20:35:32 Europe / Stockholm

Prenumeration

Filter arrow-icon
Språk arrow-icon
2024-02-05 19:22:00
Duearity har ingått samarbete med klinik på Caymanöarna
Duearity har ingått samarbete med Cayman Hearing Center på Caymanöarna i Karibien vilket innebär att kliniken kommer att erbjuda Tinearity G1 till patienter i ögruppen
2024-01-25 11:05:00
Tinearity G1 on national TV channel in Portugal
The professor of otology, Leonel Luís, who conducted a pilot study with Tinerity G1 in Portugal has been interviewed in a national TV channel in Portugal. Professor Luís emphasizes that especially normal-hearing people with tinnitus can benefit greatly from Tinearity G1. He also showed the Tinearity G1 during the interview
2024-01-25 11:05:00
Tinearity G1 visades upp i nationell TV-kanal i Portugal
Professorn i otologi, Leonel Luís, som genomförde en pilotstudie med Tinerity G1 i Portugal har intervjuats i en nationell TV-kanal i Portugal. Professor Luís framhåller att framför allt normalhörande personer med tinnitus kan ha stor nytta av Tinearity G1. Han visade även upp Tinearity G1 under intervjun
2023-10-11 14:10:00
Duearity publicerar svar på aktieägarnas frågor
Duearity bad bolagets aktieägare att skicka frågor. Duearity publicerar nu svaren på frågorna. De som besvarar frågorna i filmen är bolagets VD, Fredrik Westman, Duearitys grundare och styrelseledamot, Peter Arndt, samt bolagets CRO, Mathias Holmgren
2023-10-09 16:08:00
Duearity ska genomföra investerarpresentation baserat på investerarnas frågor
Aktieägare i Duearity och investerare kommer att ges möjlighet att ställa frågor till bolaget. Frågorna och svaren ska publiceras i en investerarpresentation onsdagen den 11 oktober
2023-09-25 14:05:00
Mathias Holmgren ny CRO i Duearity
Mathias Holmgren tillträdde tjänsten som Duearitys CRO, Chief Revenue Officer, för en månad sedan. Mathias har lång erfarenhet inom medicinteknik och inte minst inom otologi, läran om örat
2023-06-19 09:30:00
Erfarna entreprenörer med stort nätverk driver Duearity Americas Inc
David Johansson och Katarina Tornqvist kommer att leda lanseringen av tinnitusprodukten Tinearity G1 i USA. VD för det amerikanska bolaget är David Johansson. David och Katarina har lång erfarenhet av företagande och entreprenörskap och har en bakgrund i såväl mindre som stora globala företag. Genom att Duearity lyckats rekrytera två svensk-amerikaner har bolaget mycket goda förutsättni...
2023-04-06 08:29:00
Svenskt försäkringsbolag har godkänt Tinearity G1 som hjälpmedel vid behandling
Ett stort svenskt försäkringsbolag har godkänt Tinearity G1 som hjälpmedel vid behandling av tinnitus. Detta efter att en öron-näsa-halsklinik förskrivit Tinearity G1 till en patient som besväras av tinnitus. Patienten har en försäkring via sin arbetsgivare
2023-04-05 10:31:00
Tinnitusprodukten Tinearity G1 är en skattefri förmån
Duearity AB har beställt en skatterättslig utredning som syftar till att utreda om Tinearity G1 kan klassas som en skattefri förmån. Duearitys bedömning är att Tinearity G1 kan vara en avdragsgill kostnad för arbetsgivare och en skattefri förmån för den anställde enligt bestämmelserna om förebyggande behandling och rehabilitering i inkomstskattelagen. Detta innebär att personer som b...
2022-11-30 10:15:00
PRV har formellt godkänt Duearitys patentansökan – TINNITUS MONITORING AND TREATING DEVICE AND SYSTEM
Patent- och Registreringsverket har nu formellt godkänt Duearitys patentansökan. Beslutet kommer att kungöras i Svensk Patenttidning nummer 2022/52 med utgivningsdag den 27 december 2022 och därmed är patent meddelat. Patentets registreringsnummer är 544 905