21:01:02 Europe / Stockholm

Prenumeration

Filter arrow-icon
Språk arrow-icon
2024-03-15 12:05:00
Nyhetsbrev mars: Djupdykning i NOSAs senaste innovationer
I detta nyhetsbrev bjuder vi på en djupdykning i arbetet kring våra två senaste innovationer; Smell training och Drug delivery
2024-02-07 16:15:00
Nyhetsbrev: Vår plattform fungerar för läkemedelsdistribution
Vi har nu tagit ett stort kliv mot att förverkliga den vission som vi ända sedan bolagets grundande har haft som målsättning att förverkliga: att nyttja vår patenterade teknologiplattform för distribution av läkemedel. På bara några månader har vi lyckats visa att:Produktionsteknologin fungerar för distribution av läkemedelFrisläppningen av partiklar sker enligt en fördelaktig kurva...
2023-11-28 16:50:00
NOSA medverkar på investerardag med life science-tema
Den 6 december medverkar NOSA Plugs AB på en investerardag med temat Life Science. Eventet arrangeras av Carlsquare Equity Research och vid eventet kommer Adrian Liljefors, VD på NOSA Plugs AB att presentera bolagets affärsidé, produktportfölj samt expansionsplaner framåt. Tid: 09.00-15.30, NOSA inleder eventet med sin presentation 09.00-09.30Adress: Kungsgatan 33 (Infront Direkt Studios) 2 ...
2023-11-03 11:54:00
NOSAs VD presenterar bolaget på Stora Aktiedagen 6 november
Den 6 november håller Aktiespararna sitt återkommande event, Stora Aktiedagen, fysiskt i Göteborg samt via video-länk. På eventet kommer ett 20-tal börsnoterade bolag att presentera sina bolag, det kommer att hållas paneldebatt om börsläget och Robert Andersson från Aktiespararna kommer att presentera köpvärda aktier. NOSA Plugs ABs VD, Adrian Liljefors, kommer klockan 14.45 att presen...
2023-09-18 10:00:00
Större lokaler, fler anställda och nya produkter - nyhetsbrev september 2023
Vi är nu en bra bit in i september och hösten börjar göra sig påmind med kalla nätter och disiga morgnar. Vi befinner oss mellan två kvartalsrapporter och vi vill därför passa på att ge en kort uppdatering (och för er som inte såg intervjun i anslutning till Q2-rapporten så finner ni den här).Just nu pågår en flytt av bolagets huvudkontor till nya, större lokaler på Surbrunnsgata...
2023-06-16 11:35:00
Så ska NOSA accelerera tillväxten - nyhetsbrev juni
För att säkerställa kontinuerlig uppdatering kring vår verksamhet kommer vi löpande att skicka ut nyhetsbrev till aktieägare, investerare samt andra intressenter. I nyhetsbreven kan ni läsa om de satsningar vi gör för att accelerera bolagets tillväxt och nå våra strategiska mål
2023-03-23 16:18:00
Händelserik första vecka för NOSA som noterat bolag
Idag är det en vecka sedan Nosa Plugs AB noterades på Nasdaq First North Growth Market via omvänt förvärv av FRISQ Holding AB och det har varit en händelserik första vecka som noterat bolag. VD, styrelseordförande och anställda ringde torsdagen den 16 mars in börsklockan i samband med att handeln i bolagets aktier inleddes. I samband med noteringen presenterades bolaget på Aktiespararna...
2022-07-08 14:45:00
Glad sommar – eller?
För två veckor sedan var det årets ljusaste dag och midsommar - en högtid som för många är en start på sommar och semester. Samma vecka kunde vi ta del av Dagens Medicins undersökning som visar att det enligt mer än hälften av Sveriges regioner aldrig varit så besvärligt att få personal till sommaren som i år. Personalen är uttröttad efter covidpandemin, i större behov av ledigt ...
2022-04-08 11:45:00
Utrullning av en förbättrad patientlösning
I januari 2022 startade vi den breda utrullningen av en helt ny patientlösning – en användarvänlig webbappslösning utvecklad under nästan 12 månader – med och för våra kunder och deras patienters behov
2022-04-06 08:05:00
Så används FRISQ Care som ett effektivt stöd inom forskningen
Att gå från analoga till digitala processer möjliggör ett helt nytt sätt att samla in data. Genom att koppla på patienten i en digital vårdplan kan patienten enkelt svara på frågor och dela information digitalt. Mätpunkterna kan på så vis bli fler utan att det kräver extra arbete från personalen och datan kommer dessutom automatiskt in i systemet. FRISQ Care ger inte bara insikter ti...
