14:07:51 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-17 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-30 Ordinarie utdelning DOXA 0.00 SEK
2024-04-29 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-29 Årsstämma 2024
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2024-01-08 Extra Bolagsstämma 2023
2023-10-19 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-28 Ordinarie utdelning DOXA 0.00 SEK
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-27 Årsstämma 2023
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-26 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 Ordinarie utdelning DOXA 0.00 SEK
2022-04-27 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-09 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-02 Ordinarie utdelning DOXA 0.00 SEK
2021-06-01 Årsstämma 2021
2021-04-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-09 Extra Bolagsstämma 2020
2020-07-23 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-09 Ordinarie utdelning DOXA 0.00 SEK
2020-06-08 Årsstämma 2020
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-04 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-22 Ordinarie utdelning DOXA 0.00 SEK
2019-05-21 Årsstämma 2019
2019-05-09 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning DOXA 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-02 Extra Bolagsstämma 2017
2017-10-20 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Ordinarie utdelning DOXA 0.00 SEK
2017-05-17 Årsstämma 2017
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-28 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-15 Årsstämma 2016
2016-06-12 Ordinarie utdelning DOXA 0.00 SEK
2016-05-09 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-10 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-29 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-12 Ordinarie utdelning DOXA 0.00 SEK
2015-06-11 Årsstämma 2015
2015-04-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-10 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-09-26 Extra Bolagsstämma 2014
2014-08-19 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-18 Ordinarie utdelning DOXA 0.00 SEK
2014-06-17 Årsstämma 2014
2014-05-13 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-18 Bokslutskommuniké 2013
2014-01-03 Split DOXA 20:1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFastigheter
IndustriFörvaltning
Doxa är verksamma inom fastighetsinvesteringar. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar, utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid. Kunderna återfinns på den nordiska marknaden. Bolaget grundades 1987 och har sitt huvudkontor i Malmö.
2023-04-27 13:00:10

  • NAV vid periodens utgång uppgick till 1 827,6 mSEK (1 850,6)
  • NAV per aktie vid periodens utgång uppgick till 6,19 SEK (6,31)

FINANSIELL INFORMATION

NAV vid periodens utgång uppgick till 1 827,6 mSEK (1 850,6).

Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 1 741,8 mSEK (1 773,6).

Rörelsens intäkter Jan-Mar uppgick till -20,9 mSEK (0,5), minskningen utgörs i allt väsentligt av negativ värdeutveckling på portföljinnehav. Marknadsvärdet på Doxas kvarvarande innehav i noterade KlaraBo har under Q1 värderats ner med 6,2 mSEK. Övriga icke noterade fastighetsrelaterade innehav har under Q1 värderats ner med 15,5 mSEK. Detta som en effekt av ökade avkastningskrav om 14 punkter och ökat driftnetto i portföljbolagen om totalt 2,5 mSEK (+2%)

Rörelsens kostnader för perioden Jan-Mar uppgick till 10,5 mSEK (14,5), minskningen beror på att resultatet föregående år belastades av kostnader hänförliga till uppbyggnad av ny organisation samt kostnader kopplade till tillträde av nyligen förvärvade innehav.

Periodens resultat för Jan-Mar uppgick till -27,6 mSEK (-7,0), där -22,0 mSEK utgörs av nettoförändring verkligt värde portföljbolag.

Bifogat: Doxa delårsrapport för Q1 2023, som även finns tillgänglig på: http://www.doxa.se/rapporter

Denna information är sådan information som Doxa AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2023 klockan 13:00.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Victor Persson                                                       
VD                                                                          
Telefon: 0702-586375                                           
E-post: victor.persson@doxa.se        

Patrik Melin                                                       
CFO                                                                          
Telefon: 0706-218285                                           
E-post: patrik.melin@doxa.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Doxa-2023 Q1 PRM.pdf
Doxa-2023 Q1 rapport.pdf

Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; email certifiedadviser@redeye.se).