09:12:25 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-24 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2024-05-23 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2024-02-05 Extra Bolagsstämma 2024
2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-15 Split COEGIN 100:1
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Årsstämma 2021
2021-05-21 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-09-29 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-15 Inlösen COEGIN 0.1
2020-04-03 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2020-04-02 Årsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-09-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-24 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-18 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2019-06-17 Årsstämma 2019
2019-03-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-20 Årsstämma 2018
2018-06-07 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Coegin Pharma är ett svenskt bioteknikföretag med projekt inom hårtillväxt, hjärtinfarkt, leukemi och hudcancer. Bolagets affärsidé är att utveckla produkter inom områden där det saknas tillfredsställande behandlingar och där det finns potential för tidig exit. Gemensamt för projekten är att de har sin grund i patenterade teknologiplattformar och samarbeten med forskare och akademiker internationellt. Coegin Pharma har sitt huvudkontor i Lund.
2022-10-28 14:45:11

Coegin Pharma AB ("Coegin Pharma") meddelade nyligen om det nyetablerade dotterbolaget Avexxin Oncology AS ("Avexxin Oncology") och presenterar nu ytterligare information om bolaget.

Avexxin Oncology är ett norskt bioteknikföretag som utvecklar en unik läkemedelskandidat specifikt för blockering av cPLA2, ett enzym känt för att spela en nyckelroll i tumörutvecklingen och i synnerhet vävnaden som omger tumören.

Läkemedelskandidaten AVX420 befinner sig för närvarande i den prekliniska utvecklingsfasen och målsättningen är att inleda kliniska studier under 2024 och förbereda projektet för en tidig exit.

Avexxin Oncology är ett norskt dotterbolag till Coegin Pharma och är en del av Coegin Pharma´s hub & spoke portfölj och bioteknikmodell. Avexxin Oncology vidareutvecklar den lovande nya och egenutvecklade cancerläkemedelskandidaten AVX420 och bolaget kommer att finansieras separat från Coegin Pharma, utan att i större utsträckning påverka kapitalbehovet i moderbolaget.

Avexxin Oncology´s läkemedelskandidat AVX420 verkar specifikt genom att blockera cPLA2, ett enzym känt för att spela en nyckelroll i tumörutvecklingen och i synnerhet vävnaden som omger tumören. Höga uttrycksnivåer av cPLA2 är korrelerade med dålig total överlevnad och bristande behandlingssvar från befintliga behandlingar. Bolagets läkemedelskandidat AVX420 har visat mycket lovande prekliniska data inom trippelnegativ bröstcancer och blodcancer (leukemi).

Läkemedelskandidaten AVX420 befinner sig för närvarande i den prekliniska utvecklingsfasen och målsättningen är att inleda kliniska studier under 2024 och förbereda projektet för en tidig exit.

Mer information om Avexxin Oncology finns i bifogad bolagspresentation och finns också tillgänglig på Coegin Pharmas hemsida, se bolagspresentationen här.

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: info@coeginpharma.com
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets webbsida för mer information på www.coeginpharma.com.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett bioteknikföretag som med unika teknologier och kompetenser utvecklar banbrytande behandlingar inom cancer och inflammation. Fokus är på sjukdomar med ett stort ouppfyllt medicinskt behov och är baserat på gedigen forskning genom nya biologiska angreppssätt med både småmolekyler och peptidbaserade läkemedelskandidater. Coegin Pharma skapar värden genom att på ett effektivt sätt ta innovativa koncept med stor terapeutisk potential till kliniska studier och "proof of concept".

Om Avexxin Oncology AS
Avexxin Oncology är ett norskt bioteknikföretag med fokus på utveckling av nya innovativa läkemedel inom inflammationsdriven cancer där behovet av nya och bättre behandlingar är stort. Avexxin Oncology skapar värden genom att på ett effektivt sätt utveckla nya läkemedelskandidater med stor terapeutisk potential till kliniska studier i partnerskap med kompetenta aktörer inom onkologi med mål om tidlig exit. Bolagets primära läkemedelskandidat AVX420 baseras på en unik och välvaliderad verkningsmekanism och har i prekliniska studier visat lovande resultat särskilt inom trippelnegativ bröstcancer och blodcancer (leukemi).

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Avexxin-Oncology-Company-Presentation.pdf
221028-Pressmeddelande.pdf