2022-04-04 07:50:00
Information med anledning av FRISQs pågående nyemission
Efter två års krishantering kan vården återigen börja fokusera på stora digitala satsningar som pausats eller ställts in under pandemin. Det är bakgrunden när FRISQ Holding AB nu ger befintliga aktieägare och andra möjligheten att teckna aktier i en företrädesemission för att stärka bolagets finansiella ställning och accelerera försäljningen framåt
2022-02-09 14:40:00
FRISQ and Aleris in collaboration to improve maternity care through digitalization of care plans
FRISQ and Aleris have, together with Aleris-owned BB Stockholm and Ultragyn, entered into a collaboration to implement a digital, interactive care plan that will strengthen the collaboration between expectant parents and their midwife clinic and delivery unit. The ambition of the project is to streamline resource utilization through modernized working methods and to simplify and improve the care j...
2022-02-09 14:40:00
FRISQ och Aleris i samarbete för att förbättra mödravården genom digitalisering av vårdplaner
FRISQ och Aleris har tillsammans med Aleris-ägda BB Stockholm och Ultragyn ingått ett samarbete för att implementera en digital, interaktiv vårdplan i syfte att stärka samarbetet mellan det blivande föräldraparet, barnmorskemottagningen och förlossningsenheten. Ambitionen med projektet är att genom moderniserade arbetssätt effektivisera resursutnyttjandet samt att förenkla och förbätt...
2021-11-11 14:30:00
FRISQ i samarbete med UCB och Amgen för att underlätta implementering av vårdplaner för patienter med osteoporos
FRISQ har ingått en överenskommelse med bioteknikföretagen UCB och Amgen om att i samarbete med utvalda kliniker utforma heltäckande, digitaliserade vårdplaner för patienter som lider av osteoporos (benskörhet)
2021-11-08 13:30:00
FRISQ employs health tech leader and professional as Chief Product Officer
The potential to improve and facilitate care with better real-time collaboration between care teams and patients is so huge that we sometimes miss seeing how much the small steps mean to achieve this. That's what Karen Ventura says, who now joins FRISQ as Chief Product Officer (CPO). Karen is an experienced healthtech leader, who has, among other things, been Head of Interoperability at Servelec, ...
2021-11-08 13:30:00
FRISQ anställer erfaren healthtech-ledare som Chief Product Officer
Potentialen att förbättra och underlätta för vården med bättre realtidssamarbete mellan vårdteam och patienter är så enorm att vi ibland missar att se hur mycket de små stegen betyder för att åstadkomma detta. Det säger Karen Ventura, som nu ansluter till FRISQ som Chief Product Officer (CPO). Karen är en erfaren verksamhetsutvecklare inom healthtech, som bland annat har varit chef f...
2021-09-27 16:00:00
Analysis of the FRISQ share
Carlsquare, an independent analysis firm, today has published an evaluation of the FRISQ share.Link to the report: https://www.carlsquare.com/sv/grundanalys-frisq-potential-i-digitalisering-och-unikt-patientfokus/Please note that the report is in Swedish
2021-09-27 16:00:00
Analys av FRISQ-aktien
Idag har analysbolaget Carlsquare publicerat en analys av FRISQs aktie. Från analysen: ”FRISQ är ett teknologibolag som verkar inom e-hälsa. Med bolagets vårdplanstjänst, FRISQ Care, kan vården moderniseras, effektiviseras och slutligen förbättras. Bolaget har intressanta licensavtal, samar-beten och pilotprojekt. Nu kvarstår utmaningen att rulla ut mjukvaran i större skala. Risken är...
