03:38:17 Europe / Stockholm

Prenumeration

Filter arrow-icon
Språk arrow-icon
2024-04-09 13:20:00
Rättelse: BioStock publicerar artikel om Prolight Diagnostics samarbete med G&H | ITL
Ett "med" för mycket i rubrik. Prolight Diagnostics har utsett G&H | ITL för utvecklingen av sitt innovativa patientnära system, Psyros. Utvecklingsarbetet startade i början av 2023 och fortskrider enligt plan. BioStock kontaktade G&H:s vd Charlie Peppiatt och Prolight Diagnostics Head of Engineering, Paul Monaghan, för att få veta mer.Läs hela artikeln: https://www.biostock.se/2024/04/prol...
2024-04-09 10:15:00
BioStock publishes article about Prolight Diagnostics' collaboration with G&H | ITL
Prolight Diagnostics have appointed G&H | ITL for the development of its innovative point-of-care system, Psyros. The development project started in early 2023 and is steadily progressing. BioStock reached out to G&H’s CEO Charlie Peppiatt and Prolight Diagnostics’ Head of Engineering, Paul Monaghan, to gain further insight into the current status of development.Read the full article at: https...
2024-04-09 10:15:00
BioStock publicerar artikel om Prolight Diagnostics samarbete med med G&H | ITL
Prolight Diagnostics har utsett G&H | ITL för utvecklingen av sitt innovativa patientnära system, Psyros. Utvecklingsarbetet startade i början av 2023 och fortskrider enligt plan. BioStock kontaktade G&H:s vd Charlie Peppiatt och Prolight Diagnostics Head of Engineering, Paul Monaghan, för att få veta mer.Läs hela artikeln: https://www.biostock.se/2024/04/prolight-diagnostics-samarbete-med-g...
2024-04-04 11:00:00
BioStock publishes article about Prolight Diagnostics' partnership with FlexMedical Solutions
Prolight Diagnostics has appointed FlexMedical Solutions as contract manufacturing partner for the disposable cartridge in the Psyros point-of-care system. Prolight’s COO, Karl Bullen, has highlighted the simplicity and cost-effectiveness of the cartridge as a key competitive advantage. BioStock reached out to Karl to learn more.Read the full article at: https://www.biostock.se/en/2024/04/prolig...
2024-04-04 11:00:00
BioStock publicerar artikel om Prolight Diagnostics samarbete med FlexMedical Solutions
Prolight Diagnostics har utsett FlexMedical Solutions till kontraktstillverkningspartner för engångstestkortet i Psyros point-of-care system. Karl Bullen, COO på Prolight, lyfter fram enkelheten och kostnadseffektiviteten i engångstestkortet som avgörande konkurrensfördelar. BioStock kontaktade Karl för att få veta mer. Läs hela artikeln här: https://www.biostock.se/2024/04/prolights-coo...
2024-04-03 16:10:00
TTP will present the POC system MicroFlex at the ECCMID in Barcelona April 27-30
TTP (The Technology Partnership ltd) will present the POC-system MicroFlex at the European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) in Barcelona, April 27-30. As the world’s premier Clinical Microbiology & Infectious Diseases event, ECCMID brings together experts from many fields to present their latest findings, guidelines, and experiences to an audience of over 14,000...
2024-04-03 16:10:00
TTP kommer att presentera POC-systemet MicroFlex under ECCMID i Barcelona 27-30 april
TTP (The Technology Partnership ltd) kommer att presentera POC-systemet MicroFlex under European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) i Barcelona, 27-30 april.Som världens främsta evenemang för klinisk mikrobiologi och infektionssjukdomar samlar ECCMID experter från många områden för att presentera sina senaste rön, riktlinjer och erfarenheter för över 14 00...
2024-03-06 10:00:00
Prolight Diagnostics presenterar på Mangold Insight Investerardag den 6 mars.
