14:00:55 Europe / Stockholm

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorFinans
IndustriInvesteringar
ExeoTech Invests affärsidé är att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag främst inom sektorerna tillverkning, livsmedel, handel och logistik. Investeringarna görs både i noterade- och onoterade bolag, samt både i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag. Målet är att investeringarna skall uppnå en marknadsmässig avkastning över tid. Bolaget har idag sitt huvudkontor i Kalmar.

Kalender

2019-12-27 Årsstämma 2018
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-10-04 Extra Bolagsstämma 2019
2019-10-04 Årsstämma 2017
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-29 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-30 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Extra Bolagsstämma 2017
2018-02-26 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-29 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-29 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-23 Årsstämma 2016
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-09-30 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-30 Årsstämma 2015
2016-05-30 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-16 Årsstämma 2013
2014-05-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-21 Bokslutskommuniké 2013
2014-01-16 Extra Bolagsstämma 2014
2013-12-20 Extra Bolagsstämma 2013
2013-11-29 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-30 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-29 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-29 Årsstämma 2012
2013-02-22 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-30 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-31 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-30 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-29 Årsstämma 2011
2012-02-24 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-30 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-30 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-05 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-05 Årsstämma 2010
2011-02-07 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-23 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-05-06 Årsstämma 2009
2009-11-16 Kvartalsrapport 2009-Q3
2019-03-27 14:45:01

Christina Nygren, VD för LPES Group, helägt dotterbolag till ExeoTech, lämnar med omedelbar verkan alla sina uppdrag inom LPES Group och dess dotterbolag. Olle Anderson, VD i ExeoTech tillträder samtidigt som VD för det idag ända kvarvarande helägda operativa dotterbolaget LPES Foods.

VD-BYTE I LPES FOODS

Christina Nygren, VD för LPES Group, helägt dotterbolag till ExeoTech, lämnar med omedelbar verkan alla sina uppdrag inom LPES Group och dess dotterbolag. Olle Anderson, VD i ExeoTech tillträder samtidigt som VD för det idag ända kvarvarande helägda operativa dotterbolaget LPES Foods.

LPES Foods är en svensk restauranggrossit vars huvudsakliga verksamhet utgörs av forsäljning och distribution av kött, grönsaker, ost, olivolja och potatis till restauranger i framförallt nordvästra Skåne men även Stockholm. LPES Foods har under hösten genomlevt ett priskrig på dess största produkt, kött, vilket medfört att LPES Foods har haft det mycket tufft under slutet av 2018. LPES Foods har på kort tid kraftigt reducerat sina kostnader och har ökat sitt fokus på främst grönsaker. Nu i mars månad har alla vidtagna åtgarder slagit igenom och en synlig återhämtning konstaterats.

Avsikten är att i linje med den i november antagna nya strategin minska ägandet i LPES Foods till högst 40 % och att LPES Foods framöver skall samägas med personal och en driven entrepeneur. Arbete med detta pågar och målsättningen är att det skall kunna vara på plats före halvårsskiftet.

I samband med att ExeoTech antog en ny strategi i november 2018 och moderbolagets verksamhet flyttades från Kalmar till Stockholm avgick ExeoTechs tidigare revisor i samtliga bolag inom gruppen. Ny revisor har sedan dess utsetts i moderbolaget och de verksamheter som i enlighet med den nya strategin kommer att fortsatt konsolideras. För LPES Foods, men även LPES Group, har vi valt att avvakta med att utse ny revisor då avsikten är att inom närtid minska ägandet till högst 40 %. Bokslutsarbetet pågår i dessa bolag och kommer att vara klart i april. I samband med att bokslutsarbetet slutförs och ny struktur kommer på plats så kommer även ny revisor utses.

LPES Foods, men även LPES Group, har dock därfor i dagarna fått ett s.k. likvidationsföreläggande från Bolagsverket som innebär att Bolagen måste betala en straffavgift om 2 700 kr och att Bolagen hotas med att försättas i likvidation om Bolagen inte inom den angivna tidsfristen, i detta fall den 11 juni 2019, tillsatt en ny revisor. Såsom beskrivits ovan kommer ny revisor att utses i Bolagen under april.

I samband med att Christina lämnar LPES Group med dotterbolag övertar ExeoTech även hennes 20 %- iga delägande i LPE Saigon AB, det Bolag som innehar de exklusiva rättigheterna till att försälja och distribuera produkter från La Petite Epicerie Saigon Ltd (Vietnam) på ett antal marknader i Norra Europa. Bolaget har även så kallad "right of first refusal" för övriga marknader i Europa. Produktutbudet omfattar idag sylt, honung, torkad tropisk frukt, ekologiskt te och ekologisk frystorkad frukt.

ExeoTechs VD Olle Anderson säger i en kommentar "Vi skall nu se till att vi snarast får all formalia på plats, att LPES Foods återhamtning fortsätter och att vi innan halvarsskiftet lyckas genomföra en struktur som innebär att vårt ägande i LPES Foods minskar till högst 40 % samtidigt som en driven entrepeneur och ett för de anstallda incitamentsprogram kommer på plats. Jag vill också ta tillfallet att tacka Christina för hennes insatser och samtidigt önska henne all lycka och framgång i hennes fortsatta engagemang i Österhagen Glass AB."

STOCKHOLM, SVERIGE, 27 mars 2019

För mer information kontakta:
Olle Anderson, Verkställande Direktör,
olle.anderson@exeotech.se 
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 073-745 07 27

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
ExeoTech Pressrelease 2019-03-27.pdf

Om ExeoTech Invest
ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra andelar i rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall skapa värdetillväxt för sina aktieägare genom att investera i en balanserad portfölj om 10 till 15 bolag. ExeoTech skall i första hand investera i rörelsedrivande bolag verksamma inom transport & logistik, livsmedel samt företa opportunistiska investeringar i bolag verksamma inom områden där kunskap, erfarenhet och nätverk inom ExeoTechs huvudverksamheter, bedöms kunna bidra positivt.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

Denna information är sådan som ExeoTech Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2019 kl. 14.45 CET.