23:13:46 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-24 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2024-05-23 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2024-02-05 Extra Bolagsstämma 2024
2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-15 Split COEGIN 100:1
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Årsstämma 2021
2021-05-21 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-09-29 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-15 Inlösen COEGIN 0.1
2020-04-03 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2020-04-02 Årsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-09-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-24 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-18 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2019-06-17 Årsstämma 2019
2019-03-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-20 Årsstämma 2018
2018-06-07 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Coegin Pharma är verksamt inom bioteknik. Bolaget är specialiserat inom molekylterapi som vidare används i olika terapeutiska behandlingar. Exempel på sjukdomar som bolagets lösningar kan användas för inkluderar cancer, leukemi och kroniska njursjukdomar. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Coegin Pharma har sitt huvudkontor i Lund.
2023-01-20 08:55:56

Coegin Pharma AB:s ("Coegin Pharma") portföljbolag Follicum AB ("Follicum") har vid nyligen genomförda prekliniska försök med läkemedelskandidaten FOL005 observerat en potent stimulering av sårläkning i en humaniserad modell. Projektet är, i och med tidigare kliniska studier med FOL005, redo för en klinisk fas IIa-studie och resultaten stärker förutsättningarna för vidare klinisk utveckling inom sårläkning.

Follicum har tidigare rapporterat att läkemedelskandidaten FOL005 har lovande effekt inom håravfall och allmän cellstimulering. Detta har legat till grund för vidare forskning om huruvida FOL005 också har en terapeutisk potential vid behandling av läkningsprocessen i kroniska sår, som saknar cellstimulering för att kunna läka såret. Dessa kroniska sår upptäcks ofta som komplikationer av diabetes. Marknaden för kronisk sårläkning är värderad till 13 miljarder USD 2021 med stora medicinska behov. Ett annat område är ärftliga sjukdomar som ger blåsbildningar i huden, och i vissa fall även i slemhinnor som kan bli fokus då endast ett fåtal behandlingar finns tillgängliga. 

Follicum har vid nyligen genomförda avancerade prekliniska försök med FOL005 i sår observerat en potent stimulering av läkning och sett en möjlig mekanism bakom detta. Forskningen har skett i samarbete med Jan Nilsson, professor vid Kardiovaskulär forskning på Lunds universitet och Dr Yihong Chen Shanghai, Changzheng Hospital i Kina, och en patentansökan har nu lämnats in.   

I ett första steg undersöktes om FOL005 främjar läkningsprocessen i en preklinisk modell på sår i mänsklig hud. Efter endast en applicering av FOL005-gel och efter tre dagars odling ökade läkningsprocessen i såret väsentligt jämfört med enbart gelbehandling.  

I ett andra steg undersöktes om FOL005-gel, efter två dagars applicering, ger samma effekt i flera prover på samma mänskliga modell. Enbart gelbehandling och FOL005-gel applicerades direkt i sårbädden med en efterföljande analys av läkningsprocessen. Samlade data visade även i detta försök att FOL005-gel resulterade i betydande stimulering av sårläkningen jämfört med enbart gelbehandling. Data visade också att sårläkningseffekten för FOL005-gel verkade på både nya och kroniska sår. Mekanismen bakom sårläkningen bedöms sannolikt vara att FOL005 samstimulerar med neuropilin-1 vaskulär endotelial tillväxtfaktor som stimulerar såret att stängas. 

Dessa nya resultat tillsammans med den data som finns från de kliniska studierna inom håravfall förbättrar förutsättningarna för bolaget i dialogerna med potentiella partners och stärker värdet på läkemedelskandidaten.

Tre kliniska studier i människor har tidigare genomförts med FOL005, som i studierna visat sig vara både säker och tolererbar. Ett nästa steg inom sårläkning är fas IIa-studier, vilket möjliggörs av tidigare genomförda kliniska studier inom håravfall och den tillhörande dokumentation som tagits fram i samband med dessa.

"Dessa övertygande data visar att FOL005 har goda förutsättningar att kunna hjälpa patienter med patologiska sår, såsom diabetiska sår, där det finns ett stort otillfredsställt behov av effektiva behandlingar. Vi tror detta indikationsområde kan ge ett större värde på FOL005 i den pågående dialogen med potentiella partners.", säger Kristian Lykke Fick, VD för Follicum. 

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: info@coeginpharma.com
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets webbsida för mer information på www.coeginpharma.com.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett nordiskt bioteknikföretag som genom sin hub & spoke affärs- och portföljmodell vidareutvecklar och värdeförädlar koncernens projektportfölj genom separata portföljbolag. Detta skapar förutsättningar att driva projekten med lägre kostnader, ökat fokus och ger en mer effektiv exitprocess. Gemensamt för projekten är bland annat att de ska ha en betydande kommersiell potential, ett klart definierat medicinskt behov och potential för en tidig exit. Strategin är att skapa värde genom att utveckla lovande läkemedelskandidater, typiskt fram till klinisk "proof of concept" och därefter åstadkomma exitavtal i form av exempelvis partnerskap, försäljning eller särnotering av dotterbolag. Coegin Pharma har tre etablerade portföljbolag genom Follicum AB, Reccura Therapeutics AS och Avexxin Oncology AS.

Om Follicum AB 
Follicum är ett svenskt dotterbolag till Coegin Pharma. Som en del av Coegin Pharma AB:s hub & spoke "portfolio" affärsmodell har Coegin Pharma AB etablerat det svenska portföljbolaget Follicum AB för att vidareutveckla den mycket lovande nya och egenutvecklade dermatologiska läkemedelskandidaten FOL005 för behandling av androgenetisk alopeci och sårläkning. 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
230120-Pressmeddelande.pdf