2021-05-10 16:00:00
Monthly newsletter & Invitation to Capital Markets Day (Webinar)
2021-05-10 16:00:00
Månadsbrev och inbjudan till kapitalmarknadsdagen (webinar)
2021-04-01 12:20:00
Monthly newsletter March 2021
A third Covid-19 wave occupies the health care sector as we all long for a spring that will bring us both hope and sunshine
2021-04-01 12:20:00
Månadsbrev mars
Medan en tredje Covid-19-våg tynger och dominerar sjukvården längtar vi alla efter en vår som ska ge oss nytt hopp och ny värme
2021-03-08 08:00:00
Monthly newsletter February 2021
In an industry still overwhelmed by the pandemic and struggling to save lives and health, we at FRISQ are fully occupied scaling and developing the product together with our pilot clients. We stay focused on enabling a more rationally organized, patient-oriented process that is applicable to the entire healthcare sector
2021-03-08 08:00:00
Månadsbrev februari
I en bransch som fortsätter kämpa med att rädda liv och hälsa under pandemin, fokuserar FRISQ på att tillsammans med våra pilotkunder skala och utveckla vår produkt, med sikte på att bidra till en mer rationellt organiserad, patientorienterad process som är applicerbar på hela vårdsektorn
2021-02-26 09:05:00
Svenskarnas mentala hälsa kraftigt påverkad av corona
En ny undersökning visar att mer än hälften av svenskarna har påverkats negativt av coronapandemin. Var sjätte svensk uppger att de har fått allvarliga mentala besvär så som oro, ångest och nedstämdhet
2021-02-26 09:05:00
Swedes' mental health strongly affected by corona
[Stockholm, Sweden, February 26, 2021.] A new survey shows that more than half of Swedes have been negatively affected mentally by the corona pandemic. One in six Swedes states that they have had serious mental problems such as anxiety, worry and depression
2021-02-23 08:42:00
Undersökning visar att svenskarna efterfrågar en mer digitaliserad hälso- och sjukvård
Det svenska folket vill bli mer delaktiga i sin behandling och de önskar bättre digitala verktyg för detta. Det visar en ny undersökning beställd av medicinteknikföretaget FRISQ
2021-02-23 08:42:00
Survey shows that Swedes request more digitalized health care
[Stockholm, Sweden, February 23, 2021.] The Swedish people want to be more involved in their treatment and they want better digital tools for this. That is the findings of a new study commissioned by healthcare company FRISQ
2021-02-17 08:58:00
Svenskarna inte nöjda med sin sjukvård – tycker den har blivit sämre och mer ojämlik
Det svenska folket är mindre nöjda med sin sjukvård än tidigare. Många tycker att den har blivit sämre, är långsam och ojämlik. Det visar en ny undersökning beställd av FRISQ, en ledande aktör inom digitala vårdlösningar. På en skala mellan ett och tio ger svenskarna sin sjukvård en knapp sjua i betyg
2021-02-17 08:58:00
Swedes not happy with their healthcare - many feel that it’s become poorer, slower and more unequal
[Stockholm, Sweden, February 17, 2021.] Swedes have become much less satisfied with the state of their healthcare in the past years. They think the general quality is lower, and that the care is slow and unequal. That is the findings of a new study commissioned by healthcare company FRISQ. On a scale between one and ten, Swedes give their healthcare system a grade of just under seven
2021-02-09 08:30:00
Stor ”vårdskuld” uppbyggd i Sverige – halva svenska folket vill söka vård så snart pandemin är över
55 procent av det svenska folket uppger att de avstått från eller blivit nekade vård det senaste året, och att de avser att ska vård så snart coronapandemin är över. ”Det tyder på att en gigantisk ’vårdskuld’ byggts upp som kommer att bli en rejäl utmaning för vårdsverige att hantera det kommande året”, säger George Thaw, VD för medicinteknikföretaget FRISQ som genomfört ...
2021-02-02 09:00:00
Vaccinmotståndet minskar i Sverige efter mutationerna
Motståndet mot att vaccinera sig mot covid-19 har minskat i Sverige sedan de mer smittsamma mutationerna från bl a Storbritannien började sprida sig, visar en ny undersökning från medicinteknikföretaget FRISQ. Enbart 14 procent av de tillfrågade säger idag att de hyser tvivel och vill vänta eller absolut inte vill vaccinera sig. Det största vaccinationsmotståndet finns i de yngre åldra...
2020-12-18 08:15:00
Månadsbrev december 2020
Bäste aktieägare i FRISQ,I takt med att vi närmar oss 2021 ser många fram emot att sätta punkt för 2020. Vår planet drabbades av den värsta pandemin på 100 år, vilken medförde otaliga tragedier och mängder sjuka och avlidna människor. De flesta av av oss känner någon som blivit sjuk och kanske t o m inlagd på sjukhus. Låt oss ha det perspektivet i åtanke när vi nu summerar det g...
2020-12-18 08:15:00
Monthly newsletter December 2020
Dear FRISQ Shareholder, As we are closing in on a new year, most of us cannot wait to have 2020 over and done with. The planet was hit by its worst pandemic in 100 years which led to innumerable tragedies with scores of people unwell, seriously ill or even worse. Many of us know someone who was infected and maybe even hospitalised. Let us keep this in perspective as we summarise the past year. Bei...
