00:38:14 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorTjänster
IndustriIT-konsult & onlinetjänster
Awardit är ett teknikbolag. Bolaget erbjuder belöningssystem till företag, innehållande exempelvis kundklubbar, lojalitetsprogram, motivationsprogram, poängvalutor och poängshoppar. Tekniken utgår ifrån bolagets molnbaserade plattform som tillhandahålls som en webbdistribuerad tjänst. Tjänsten används främst för att hantera kundrelationer, både inom segmenten B2B och B2C. Awardit grundades 1999 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-23 Ordinarie utdelning AWRD 0.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-05-13 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-04 Extra Bolagsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-03 Kvartalsutdelning AWRD 0
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-23 Kvartalsutdelning AWRD 0.51
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-08-16 Extra Bolagsstämma 2021
2021-06-23 Kvartalsutdelning AWRD 0.51
2021-05-21 Årsstämma 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-23 Kvartalsutdelning AWRD 0.56
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-17 Kvartalsutdelning AWRD 0.56
2020-12-16 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-26 Årsstämma 2020
2020-05-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-04 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-18 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-19 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-27 Ordinarie utdelning AWRD 2.20 SEK
2019-05-24 Årsstämma 2019
2019-05-09 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 Ordinarie utdelning AWRD 2.10 SEK
2018-05-24 Årsstämma 2018
2018-05-18 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-20 Kvartalsrapport 2017-Q3
2020-05-18 15:30:12

Awardit och MBXP har ingått ett strategiskt samarbetsavtal avseende den tekniska plattform som nyligen förvärvades av Awardit från Goyadas konkursbo. Genom samarbetet får MBXP tillgång till tekniska integrationer för distribution av presentkort och andra värdebevis hos flera av Nordens största detalj- och dagligvaruhandelskedjor samtidigt som MBXP blir leverantör av bl.a. värdebevis för mobiltelefoni till Awardit.

Awardit AB och MBXP ApS har ingått ett strategiskt samarbetsavtal avseende den tekniska plattform som nyligen förvärvades från Goyadas konkursbo. MBXP är ett danskt företag som är Nordens största distributör av presentkort och andra värdebevis i den fysiska detalj- och dagligvaruhandeln, se vidare www.mbxp.se. Genom samarbetet får MBXP tillgång till plattformen på SaaS-basis med integrationer mot flera stora handelskedjor, t.ex. ICA, Preem och OKQ8. Därigenom kan MBXP vidga sitt kundnätverk inom distribution av presentkort och värdebevis för mobiltelefoni i den fysiska handeln samtidigt som Awardit erhåller intäkter genom avtalet med MBXP.

Vidare kommer Awardit att använda MBXP som leverantör av värdebevis för mobiltelfoni för handelsplatsen www.goyada.se som kommer att relanseras i Awardits regi. Samarbetet innebär också att Awardits och MBXPs respektive kunder får möjligheten att nå ut till ännu fler målgrupper och att parterna därigenom kan etablera nya intäktsströmmar, spara tid och pengar samt fokusera på sina respektive nischer. Plattformen förblir Awardits och kommer parallellt med samarbetet att användas för drift av presentkortsprogram vilket utgör en del av Awardits kärnverksamhet. Avtalet löper på sex år.

"Detta är ett spännande samarbete som gör det möjligt för oss att snabbt komma igång med intäktsgenerering från den förvärvade Goyada-plattformen. Med detta avtal på plats så kommer vi att kunna generera en avkastning som överstiger köpeskillingen samtidigt som vi har kvar och kan fokusera på att använda andra delar av plattformen i vår kärnverksamhet. Vi ser dessutom ytterligare lönsamma samarbetsmöjligheter med MBXP." säger Henrik Olander, VD Awardit.

"MBXP är mycket positiva till samarbetet med Awardit. Tillgången till Goyada plattformen stärker MBXPs position på den nordiska marknaden samtidigt som samarbetet med Awardit öppnar för många spännande möjligheter som kan förbättra vårt erbjudande till våra kunder". säger Christian Peter Koch Sörensen, CEO MBXP.

För ytterligare information, kontakta:

VD: Henrik Olander
Telefon: +46 70 615 20 15
E-post: henrik.olander@awardit.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Awardit-pressmeddelande-nr-51-2020-05-18-Samarbetsavtal-MBXP.pdf

Om Awardit

Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitionsprogram med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa.

Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom Rewardit AB, Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom Sponsorhuset AB, säljmotivationsprogram genom Awardit Motivation Service AB, poäng-/premieshopar genom Crossroads Loyalty Solutions AB, digitala presentkort och värdebevis genom Retain 24 AB och cash-back program för flera stora nordiska banker genom Market2Member AB.

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är info@aqurat.se eller 08-684 05 800.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2020 kl.15:30.