04:06:58 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-13 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-14 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-14 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-11 Årsstämma 2024
2024-05-15 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-24 X-dag ordinarie utdelning F2M 0.00 SEK
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-09-27 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-21 Årsstämma 2023
2023-05-22 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-28 X-dag ordinarie utdelning F2M 0.00 SEK
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2023-02-02 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-29 X-dag ordinarie utdelning F2M 0.00 SEK
2022-04-28 Årsstämma 2022
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-13 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 X-dag ordinarie utdelning F2M 0.00 SEK
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-25 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-22 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 X-dag ordinarie utdelning F2M 0.00 SEK
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-07 Årsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-24 X-dag ordinarie utdelning F2M 0.00 SEK
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-19 Split F2M 1000:1
2018-05-25 X-dag ordinarie utdelning F2M 0.00 SEK
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-24 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-12-22 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-05-19 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-21 X-dag ordinarie utdelning F2M 0.00 SEK
2017-02-22 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-17 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-25 Årsstämma 2016
2016-05-19 X-dag ordinarie utdelning F2M 0.00 SEK
2016-04-21 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-22 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-07-24 Extra Bolagsstämma 2015
2015-04-22 X-dag ordinarie utdelning F2M 0.00 SEK
2015-04-21 Årsstämma 2015
2015-02-19 Bokslutskommuniké 2014
2015-02-12 Extra Bolagsstämma 2014
2014-10-23 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-17 X-dag ordinarie utdelning F2M 0.00 SEK
2014-06-16 Årsstämma 2014
2014-04-24 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-20 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-24 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-22 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-07-24 Extra Bolagsstämma 2013
2013-05-14 X-dag ordinarie utdelning F2M 0.00 SEK
2013-05-13 Årsstämma 2013
2013-04-25 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-25 Bokslutskommuniké 2012
2012-12-08 Extra Bolagsstämma 2012
2012-11-19 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-30 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-08 X-dag ordinarie utdelning F2M 0.00 SEK
2012-05-07 Årsstämma 2012
2012-05-02 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-28 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-28 Extra Bolagsstämma 2011
2011-11-15 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-31 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-17 X-dag ordinarie utdelning F2M 0.00 SEK
2011-05-16 Årsstämma 2011
2011-05-02 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-29 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-25 Bokslutskommuniké 2010
2010-05-11 X-dag ordinarie utdelning F2M 0.00 SEK

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
Free2Move Holding är en koncern som investerar i och utvecklar entreprenörsdrivna bolag inom förnybar energi och ny teknik. Med förnybar energi och med befintlig teknik som bas skapar bolaget digitala lösningar som styr fastigheters drift. Dotterbolaget Solortus installerar och tillhandahåller tjänster för solenergi och dotterbolaget Sydvent arbetar med ventilation inom alla branscher samt erbjuder service, entreprenad och OVK-besiktningar.
2024-06-11 15:30:00

Free2Move Holding AB (publ) höll under tisdagen den 11 juni 2024 årsstämma för verksamhetsåret 2023. Stämman beslutade att fortsatt årsstämma ska hållas den 26 juni 2024 klockan 14.00 på adressen Free2Move Holding AB, c/o Convendum, Nybrogatan 17 i Stockholm.

_____________

Stockholm den 11 juni 2024
Free2Move Holding AB (publ)
Styrelsen 

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juni 2024, klockan 15:30

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta
Leif Syrstad, VD Free2move Holding AB
tel: +46 708 660 703,
e-post: leif.syrstad@free2move.se

Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90

Free2Move Holding AB - en börsnoterad koncern som investerar i och utvecklar entreprenörsdrivna bolag inom förnybar energi och ny teknik - med syfte att stoppa resursslöseri och onödiga CO2-utsläpp som orsakas av fastigheter och dess teknik. Därmed kan fastighetsägares driftnetto förbättras avsevärt. Det innebär att vi med förnybar energi och med befintlig teknik som bas skapar digitala lösningar som styr fastighetens drift, vilket ger kunderna garanterade besparingar och förbättrad hållbarhet.

Free2Move Holding AB, baserat i Stockholm, är ett koncernbolag. I koncernen ingår Free2Move AB, Solortus AB, Sydvent AB samt det Malaysiabaserade utvecklingsbolaget Sensmaster Sdn. Bhd.