13:00:42 Europe / Stockholm

Prenumeration

Filter arrow-icon
Språk arrow-icon
2022-02-24 09:05:00
Egetis Therapeutics ber om kramar för att öka sjukdomsmedvetenheten om MCT8-brist
Stockholm, 24 februari 2022 - Egetis Therapeutics AB (publ) (Nasdaq Stockholm: EGTX) lanserar idag #MCT8Hugs – ett globalt online-initiativ för att öka medvetenheten om MCT8-brist. MCT8-brist är en sällsynt och livsförkortande genetisk sjukdom som orsakar kritiska konsekvenser som allvarligt nedsatt neurokognitiv utveckling och motorisk funktion. Hos de flesta av de drabbade resulterar dett...
2022-02-24 09:05:00
Egetis Therapeutics asks for hugs to increase disease awareness of MCT8 deficiency
Stockholm, Sweden, February 24, 2022 - Egetis Therapeutics AB (publ) (Nasdaq Stockholm: EGTX) today launched #MCT8Hugs – a global, online initiative to drive awareness of MCT8 deficiency.MCT8 deficiency is a rare and life-shortening genetic disease, causing serious consequences such as severely impaired neurocognitive development and motor function. In most of those affected, this results in an ...