK
2020-06-29 Årsstämma 2019
2020-04-30 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2019-03-21 Ordinarie utdelning NRDF 0.00 DKK
2019-03-20 Årsstämma 2018
2019-02-19 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-22 Ordinarie utdelning NRDF 15.00 DKK
2018-03-21 Årsstämma 2017
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-02 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-23 Ordinarie utdelning NRDF 15.00 DKK
2017-03-22 Årsstämma 2016
2017-02-21 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-28 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-17 Ordinarie utdelning NRDF 15.00 DKK
2016-03-16 Årsstämma 2015
2016-02-23 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-22 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-23 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-19 Ordinarie utdelning NRDF 15.00 DKK
2015-03-18 Årsstämma 2014
2015-02-19 Bokslutskommuniké 2014
2014-03-27 Ordinarie utdelning
2013-03-14 Ordinarie utdelning
2012-03-21 Ordinarie utdelning
2011-03-24 Ordinarie utdelning
2010-03-11 Ordinarie utdelning
2010-03-10 Årsstämma 2009
2010-03-02 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-22 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-07-30 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-23 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-03-12 Ordinarie utdelning
2008-03-13 Ordinarie utdelning
2007-03-08 Ordinarie utdelning
2006-03-09 Ordinarie utdelning
X
Filter arrow-icon
År arrow-icon
Typ arrow-icon
Språk arrow-icon
2020-06-29 19:10:18 Konstituering af repræsentantskab og bestyrelse pdf download
2020-06-04 09:19:15 Ordinær generalforsamling pdf download
2020-05-28 12:37:39 Finanskalender 2020 pdf download
2020-04-21 09:33:24 Estimater 2020 pdf download
2020-03-20 11:56:13 Forventninger til 2020 suspenderes pdf download
2020-03-18 09:04:36 Aflysning af ordinær generalforsamling pdf download
2020-03-06 14:22:33 Ledende medarbejderes transaktioner pdf download pdf download
2020-03-06 11:17:28 Ledende medarbejderes transaktioner pdf download pdf download
2020-02-18 14:57:28 Ordinær generalforsamling pdf download
2020-02-18 14:52:46 Årsrapport 2019 pdf download pdf download
2020-01-31 14:00:30 Medarbejdervalg til Nordfyns Banks bestyrelse file download
2019-09-19 08:42:48 Finanskalender 2020 for A/S Nordfyns Bank file download
2019-09-03 10:55:42 Opjustering af forventningerne til resultatet for 2019 file download
2019-08-22 16:17:25 Halvårsrapport 2019 file download file download
2019-08-14 16:51:16 Godkendelse af salg af aktier i Sparinvest Holdings SE file download
2019-05-06 11:46:59 Indberetningspligtiges transaktioner file download file download
2019-05-02 17:20:22 Nordfyns Bank - periodemeddelelse Q1-2019 file download file download
2019-04-08 14:49:15 A/S Nordfyns Bank udsteder senior non-preferred file download
2019-03-20 20:30:29 Konstituering file download
2019-03-20 20:18:21 Forløb af ordinær generalforsamling file download
2019-02-19 15:17:27 Ordinær generalforsamling file download
2019-02-19 14:58:09 Årsrapport 2018 file download file download
2019-01-30 15:37:12 Estimat for koncernens resultat for 2018 file download
2018-11-08 16:28:03 IT-udviklingsomkostninger file download
2018-10-26 15:45:00 Supplement til meddelelse nr. 11-2018 file download
2018-10-25 15:54:30 Periodemeddelelse pr. 30/9-2018 file download
2018-09-28 07:50:02 Finanskalender 2019 file download
2018-08-23 16:20:41 Halvårsrapport 2018 file download file download
2018-05-16 21:59:00 Indberetningspligtiges transaktioner file download file download
2018-04-26 16:23:03 Q1-2018 file download file download
2018-03-21 21:16:04 Konstituering
2018-03-21 21:10:11 Forløb af ordinær generalforsamling
2018-03-19 19:25:24 Meddelelse om fuldmagter
2018-02-22 15:04:47 Indberetningspligtiges transaktioner
2018-02-20 15:18:55 Ordinær generalforsamling
2018-02-20 14:48:21 Årsrapport 2017
2017-08-25 09:51:56 Indberetningspligtiges transaktioner pdf download pdf download
2017-08-24 16:11:23 Halvårsrapport 2017 pdf download pdf download
2017-08-17 10:47:08 Førtidsindfrielse af kapitalbeviser pdf download
2017-05-22 14:37:12 Vedtægter pdf download