15:52:25 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2023-11-28 15-6 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-14 Ordinarie utdelning EMPLI 0.00 SEK
2023-06-13 Årsstämma 2023
2023-05-12 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-02 Extra Bolagsstämma 2023
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-11-14 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-26 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-07 Ordinarie utdelning EMPLI 0.00 SEK
2022-04-06 Årsstämma 2022
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Emplicure utvecklar produkter baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och materialvetenskap inom biokeramer, med skräddarsydda frisättningsprofiler som specialitet. Moderbolaget fokuserar på läkemedel, initialt mot kronisk smärta och med egenskaper som motverkar att de kan missbrukas. Via dotterbolag utvecklas konsumentprodukter, med oralt nikotin som första produktlinje. Sortimenten riktar sig till läkemedels- och konsumentnischer.
2023-10-20 18:05:16

Emplicure AB (publ) ("Emplicure" eller "Bolaget") har i dag erhållit information om att ett antal aktieägare i Bolaget, däribland styrelseledamoten Johan Wieslander, verkställande direktören Håkan Engqvist och Bolagets medgrundare Thomas Lundqvist, har beslutat att gå samman i ett utköpskonsortium genom att överlåta sina aktier i Bolaget till Goldcup 33922 AB (under namnändring till Emplicure Holding AB) ("Ägarbolaget"), ett nybildat bolag som i dag är helägt av TomEQT Private AB, i utbyte mot aktier i Ägarbolaget.

Enligt information från utköpskonsortiet har aktieägare som tillsammans innehar över 90 procent av aktierna och rösterna i Emplicure ingått avtal om att tillskjuta samtliga sina aktier i Bolaget till Ägarbolaget. När samtliga transaktioner kontoföringstekniskt är genomförda, vilket enligt Ägarbolaget beräknas ske inom kort, avser Ägarbolaget att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Emplicure och begära att Emplicure ansöker om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market.

Styrelsen i Emplicure kommer, när den mottar sådan begäran från Ägarbolaget, att handlägga och besluta om den i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Styrelsen kommer att återkomma med ytterligare information till marknaden när sådan finns att lämna.

För Johan Wieslander och Håkan Engqvist, styrelseledamot respektive VD i Emplicure, föranleder överlåtelsen av deras aktier i Emplicure till Ägarbolaget sedvanlig insynsrapportering hos Finansinspektionen, varvid de överlåtna aktierna rapporteras till ett pris om 0,41 kronor per aktie, motsvarande den emissionskurs till vilken konsortiemedlemmarna erhåller aktier i Ägarbolaget.

Denna information är sådan information som Emplicure AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 18.05 den 20 oktober 2023.

För mer information, vänligen kontakta:

Gisela Sitbon
Styrelseordförande
Tel: +46 702 825 558
Email: gisela@sitbon.nu

Certified Adviser
Emplicure AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Emplicure använder patenterad biokeramisk teknologi för att utveckla innovativa och effektiva produkter för att hjälpa konsumenter och patienter till förhöjd livskvalitet. Inom området konsumentprodukter utvecklas små, långvariga och smakrika nikotinpåsar som kan vara ett alternativ till rökning. Inom området läkemedel utvecklas säkrare och missbruksförsvårande behandlingar mot opioidberoende och smärta. Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market (EMPLI). Läs mer på www.emplicure.com