2020-12-02 14:00:00
Monthly newsletter: November 2020
The month of November brought with it several positive changes. FRISQ expanded its cooperation with Capio, signing an agreement with Capio Orthopedic, and started investing in the UK to meet the demands of this very significant market
2020-12-02 14:00:00
Månadsbrev: november 2020
November månad förde med sig flera positiva förändringar. FRISQ utökade sitt samarbete med Capio och signerade ett avtal med Capio Ortopedi, samt började investera i Storbritannien för att möta efterfrågan på denna signifikanta marknad
2020-11-09 16:00:00
Monthly newsletter: October 2020
October was an intensive month for FRISQ with a directed share issue, change in the board of directors and deepened collaboration with Capio, one of Europe’s leading health care companies
2020-11-09 16:00:00
Månadsbrev: oktober 2020
Oktober var en intensiv månad för FRISQ med en riktad nyemission, förändringar i styrelsen och fördjupat samarbete med Capio, ett av Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag
2020-10-05 08:00:00
Månadsbrev: september 2020
Månaden som gått har varit intensiv för FRISQ. Bolaget har, tillsammans med Karolinska Institutet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, formellt tilldelats ett innovationsprojekt av innovationsmyndigheten Vinnova. Den interna omstruktureringsprocessen, som syftar till att maximera agilitet och säkra interna kompetenser som är anpassade efter marknadens föränderliga behov, fortsätter som t...
2020-10-05 08:00:00
Monthly newsletter: September 2020
September has been a busy month for FRISQ. Together with Karolinska Institutet and Sahlgrenska University Hospital, the company was formally awarded an innovation project by Sweden’s innovation agency, Vinnova. The internal restructuring process, aiming to maximize agility and secure internal competencies that are aligned with the changing market needs, continues as previously indicated
2020-08-28 08:00:00
FRISQ augustibrev – Möt vår nya VD
Medan många har varit på sommarsemester har spännande saker hänt på FRISQ. George Thaw, med mer än 30 års erfarenhet av att bygga snabbväxande, internationella hälso- och teknikföretag, har axlat rollen som VD på interimbasis. I denna månads nyhetsbrev lär vi känna honom lite bättre
2020-08-28 08:00:00
FRISQ August Letter – Meet Our New CEO
While many have been on summer vacation, exciting things have happened at FRISQ. George Thaw – with more than 30 years of experience building fast-growing, international health and tech companies – has been given the CEO reigns on an interim basis. In this month's newsletter, we get to know him a little bit better
2020-06-15 13:00:00
Ryggkirurgiskt Centrum implementerar FRISQ Care i hela verksamheten
Ryggkirurgiskt Centrum (RKC), som under 2019 tecknade avtal med FRISQ för att i ett första skede optimera omhändertagandet av patienter inför och efter operation, meddelar nu att de inom ramen för samma avtal påbörjat implementeringen av FRISQ Care i samtliga processer
2020-06-03 08:00:00
FRISQ i nytt avtal med ytterligare en psykologverksamhet
FRISQ inleder ett nytt samarbete med bolaget Moment Psykologi. Samarbetet innebär att Moment Psykologi kommer att implementera det digitala verktyget FRISQ Care i verksamheten med start i juni i år
2020-05-29 15:45:00
Månadsbrev: maj 2020
När vi nu närmar oss juni och sommaren är det ingen vanlig vår vi lämnar bakom oss. Coronapandemin har satt sina spår i alla branscher men vården har självklart påverkats särskilt. Hur det påverkat FRISQs verksamhet skrev vi senast om i en operationell uppdatering i slutet av april, men i tider av ständig förändring känner vi oss också måna om att öka transparensen och kommunikat...
2020-05-08 08:30:00
FRISQ Care börjar användas hos vårdbolaget TioHundra inom Region Stockholm
Vårdbolaget TioHundra AB blir den första offentliga vårdgivaren i Region Stockholm att börja använda FRISQ Care
2020-05-08 08:30:00
FRISQ Care to be used by healthcare company TioHundra in Region Stockholm
Healthcare company TioHundra AB will be the first public care provider in Region Stockholm to use FRISQ Care
2020-04-14 09:00:00
Swedish government report identifies FRISQ as digital solution for proposed legislation on patient engagement
A new Swedish government report proposes legislation to boost patient engagement by requiring healthcare professionals to provide each patient with a personalized interactive forward-looking care plan. The report identifies FRISQ as the only digital solution to date that meets the requirements of this “patient contract”