23:25:28 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-24 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2024-05-23 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2024-02-05 Extra Bolagsstämma 2024
2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-15 Split COEGIN 100:1
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Årsstämma 2021
2021-05-21 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-09-29 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-15 Inlösen COEGIN 0.1
2020-04-03 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2020-04-02 Årsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-09-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-24 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-18 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2019-06-17 Årsstämma 2019
2019-03-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-20 Årsstämma 2018
2018-06-07 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Coegin Pharma är verksamt inom bioteknik. Bolaget är specialiserat inom molekylterapi som vidare används i olika terapeutiska behandlingar. Exempel på sjukdomar som bolagets lösningar kan användas för inkluderar cancer, leukemi och kroniska njursjukdomar. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Coegin Pharma har sitt huvudkontor i Lund.
2023-10-17 11:30:11

Styrelsen för Coegin Pharma har idag beslutat att utse styrelsens ordförande Jens Eriksson till tillförordnad VD. Jens Eriksson ersätter bolagets nuvarande VD Tore Duvold från och med den 17 oktober 2023. Med anledning av VD-ändringen har styrelsen utsett Eva Sjökvist Saers till styrelseordförande. Jens Eriksson kvarstår som ledamot i styrelsen.

Coegin Pharma har flera potentiellt banbrytande läkemedelskandidater under utveckling inom stora indikationer. Nyligen kommunicerade bolaget  en ny strategi för FOL005 med målsättning att redan under 2025 lansera en kosmetisk produktserie. Stragein för FOL005 innebär att bolaget reducerar utvecklingstiden och utvecklingskostnaderna avsevärt. I och med lanseringen i närtid ökar bolagets fokus på FOL005 och därmed också behovet av kompetens inom produktutveckling, affärsutveckling och kommersialisering.

"Coegin Pharma har flera mycket lovande projekt. FOL005, som är vårt huvudfokus, har en stor affärspotential i närtid och kräver mer erfarenhet av kommersiellt arbete. Projektet behöver därför drivas med högre tempo mot kvalitativa affärer och partnerskap. Där passar Jens profil mycket väl in och jag är otroligt glad att han har tackat ja till att driva Coegin Pharma och alla våra projekt vidare. " säger Eva Sjökvist Saers, styrelseordförande för Coegin Pharma. 

Jens Eriksson har universitetsexamen inom finansiering och marknadsföring med kompletterande studier inom biomedicin. Jens har varit verksam som VD för flera rikstäckande bolag i Sverige och arbetar idag som senior konsult inom strategi, affärsutveckling och kommunikation. Vid sidan av detta är Jens en investerare med ett stort intresse för biotech, och har under flera år fokuserat just på bolag inom utveckling av läkemedel och kosmetiska produkter för hårstimulering. Genom detta har Jens byggt upp ett gediget nätverk och kunnande om denna marknad. Jens var också en av de större investerarna i Follicum AB som förvärvades av Coegin Pharma och har därmed följt utvecklingen av FOL005 nära under flera år. Jens äger idag 33 578 aktier i Coegin Pharma. 

 "Coegin Pharma är ett otroligt spännande bolag med flera unika och starka projekt i vår portfölj.Jag ser fram emot att realisera vår strategi och speciellt ser jag fram emot att få vara med och skapa framgång med FOL005." säger Jens Eriksson tf VD.

Denna information är sådan information som Coegin Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2023 kl. 11:30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Jens Eriksson, tillförordnad VD
E-post: info@coeginpharma.com
Telefon: +46 70 288 77 98

Besök också bolagets webbsida för mer information på www.coeginpharma.com.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett nordiskt bioteknikföretag med en bred pipeline av innovativa dermakosmetiska produkter och banbrytande läkemedelskandidater. Våra projekt har stor potential att förbättra livskvaliteten för personer med kosmetiska utmaningar och för behandling av patienter med allvarliga sjukdomar såsom cancer och diabeteskomplikationer. Strategin är att skapa värde genom att utveckla och kommersialisera dermakosmetiska produkter i partnerskap med betydande kommersiella aktörer och tidigt lämna "first-in-class" läkemedelskandidater till större läkemedelsbolag. Coegin Pharma har tre etablerade portföljbolag genom Follicum AB, Reccura Therapeutics AS och Avexxin Oncology AS.