Prolight Diagnostics deltar på Mangold Insight Investerardag i Stockholm den 6 mars 2024. Bolagets VD Ulf Bladin presenterar kl. 12.00-12.30.Investerardagen går att följa digitalt via YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=ig6sYRPoTC4 , med start kl 09.00
2024-02-27 09:25:00
BioStock publishes interview of Prolight Diagnostics CTO Steve Ross
BioStock talked to Steve Ross, co-founder of Psyros Diagnostics, which was acquired by Prolight Diagnostics in 2022. He and the other co-founders play a crucial role in steering the continued development of the point-of-care system Psyros. Together, as a team, they have previously navigated the full process of developing a POC system, from conceptualization to market, and completed a successful ex...
2024-02-27 09:25:00
BioStock publicerar intervju av Prolight Diagnostics CTO Steve Ross
BioStock intervjuar Steve Ross, medgrundare av Psyros Diagnostics som förvärvades av Prolight Diagnostics 2022. Steve och de andra medgrundarna spelar en viktig roll i den fortsatta utvecklingen av det patientnära systemet Psyros. Tillsammans har de tidigare navigerat genom hela processen med att utveckla ett patientnära testsystem, från konceptualisering till marknad, och även genomfört en...
2024-02-23 11:10:00
Biostock publishes article about Prolight Diagnostics Q4 report
Prolight Diagnostics’ year-end report for 2023 shows that the company met all the goals for the year. The company’s point-of-care analysis system has shown proof-of-performance for measurement of troponin in whole blood. In addition, the company has formed a Clinical Advisory Board and established an R&D manufacturing line for the upcoming pilot production. The goal for 2024 is to complete the...
2024-02-23 11:10:00
Biostock publicerar artikel om Prolight Diagnostics Q4
Prolight Diagnostics bokslutskommuniké för 2023 visar att bolaget uppnådde samtliga mål för året. Bolagets patientnära analyssystem har visat proof-of performance för mätning av troponin i helblod. Dessutom har bolaget bildat ett Clinical Advisory Board och etablerat en FoU-tillverkningslinje inför den kommande pilotproduktionen. Målsättningen för 2024 är att färdigutveckla systemet...
2024-01-29 09:40:00
Biostock publishes article about the high interest of POC systems and the latest acquisitions on the market
Biostock published on January 29 an article about the high interest for POC systems and the latest acquisitions. Prolight Diagnostics CEO Ulf Bladin comments on the acquisition and shares the company´s partnership ambitions. Read the full article at https://prolightdx.com/en/mediaeng/articles/
2024-01-29 09:40:00
Biostock publicerar artikel om den höga efterfrågan av POC-system och de senaste förvärven på marknaden
BioStock publicerade den 29 januari en artikel om den höga efterfrågan av POC-system och de senaste förvärven. Prolight Diagnostics VD Ulf Bladin kommenterar och berättar om bolagets partnerskapsambitioner. Läs hela artikeln på https://prolightdx.com/media/artiklar/
2023-12-22 15:48:00
BioStock publishes CEO comments on the outcome of the rights issue
On December 22, BioStock published an article in which Prolight Diagnostics' CEO comments on the outcome of the rights issue. Read the full article "Prolight Diagnostics’ CEO comments on the outcome of the rights issue ", https://prolightdx.com/en/mediaeng/articles/
2023-12-22 15:48:00
BioStock publicerar vd kommentar angående emissionsutfallet
BioStock publicerade den 22 december en artikel där Prolight Diagnostics vd kommenterar emissionsutfallet. Läs hela artikeln "Prolight Diagnostics vd kommenterar emissionsutfallet", https://prolightdx.com/media/artiklar/
2023-12-12 08:00:00
Prolight Diagnostics presenterades på Cardeons kapitaldag i Lund
Prolight Diagnostics deltog på Cardeons kapitaldag i Lund den 5 december. Bolagets VD Ulf Bladin höll en presentation och svarade på frågor som du kan se här: https://vimeo.com/892864049/6a5ddd4370
