07:37:24 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Årsstämma 2021
2021-05-21 Ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-09-29 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-15 Inlösen COEGIN 0.1
2020-04-03 Ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2020-04-02 Årsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-09-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-24 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-18 Ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2019-06-17 Årsstämma 2019
2019-03-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-20 Årsstämma 2018
2018-06-07 Ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Coegin Pharma är verksamma inom bioteknik. Bolaget är specialiserade inom molekylterapi som vidare används i olika terapeutiska behandlingar. Exempel på sjukdomar där bolagets lösningar används för inkluderar cancer, leukemi och kroniska njursjukdomar. Störst närvaro återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund.
2022-10-21 15:00:10

Coegin Pharma AB´s ("Coegin Pharma") läkemedelskandidat AVX420 bygger på ett helt nytt angreppssätt för inflammationsdrivande cancerformer och baseras på en unik och välvaliderad verkningsmekanism. Coegin Pharma har med AVX420 visat mycket lovande prekliniska studieresultat särskilt inom indikationerna trippelnegativ bröstcancer och blodcancer (leukemi). Resultaten är så övertygande att Coegin Pharma nu väljer att etablera ett nytt bolag, Avexxin Oncology AS ("Avexxin Oncology"). Syftet med Avexxin Oncology är att accelerera utvecklingen av AVX420 och därmed skapa de bästa förutsättningarna för ett kliniskt utvecklingsprogram samt ett partnerskap med slutmålet att erbjuda en helt ny behandling mot olika cancerformer.

Under Q2 2022 kommunicerade Coegin Pharma sin strategiska plan med en kostnadseffektiv affärsmodell, en kompetent ledning och ett begränsat kapitalbehov. I planen är bildandet av flera dotterbolag, utifrån läkemedelskandidaterna som baseras på två kliniskt validerade plattformar, en mycket viktig del. Dotterbolagen syftar till att ge de bästa förutsättningarna för utveckling mot separata finansieringar i dotterbolagen med mål att uppnå tidig exit och samtidigt minska kapitalbehovet i det noterade moderbolaget.  

"Etableringen av nya dotterbolag innebär flera fördelar. Det skapar bättre förutsättningar för finansiering, det är mer kostnadseffektivt, skapar ett bättre fokus och ger en smidigare exitprocess. I enlighet med vår strategi avser vi att presentera fler dotterbolag inom kort."  säger Tore Duvold, VD Coegin Pharma AB.   

Det första stora steget är nu etableringen av Avexxin Oncology AS. Bolaget kommer att ha sitt säte i Norge där den världsledande forskaren bakom AVX420, professor Berit Johansen, har sin hemvist. Valet att förlägga bolaget i Norge baseras också på att finansmarknaden där ger bättre förutsättningar för fortsatt finansiering och partnerskap.  

Avexxin Oncology kommer att drivas kostnadseffektivt av dedikerade resurser med rätt expertis samtidigt som bolaget tar del av koncernens gemensamma administrations- och forskningsresurser. VD för Avexxin Oncology blir John Zibert med över 20 års erfarenhet inom läkemedelsutveckling och expertis inom just cancer. John har tidigare haft flera chefsbefattningar, nu senast VD för Studies & Me A/S. 

"Det ska bli otroligt spännande att driva Avexxin Oncology och AVX420-projektet som är redo för nästa steg i prekliniska studier för att därefter studeras i människa. Jag är övertygad om att AVX420 har en stor potential, särskilt vid behandling av olika blodcancerformer och trippelnegativ bröstcancer. Vi har mycket ambitiösa utvecklingsplaner för AVX420 som ska leda oss till en tidig exit med potentiellt god avkastning." säger John Zibert, VD Avexxin Oncology AS. 

I styrelsen för Avexxin Oncology ingår den världsledande cancerforskaren och professorn Thoas Fioretos, som har lång erfarenhet av forskning och utveckling av nya läkemedel inom cancerområdet. Professor Fioretos ser en stor potential i AVX420 och kan nu bidra med spetskompetens för att säkerställa rätt planering för AVX420 framåt. Utvecklingen av AVX420 kommer huvudsakligen att finansieras separat i Avexxin Oncology utan att nämnvärt behöva påverka Coegin Pharmas kapitalbehov.  

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: info@coeginpharma.com
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets webbsida för mer information på www.coeginpharma.com.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett bioteknikföretag som med unika teknologier och kompetenser utvecklar banbrytande behandlingar inom cancer och inflammation. Fokus är på sjukdomar med ett stort ouppfyllt medicinskt behov och är baserat på gedigen forskning genom nya biologiska angreppssätt med både småmolekyler och peptidbaserade läkemedelskandidater. Coegin Pharma skapar värden genom att på ett effektivt sätt ta innovativa koncept med stor terapeutisk potential till kliniska studier och "proof of concept".

Om Avexxin Oncology AS
Avexxin Oncology är ett norskt bioteknikföretag med fokus på utveckling av nya innovativa läkemedel inom inflammationsdriven cancer där behovet av nya och bättre behandlingar är stort. Avexxin Oncology skapar värden genom att på ett effektivt sätt utveckla nya läkemedelskandidater med stor terapeutisk potential till kliniska studier i partnerskap med kompetenta aktörer inom onkologi med mål om tidlig exit. Bolagets primära läkemedelskandidat AVX420 baseras på en unik och välvaliderad verkningsmekanism och har i prekliniska studier visat lovande resultat särskilt inom trippelnegativ bröstcancer och blodcancer (leukemi).

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
221021-Pressmeddelande.pdf