13:40:16 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
Ferroamp Elektronik är verksamma inom cleantech-sektorn. Inom bolaget utvecklas olika modulära system och tekniska plattformar för energilagring. Lösningarna används huvudsakligen i fastigheter, men används även i integration med laddning av diverse elfordon. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2010 och har sitt huvudkontor i Spånga.

Kalender

2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-18 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning FERRO 0.00 SEK
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-11 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-12 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Ordinarie utdelning FERRO 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-13 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-19 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-22 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-10 Ordinarie utdelning FERRO 0.00 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2019
2019-03-15 Bokslutskommuniké 2018
2020-05-14 17:44:54

Vid årsstämman i Ferroamp Elektronik AB (publ) (Bolaget) som hölls den 14 maj 2020 kl 13:00 i Stockholm fattades i huvudsak följande beslut:

  • Beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen.
  • Beslutades att disponera Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.
  • Beslutades att bevilja samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
  • Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att fastställa arvodet till styrelseordförande till 200 000 kronor och till styrelseledamöter, som inte är anställda i Bolaget, till 100 000 kronor vardera.
  • Beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Beslutades omval av Ylwa Karlgren som styrelsens ordförande, samt Björn Jernström, Elin Löfblad, Stefan Jakelius och Anders Persson till ordinarie styrelseledamöter. Beslutades nyval av Olof Heyman till styrelseledamot.
  • Beslutades omval av Bolagets revisor Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB med Claes Sjödin huvudansvarig revisor
  • Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner.
  • Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemissioner av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

På grund av den rådande Coronapandemin utgick VDs anförande från stämman. Anförandet går att läsa på följande länk https://investor.ferroamp.com/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/

Stockholm, 2020-05-14

Ferroamp Elektronik AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Krister Werner, VD Ferroamp Elektronik AB, telefon +46 76 535 86 64

För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Ferroamp Kommunike fran arsstamma.pdf

Om Ferroamp Elektronik

Ferroamp Elektronik AB (publ), grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom clean-tech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - Powershare. Kunder är idag framförallt fastighetsbolag, energikonsulter och elkraftbolag. Ferroamp har erhållit flera framstående internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger i Spånga utanför Stockholm.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser (e-post ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50).