03:20:26 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorRåvaror
IndustriGruvdrift & metaller
Arctic Minerals är verksamma inom gruvindustrin. Största delen av affärsverksamheten återfinns inom prospektering av guld- och kopparfyndighet inom norra Norge. Utöver bedriver bolaget mindre prospekteringsprojekt i Sverige. Arctic Minerals grundades ursprungligen 1999 under Alcaston Diamond Exploration och har tidigare gått under namnet Arctic Gold. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-25 Ordinarie utdelning ARCT 0.00 SEK
2020-06-24 Årsstämma 2019
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-29 Ordinarie utdelning ARCT 0.00 SEK
2019-05-28 Årsstämma 2018
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-15 Extra Bolagsstämma 2018
2018-05-09 Ordinarie utdelning ARCT 0.00 SEK
2018-05-08 Årsstämma 2017
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-08 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-24 Ordinarie utdelning ARCT 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma 2016
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-14 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-24 Ordinarie utdelning ARCT 0.00 SEK
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-24 Ordinarie utdelning ARCT 0.00 SEK
2015-04-23 Årsstämma 2014
2015-02-19 Bokslutskommuniké 2014
2014-08-19 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-16 Ordinarie utdelning ARCT 0.00 SEK
2014-05-15 Årsstämma 2013
2014-02-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-18 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-19 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-20 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-12 Ordinarie utdelning ARCT 0.00 SEK
2013-04-11 Årsstämma 2012
2013-02-22 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-12 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-20 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-22 Årsstämma 2011
2012-05-07 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-09 Extra Bolagsstämma 2012
2012-02-23 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-14 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-22 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-11 Ordinarie utdelning ARCT 0.00 SEK
2011-05-10 Årsstämma 2010
2011-05-09 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-24 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-17 Split ARCT 10:1
2010-11-09 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-19 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-06 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-08 Ordinarie utdelning ARCT 0.00 SEK
2010-04-07 Årsstämma 2009
2010-02-23 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-16 Kvartalsrapport 2009-Q3
2019-12-02 17:30:11

Arctic Minerals AB (Nasdaq First North Growth Market, Stockholm ("ARCT") har nöjet att informera att bolaget har identifierat ett nytt område med prospekterings-potential för platinagruppens element (PGE) och kromit i norra Finland. Koncernens dotterbolag Norrbotten Exploration AB har därför till Tukes, myndigheten för mineralrättigheter i Finland, lämnat en ansökan om ett förbehåll för prospektering, täckande ett område på 8 km2. Området ligger ca 15 km nordost om staden Kemi.

NORRBOTTEN EXPLORATION AB ANSÖKT OM NYTT FÖRBEHÅLL I NORRA FINLAND.

Arctic Minerals AB (Nasdaq First North Growth Market, Stockholm ("ARCT") har nöjet att informera att bolaget har identifierat ett nytt område med prospekterings-potential för platinagruppens element (PGE) och kromit i norra Finland. Koncernens dotterbolag Norrbotten Exploration AB har därför till Tukes, myndigheten för mineralrättigheter i Finland, lämnat en ansökan om ett förbehåll för prospektering, täckande ett område på 8 km2. Området ligger ca 15 km nordost om staden Kemi.

Arctic Minerals identifierade området genom studier av befintlig geofysik och geologi, tillgängliga via GTK (Geologiska forskningscentralen). Bolaget skall utföra modellering av geofysisk data, för att identifiera möjliga objekt för kärnborrning.

Certified Advisor
UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Annat
Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

För vidare information
se bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:

Krister Söderholm, VD
(+358) 50 542 3113
krister.soderholm@arcticminerals.se

eller

Risto Pietila, Exploration Manager
(+358) 40 029 3217
risto.pietila@arcticminerals.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-Paasivaara-Svenska.pdf

Om Arctic Minerals
Arctic Minerals AB är ett svenskt bolag som fokuserar på prospektering efter koppar, zink och guld i Finland. För närvarande har bolaget två malmletningstillstånd på totalt 24 km2 i Brahestad-Ladoga malmbältet i mellersta Finland och har ansökt om ett malm-letningstillstånd i Peräpohja skifferbälte i norra Finland. Vidare har bolaget förbehåll för prospektering täckande totalt 2 461 km2 i Finland; 1 282 km2 i Peräpohja skifferbälte, 806 km2 i Kiiminki skifferbälte nordost om Uleåborg, 365 km2 i mellersta Lapplands grönstensbälte och ett förbehåll på 8 km2 nordost om staden Kemi. Bolaget innehar också mineralrättigheter vid den nedlagda Bidjovagge koppar-guld-gruvan i norra Norge.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2 december 2019, kl. 17.30.