03:58:22 Europe / Stockholm

Prenumeration

Filter arrow-icon
Språk arrow-icon
2019-10-11 16:33:00
Paolo Sarmientos har av skatteskäl sålt aktier. Köparen är Swedbank Robur Medica
Paolo Sarmientos som ingår i ledningsgruppen för Xbrane Biopharma AB (publ) (”Xbrane” eller ”Bolaget”) har idag sålt cirka 25 procent av sitt aktieinnehav i Xbrane för att finansiera den skattebetalning som uppkommit i samband med att han sålde sin andel i Primm Pharma till Xbrane 2015 och erhöll aktier och konvertibler i Xbrane som betalning. Dagens försäljning om totalt 98 980 ak...
2019-10-11 16:33:00
Paolo Sarmientos has sold shares to Swedbank Robur Medica for tax reasons
Paolo Sarmientos, a member of Xbrane Biopharma AB’s (publ) ("Xbrane" or "the Company") management team, has today sold approximately 25 percent of his holdings in Xbrane, in order to finance the tax payment that arose as the result of the sale of his stake in Primm Pharma when it was sold to Xbrane in 2015. As payment for the earlier transaction, Sarmientos received shares and convertible notes ...
2019-08-23 08:05:00
Update to Xbrane's shareholders
I have always believed that biosimilars have a big role to play in making often expensive but very effective biological drugs available to more patients. In the US, for example, biological drugs account for 40% of drug costs, but are only given to 2% of the population. The biosimilar market is one of the fastest growing segments in the pharmaceutical industry with annual growth of around 30%. In E...
2019-08-23 08:05:00
Uppdatering till Xbranes aktieägare
Jag har alltid haft uppfattningen att biosimilarer har en stor roll att spela i att tillgängliggöra ofta dyra men mycket effektiva biologiska läkemedel till fler patienter. I exempelvis USA står biologiska läkemedel för 40% av landets totala läkemedelskostnader men som enbart tillfaller 2% av befolkningen. Biosimilarmarknaden är ett av de snabbast växande segmenten inom läkemedelsbransch...
2019-08-19 13:00:00
Xbrane Biopharma to Present and Host 1x1 meetings at the LSX Nordic Congress
Xbrane Biopharma AB (publ), today announce that its CEO, Martin Åmark, will be presenting at the LSX Nordic Leadership and Investment Congress in Stockholm on 29 August 2019 at 13:45 at Nasdaq Stockholm, Tullvaktsvägen 15
2019-08-19 13:00:00
Xbrane BioPharma presenterar och håller möten vid LSX Nordic Congress
Xbrane Biopharma AB (publ), meddelar idag att deras VD, Martin Åmark, kommer att hålla en presentation på LSX Nordic Leadership and Investment Congress i Stockholm den 29 augusti 2019 kl 13:45 på Nasdaq Stockholm, Tullvaktsvägen 15
2019-06-04 15:30:00
Xbrane Biopharma invites to a company presentation at Redeye Growth day, 10th June, Stockholm.
Xbrane Biopharma and Redeye invites to a company presentation at Haymarket by Scandic, Hötorget 13-15 in Stockholm on the 10th of June, between 08.00-17.30 CEST
2019-06-04 15:30:00
Xbrane Biopharma bjuder in till bolagspresentation vid Redeye Growth Day, 10 juni i Stockholm.
Xbrane Biopharma och Redeye bjuder in till bolagspresentation den 10 juni 08.00-17.30 vid Haymarket by Scandic, Hötorget 13-15, Stockholm
2019-05-08 14:00:00
Xbrane Biopharma meddelar deltagande vid kommande investerarkonferenser
Xbrane Biopharma AB (Nasdaq Stockholm First North: XBRANE) meddelar idag att Martin Åmark, VD, kommer att delta samt hålla möten med investerare vid följande investerarkonferenser: Den 20:de årliga Bio€quity Europe Conference och Jefferies 2019 Healthcare Conference. Information: Den 20:de årliga Bio€quity Europe Conference i Barcelona, Spanien Tisdagen den 21 maj, 2019 Presentationen st...
2019-05-08 14:00:00
Xbrane Biopharma Participates in Upcoming Investor Conferences
Xbrane Biopharma AB (Nasdaq Stockholm First North: XBRANE) announced today that Martin Åmark, Chief Executive Officer, will participate and host one-on-one investor meetings at the following upcoming investor conferences: 20th Annual Bio€quity Europe Conference and Jefferies 2019 Healthcare Conference. Event Details: 20th Annual Bio€quity Europe Conference in Barcelona, Spain Tuesday, May 21,...