05:08:03 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-24 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2024-05-23 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2024-02-05 Extra Bolagsstämma 2024
2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-15 Split COEGIN 100:1
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Årsstämma 2021
2021-05-21 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-09-29 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-15 Inlösen COEGIN 0.1
2020-04-03 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2020-04-02 Årsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-09-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-24 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-18 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2019-06-17 Årsstämma 2019
2019-03-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-20 Årsstämma 2018
2018-06-07 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Coegin Pharma är ett svenskt bioteknikföretag med projekt inom hårtillväxt, hjärtinfarkt, leukemi och hudcancer. Bolagets affärsidé är att utveckla produkter inom områden där det saknas tillfredsställande behandlingar och där det finns potential för tidig exit. Gemensamt för projekten är att de har sin grund i patenterade teknologiplattformar och samarbeten med forskare och akademiker internationellt. Coegin Pharma har sitt huvudkontor i Lund.
2024-05-23 08:30:00

Sammanfattning av delårsrapport
"Under det första kvartalet genomförde vi en lyckad kapitalisering med syfte att fortsätta lanseringsförberedelserna av vårt projekt för hårtillväxt, FOL005. Tack vare denna kapitalisering fick vi inte bara in de medel vi beräknar behöva under 2024, utan vi har också stärkt vår ägarbas med flera stora, långsiktiga investerare. Det ser vi som ett tydligt kvitto på att vi har flera attraktiva projekt."
- Jens Eriksson, vd
 

Första kvartalet 2024

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till -6 125 (-6 321) TSEK.
  • Koncernens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,61 (-0,74) SEK.
  • Koncernens resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,61 (-0,74) SEK.
  • Koncernens kassa uppgick vid periodens slut till 18 443 (16 125) TSEK. 

Väsentliga händelser under första kvartalet
2024-01-15       Coegin Pharma meddelade att bolaget genomför en riktad emission och en företrädesemission om totalt cirka 25 MSEK.

2024-01-15       Coegin Pharma kallade till extra bolagsstämma.

2024-02-06      Coegin Pharma publicerade kommuniké från extra bolagsstämma.

2024-02-06      Coegin Pharma offentliggjorde memorandum med anledning av förestående företrädesemission 

2024-02-19      Coegin Pharma informerade att bolaget erhåller ytterligare toppgaranti i förestående företrädesemission av units.

2024-02-29      Coegin Pharma offentliggjorde utfall i genomförd företrädesemission av units.

2024-02-29      Coegin Pharma genomförde två riktade emissioner om totalt cirka 3,5 MSEK i samband med den genomförda företrädesemissionen.

2024-03-13       Coegin Pharma informerade om sista dag för handel med BTU.

2024-03-19      Coegin Pharma AB genomförde en riktad emission av aktier till garanter i samband med den genomförda företrädesemissionen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

2024-04-15      Jens Eriksson utsågs till ordinarie vd för Coegin Pharma.

2024-04-18      Coegin Pharma kallade till årsstämma.

Vd har ordet
Under det första kvartalet genomförde vi en lyckad kapitalisering med syfte att fortsätta lanseringsförberedelserna av vårt projekt för hårtillväxt, FOL005. Tack vare denna kapitalisering fick vi inte bara in de medel vi beräknar behöva under 2024, utan vi har också stärkt vår ägarbas med flera stora, långsiktiga investerare. Det ser vi som ett tydligt kvitto på att vi har flera attraktiva projekt.

I januari hade vi glädjen att informera om positiva resultat från de två kliniska säkerhetsstudier som krävs för att kunna lansera FOL005 som en kosmetisk produkt. Dessa studier visade att FOL005 har en utmärkt säkerhetsprofil och inte påvisade någon irritation, sensibilisering eller allergi hos någon av försökspersonerna. Detta är en viktig milstolpe, eftersom säkerhet är högt prioriterat och vi kan nu fortsätta utveckla FOL005 mot en kosmetisk produkt.

Vi utvärderar också olika produktionsmetoder för att kunna skala upp produktionen och minska produktionskostnaderna och i februari kunde vi informera om att en så kallad rekombinant produktionssats hade genomförts framgångsrikt. Med detta i ryggen, så kunde vi gå vidare i våra planer att utveckla projektet FOL005 till en hel produktserie. Detta innefattar produkter för skalp/huvud, ögonfransar, ögonbryn och skägg. Tillsammans uppskattas dessa marknader vara värda över 94 miljarder SEK.

Efter kvartalets slut kunde vi informera om att vi signerat ett MoU med företaget Sukean i Kina med avsikten att inleda ett samarbete avseende produktregistreringen av FOL005 i Kina. Sukean är en stor och mycket seriös aktör med resurser att nå apotek över hela Kina samt ett team specialister inom onlineförsäljning. Efter att ha besökt deras anläggning var vi mycket imponerade av deras kompetens och resurser och vi ser fram emot att formalisera ett närmare samarbete med dem. Vi diskuterar flera olika möjligheter som kommer att gynna båda parter.

Vi fortsätter nu vårt arbete med att hitta rätt partners för FOL005 på våra fokusmarknader, optimera produktionen, samt driva det regulatoriska arbetet framåt med att få FOL005 godkänt på respektive marknad.

Vi har fler lovande projekt i vår portfölj, inte bara FOL005 som står i fokus just nu tack vare möjlig lansering i närtid, och jag ser fram emot att kunna rapportera om dessa i kommande delårsrapporter.

Jag vill återigen rikta ett stort tack till både gamla och nya aktieägare för ert förtroende och stöd.

För fullständig delårsrapport, se Coegin Pharmas hemsida www.coeginpharma.com alternativt bifogad fil.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jens Eriksson, vd
E-post: info@coeginpharma.com
Telefon: +46 72 221 24 21

Om Coegin Pharma
Coegin Pharma är ett svenskt bioteknikföretag med flera innovativa banbrytande läkemedelskandidater och dermakosmetiska produkter. Bolagets projekt har stor potential för behandling av patienter med allvarliga sjukdomar såsom cancer och hjärtinfarkt, samt för att förbättra livskvaliteten för personer med behov av kosmetiska produkter inom hårtillväxt. Strategin är att skapa värde genom att utveckla och kommersialisera dermakosmetiska produkter i partnerskap med framstående kommersiella aktörer och att tidigt lämna "first-in-class" läkemedelskandidater till större läkemedelsbolag. Coegin Pharma har tre etablerade portföljbolag genom Follicum AB, Reccura Therapeutics AS och Avexxin Oncology AS.

För mer information, vänligen besök www.coeginpharma.com.