23:24:00 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-24 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2024-05-23 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2024-02-05 Extra Bolagsstämma 2024
2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-15 Split COEGIN 100:1
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Årsstämma 2021
2021-05-21 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-09-29 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-15 Inlösen COEGIN 0.1
2020-04-03 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2020-04-02 Årsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-09-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-24 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-18 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2019-06-17 Årsstämma 2019
2019-03-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-20 Årsstämma 2018
2018-06-07 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Coegin Pharma är verksamt inom bioteknik. Bolaget är specialiserat inom molekylterapi som vidare används i olika terapeutiska behandlingar. Exempel på sjukdomar som bolagets lösningar kan användas för inkluderar cancer, leukemi och kroniska njursjukdomar. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Coegin Pharma har sitt huvudkontor i Lund.
2023-08-24 17:40:12

Sammanfattning av delårsrapport
"Det minskade kapitalbehovet och produktlanseringar av FOL005 redan 2025 kommer att stärka Coegin Pharmas kommersiella möjligheter, vilket jag är övertygad om kommer att gynna våra aktieägare."
- Tore Duvold, VD

Andra kvartalet

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till -6 562 (-11 869) TSEK.
  • Koncernens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,70 (-1,84) SEK.
  • Koncernens resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,70 (-1,84) SEK.
  • Koncernens kassa uppgick vid periodens slut till 10 870 (9 645) TSEK.

Första halvåret

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till -12 883 (-18 777) TSEK.
  • Koncernens resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,44 (-2,85) SEK.
  • Koncernens resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,44 (-2,85) SEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet
2023-04-24    Coegin Pharma publicerade kallelse till årsstämma 2023.

2023-05-25    Coegin Pharma publicerade kommuniké från årsstämman 2023.

2023-06-09    Coegin Pharma offentliggjorde tidsplan för sammanläggning av aktier.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
2023-08-16    Coegin Pharma meddelade om reviderad strategi för FOL005 och siktar mot lansering av en produktserie redan 2025.

VD har ordet
Vårt fokus den senaste tiden har varit att, tillsammans med BioPharma Connections, identifiera licensieringspartners för FOL005 och AVX001. Vi har haft flera positiva möten med potentiella partners och vi har pågående diskussioner, förhandlingar och datautbyte med flera företag som visar stort intresse. I vår dialog med potentiella partners har det framkommit starka önskemål om en snabb lansering av FOL005 med direktförsäljning till slutanvändare som lider av håravfall och vill stimulera hårväxt. Efter att noga ha analyserat möjligheten att lansera FOL005 som en kosmetisk produktserie, så har vi kommit fram till att det är en möjlighet med stor potential. Detta kommer att minimera utvecklingsrisken, minska kapitalbehovet avsevärt och styrka de kommersiella möjligheterna på kort och lång sikt. Vi har därför reviderat vår strategi och siktar nu på att lansera FOL005 som en kosmetisk produktserie redan 2025 med USA som första marknad.

Det har varit en händelserik sommar. Vi har ingått flera sekretessavtal, så att potentiella partners kan få tillgång till vår omfattande dokumentation och fler är på väg. De länder vi upplevt mest intresse från är Sydkorea, Brasilien, Japan och USA. Vi har kommit så långt att vi har inlett förhandlingar om att ingå licensavtal. Det är en intensiv och tidskrävande process där viktiga strategiska och affärsmässiga beslut måste fattas på båda sidor. Därför råder osäkerhet om och när vi kan ingå avtal. 

Den nya strategin för FOL005 ger oss en ännu bättre position i förhållande till licenspartners som har uttryckt en önskan om att nå marknaden snabbare och med direktförsäljning till slutanvändare. Betydande fördelar med denna strategi är bl.a. att vi minskar kapitalbehovet med upp till 90 %, minimerar utvecklingsrisken och kan lansera nya kosmetiska produkter tillsammans med partners minst 6 år tidigare jämfört med om vi skulle lansera ett nytt läkemedel. Vi har även planer på att utöka affärsområdet inom kosmetisk dermatologi med andra produktlinjer och kommer att kommunicera detta när dessa planer är klara. Vi kommer att kommunicera konkreta planer och milstolpar inför lansering av FOL005 inom en snar framtid. Nu fokuserar vi på att göra partneravtal med ledande kommersiella aktörer och få produkterna registrerade, producerade, lanserade, distribuerade och marknadsförda.

I och med revideringen av vår strategi för FOL005, så har vi nu två betydande affärsområden, varav det ena är fortsatt utveckling av banbrytande nya läkemedel för behandling av cancer och diabeteskomplikationer, och det andra är produkter inom kosmetisk dermatologi med FOL005 som första produktserie. FOL005 är väldokumenterat, säkert och effektivt och vi är övertygade om att produkterna har stor potential att ta betydande andelar av en stor och växande marknad. Miljontals män och kvinnor världen över är i behov av effektiva och säkra lösningar som kan stimulera deras hårväxt. Jag vill understryka att våra projekt inom cancer och diabeteskomplikationer fortsatt är en viktig del av vår strategi. Vi besitter unik kompetens och teknologi med stor potential att kunna behandla patienter som drabbats av cancer eller allvarliga komplikationer till följd av diabetes, exempelvis ökad risk för kardiovaskulära komplikationer. Jag ser fram emot att berätta mer om dessa projekt framöver.

Med den nya strategin minskar vi, som nämnts, vårt kapitalbehov väsentligt för FOL005-projektet jämfört med tidigare, vilket förväntas minska de finansiella riskerna. Vi arbetar med en finansieringsplan med olika finansieringslösningar där intäkter från licens- och distributionsavtal är en betydande komponent. En del av dessa kommer att vara förskottsintäkter vid avtalsslut, medan andra intäkter kommer på längre sikt genom royalties på försäljning av produkter.

Vi står inför en mycket händelserik period där vi siktar på flera licensavtal och lanseringen av den första kosmetiska produktlinjen baserad på FOL005. Det minskade  kapitalbehovet  och produktlanseringar av FOL005 redan 2025 kommer att stärka Coegin Pharmas kommersiella möjligheter, vilket jag är övertygad om kommer att gynna våra aktieägare.

Avslutningsvis vill jag också passa på att välkomna Jens Eriksson och Eva Sjökvist Saers till styrelsen. De tillför båda viktig ny kompetens till bolaget och jag ser fram emot samarbetet.

För fullständig delårsrapport, se Coegin Pharmas hemsida www.coeginpharma.com alternativt bifogad fil.

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: info@coeginpharma.com
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets webbsida för mer information på www.coeginpharma.com.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett nordiskt bioteknikföretag som genom sin hub & spoke affärs- och portföljmodell vidareutvecklar och värdeförädlar koncernens projektportfölj genom separata portföljbolag. Detta skapar förutsättningar att driva projekten med lägre kostnader, ökat fokus och ger en mer effektiv exitprocess. Gemensamt för projekten är bland annat att de ska ha en betydande kommersiell potential, ett klart definierat medicinskt behov och potential för en tidig exit. Strategin är att skapa värde genom att utveckla lovande läkemedelskandidater, typiskt fram till klinisk "proof of concept" och därefter åstadkomma exitavtal i form av exempelvis partnerskap, försäljning eller särnotering av dotterbolag. Coegin Pharma har tre etablerade portföljbolag genom Follicum AB, Reccura Therapeutics AS och Avexxin Oncology AS.

 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
230824-Pressmeddelande.pdf
Delarsrapport-Q2-2023.pdf