07:17:52 Europe / Stockholm

Beskrivning

LandFinland
ListaMid Cap Helsinki
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
Suominen är ett tillverkningsbolag. Bolaget tillverkar och utvecklar ett brett utbud av servetter, hygienprodukter samt medicinska applikationer. Tillverkningen sker med bas i icke-vävda tyger som kan användas för diverse syften. Kunderna återfinns inom ett flertal branscher, med störst verksamhet inom Europa samt Nordamerika. Bolagets huvudkontor ligger i Helsingfors.

Kalender

2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-09 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-30 Årsstämma 2023
2023-02-03 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-26 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-09 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-25 Ordinarie utdelning SUY1V 0.20 EUR
2022-03-24 Årsstämma 2022
2022-02-03 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-13 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-26 Ordinarie utdelning SUY1V 0.10 EUR
2021-03-25 Årsstämma 2021
2021-02-04 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-12 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-23 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-20 Ordinarie utdelning SUY1V 0.05 EUR
2020-03-19 Årsstämma 2020
2020-01-29 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-07 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-20 Ordinarie utdelning SUY1V 0.00 EUR
2019-03-19 Årsstämma 2019
2019-01-31 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-03 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-16 Ordinarie utdelning SUY1V 0.11 EUR
2018-03-15 Årsstämma 2018
2018-01-30 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-09 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-10 Kapitalmarknadsdag 2017
2017-04-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-16 Ordinarie utdelning SUY1V 0.11 EUR
2017-03-15 Årsstämma 2017
2017-01-31 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-26 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-09 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-28 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-22 Split SUY1V 5:1
2016-03-17 Ordinarie utdelning SUY1V 0.02 EUR
2016-03-16 Årsstämma 2016
2016-01-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-11 Kapitalmarknadsdag 2015
2015-10-26 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-17 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-27 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-20 Ordinarie utdelning SUY1V 0.00 EUR
2015-03-20 Bonusutdelning SUY1V 0.01
2015-03-19 Årsstämma 2015
2015-01-30 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-12 Kapitalmarknadsdag 2014
2014-10-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-18 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-29 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-27 Ordinarie utdelning SUY1V 0.00 EUR
2014-03-26 Årsstämma 2014
2014-01-31 Extra Bolagsstämma 2013
2014-01-30 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-23 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-17 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-19 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-27 Ordinarie utdelning SUY1V 0.00 EUR
2013-03-26 Årsstämma 2013
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-22 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-17 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-25 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-05 Ordinarie utdelning SUY1V 0.00 EUR
2012-04-04 Årsstämma 2012
2012-02-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-25 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-09-12 Extra Bolagsstämma 2011
2011-07-18 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-03-31 Ordinarie utdelning
2010-03-24 Ordinarie utdelning
2009-03-23 Ordinarie utdelning
2008-03-28 Ordinarie utdelning
2007-03-30 Ordinarie utdelning
2006-03-20 Ordinarie utdelning
2005-03-19 Ordinarie utdelning
2004-09-03 Bonusutdelning
2004-03-16 Ordinarie utdelning
2003-10-23 Bonusutdelning
2003-03-13 Ordinarie utdelning
2002-03-14 Ordinarie utdelning
Filter arrow-icon
År arrow-icon
Typ arrow-icon
Språk arrow-icon
2022-09-13 12:00:00 Suomisen taloudellinen tiedottaminen vuonna 2023
2022-09-13 12:00:00 Suominen’s financial reporting in 2023
2022-09-06 14:00:00 Talousjohtaja Toni Tamminen lähtee Suomiselta
2022-09-06 14:00:00 CFO Toni Tamminen to leave Suominen
2022-09-02 09:00:00 Suomisen nimitystoimikunnan kokoonpano
2022-09-02 09:00:00 Composition of Suominen's Nomination Board
2022-08-16 14:00:00 Suominen ottaa käyttöön lisämaksut Pohjois-Amerikassa
2022-08-16 14:00:00 Suominen to implement surcharges in North America
2022-06-02 12:00:00 Suominen launches a nonwoven made with recycled paper
2022-05-17 10:45:00 Suominen Oyj – Johtohenkilön liiketoimet: Raitio Laura
2022-05-17 10:45:00 Suominen Oyj – Johtohenkilön liiketoimet: Linander Nina
2022-05-17 10:45:00 Suominen Oyj – Johtohenkilön liiketoimet: Barsness Aaron
2022-05-17 10:45:00 Suominen Oyj – Johtohenkilön liiketoimet: Borgman Björn
2022-05-17 10:45:00 Suominen Oyj – Johtohenkilön liiketoimet: Eskola Jaakko
2022-05-17 10:30:00 Suominen - omien osakkeiden luovutus
2022-05-17 10:30:00 Suominen – transfer of the company’s own shares