2023-12-07 11:45:00
BioStock publishes rights issue article about Prolight Diagnostics
On December 7, BioStock pulished rights issue article about Prolight Diagnostics in Swedish, among other, it is stated that both the Board and Prolight group management are participating in the rights issue. Read the article: "Emission ska ta Prolight Diagnostics patientnära analys till marknaden", https://prolightdx.com/en/mediaeng/articles/
2023-12-07 11:45:00
BioStock publicerar emissionsartikel om Prolight Diagnostics
BioStock publicerade den 7 december en emissionsartikel om Prolight Diagnostics där det bl. a framgår att både styrelse och koncernledning deltar i emissionen. Läs hela artikeln "Emission ska ta Prolight Diagnostics patientnära analys till marknaden", https://prolightdx.com/media/artiklar/
2023-12-04 11:20:00
BioStock publishes article regarding Prolight Diagnostics rights issue
On December 4, BioStock pulished an article in Swedish regarding Prolight Diagnostics rights issue and an interview with CEO Ulf Bladin. Read the article: "Vi accelererar mot lansering" on the company website https://prolightdx.com/en/mediaeng/articles/
2023-12-04 11:20:00
BioStock publicerar artikel avseende Prolight Diagnostics företrädesemission
BioStock pulicerade den 4 december en artikel avseende Prolight Diagnostics företrädesemission och intervju med bolagets vd Ulf Bladin. Läs hela artikel "Vi accelererar mot lansering" på bolagets hemsida https://prolightdx.com/media/artiklar/
2023-11-28 13:40:00
BioStock publishes article about Prolight Diagnostics
Biostock.se published an article about Prolight Diagnostics on November 28. Read the full article about the important milestones Proof-of-Performance in whole blood and ISO accreditation at https://prolightdx.com/en/mediaeng/articles/
2023-11-28 13:40:00
BioStock publicerar artikel om Prolight Diagnostics
Biostock.se publicerade den 28 november en artikel om Prolight Diagnostics. Läs hela artikeln om de viktiga milstolparna Proof-of-Performance i helblod och ISO-certifiering på https://prolightdx.com/media/artiklar/
2023-11-13 12:00:00
TTP evolves MicroFlex technology
Japan has 125 million inhabitants and is one of the world's largest markets for pharmaceuticals and diagnostic tests. TTP (The Technology Partnership) recently participated in the Japanese congress JACLaS (The Japanese Association of Clinical Laboratory Systems) where they showcased a concept of the POC systems MicroFlex and ecoFlex which were received with great interest. Read more about ecoFlex ...
2023-11-13 12:00:00
TTP tar MicroFlex teknik framåt
Japan med 125 miljoner invånare är en av världens största marknader för läkemedel och diagnostiska tester. TTP (The Technology Partnership) deltog nyligen på den japanska kongressen JACLaS (The Japanese Association of Clinical Laboratory Systems). TTP hade en egen utställning där man bl. a visade upp koncept av POC-systemen MicroFlex samt ecoFlex som mottogs med stort intresse. Läs mer o...
2023-09-06 08:00:00
Merger Market publishes interview with Prolight Diagnostics CEO, Ulf Bladin
The international and financial journal Merger Market has published an interview with Prolight Diagnostics CEO, Ulf Bladin where you may read e.g. how Prolight has accelerated business development by initiating contacts with potential partners.Merger Market published the interview, which can be read in its entirety at https://prolightdx.com/en/mediaeng/articles/
2023-09-06 08:00:00
Merger Market publicerar intervju med Prolight Diagnostics VD Ulf Bladin
Den internationella och finansiella tidsskriften Merger Market har publicerat en intervju med Prolight Diagnostics VD Ulf Bladin där man kan läsa om hur Prolight har intensifierat affärsutveckling genom att initiera kontakter med potentiella partners.Merger Market publicerade intervjun som kan läsas i sin helhet på https://prolightdx.com/media/artiklar/