11:42:31 Europe / Stockholm

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Spermosens är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom utveckling av medicintekniska produkter. Produktportföljen är bred och inkluderar produkter för manlig infertilitet och individuellt anpassade fertilitetsbehandlingar. Forskning och utveckling bedrivs via egen teknologisk plattform som analyserar spermiekvalitén som vidare används för medicinskt underlag och potentiell befruktning. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.

Kalender

2023-02-08 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-14 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-14 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Ordinarie utdelning SPERM 0.00 SEK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-04-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Ordinarie utdelning SPERM 0.00 SEK
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
Filter arrow-icon
År arrow-icon
Typ arrow-icon
Språk arrow-icon
2022-07-06 11:00:17 Spermosens tecknar LOI med ledande IVF-klinik i Danmark pdf download
2022-05-17 10:30:00 Spermosens: Nyttjandeperiod för TO 1, avslutas 23 maj pdf download
2022-05-12 13:00:00 Kommuniké från Spermosens årsstämma pdf download
2022-04-12 08:00:00 Spermosens AB (publ)Delårsrapport Januari - Mars 2022 pdf download
2022-04-06 08:00:00 Spermosens AB tidigarelägger kvartalsrapport (publ) pdf download
2022-03-29 08:00:00 Spermosens växer för att öka takten i kommersialiseringen pdf download
2022-02-10 08:00:00 Spermosens AB (publ)Bokslutskommuniké 2021 pdf download
2021-10-29 07:00:00 Spermosens utser valberedning inför årsstämma 2022
2021-08-19 07:30:00 Spermosens AB delårsrapport januari-juni 2021 pdf download pdf download
2021-07-29 15:55:00 Spermosens has received grant from EU pdf download
2021-07-29 15:55:00 Spermosens har beviljats bidrag från EU pdf download
2021-07-15 09:05:00 Spermosens patent granted by the European Patent Office pdf download
2021-07-13 20:00:00 Spermosens anställer Ulrik Nilsson som ny CFO pdf download
2021-07-07 08:00:00 Spermosens tillsätter ett Advisory Board pdf download
2021-07-07 08:00:00 Spermosens appoints an Advisory Board pdf download
2021-06-30 16:44:27 Spermosens beviljas ytterligare bidrag från Vinnova pdf download
2021-05-29 14:31:37 Spermosens beviljas bidrag från Vinnova pdf download
2021-05-12 13:45:00 Kommuniké från Spermosens årsstämma pdf download