07:43:20 Europe / Stockholm

Kalender

2022-08-17 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-19 Årsstämma 2021
2021-04-29 Ordinarie utdelning IAPO 0.00 SEK
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-18 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-29 Ordinarie utdelning IAPO 0.00 SEK
2020-06-26 Årsstämma 2020
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-20 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-14 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-25 Ordinarie utdelning IAPO 0.00 SEK
2019-04-24 Årsstämma 2019
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-17 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-19 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-08 Årsstämma 2018
2018-04-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-16 Ordinarie utdelning IAPO 0.00 SEK
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-20 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-09-08 Extra Bolagsstämma 2017
2017-07-26 Kvartalsrapport 2017-Q2

Beskrivning

LandSverige
SektorHandel & varor
IndustriDetaljhandel
iApotek är en apotekskedja. Störst verksamhet återfinns på den svenska marknaden, där produktutbudet innefattar både läkemedel och kosmetika. Produktutbudet är brett och består av kosttillskott, hudprodukter, allergiprodukter, träning och viktprodukter. Utöver återfinns produkter som används mot infektion, feber och värk. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
2024-01-10 13:38:12

Läkemedelsverket genomförde en inspektion av Svea Apotek 2023-10-25 och rapporten skickades 2023-11-02.

Läkemedelsverkets bedömning grundar sig på en genomgång av Svea Apoteks verksamhet under perioden 2015 till september 2023.

Svea Apotek har besvarat Läkemedelsverkets rapport, men trots vidtagna åtgärder av nuvarande ledning har Läkemedelsverket beslutat att återkalla Svea Apoteks tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek.

Den tidigare inspektionen den 28 januari 2023 resulterade i en stängning av apoteket under ca sju veckor.

En större del av apotekets verksamhet har varit expediering av digitala EES recept vilket är olagligt enligt Läkemedelslagen.

Verksamheten avseende expediering av EES recept fick omedelbart avslutas. Detta innebar en minskning av apotekets omsättning med ca totalt 33 %.

Detta motsvarar också EES receptens genomsnittliga andel av omsättningen under perioden 2016-2022.

Stängningen under ca sju veckor efter inspektionen i januari innebar ett intäktsbortfall om ca 2.3 MSEK.

Dåvarande VD, apotekschef och enda farmaceut på apoteket var verksam och ensam ansvarig för verksamheten under ovanstående period.

Att omedelbart avsluta expediering av EES recepten samt stängningen under sju veckor har givetvis en negativ påverkan både avseende omsättningen och resultatet.

I bästa fall hade apotekets verksamhet utan EES recept inneburit break-even eller en mindre vinst för apoteket. Detta är genomgående verkligheten för alla fristående apotek i Sverige.

Styrelsen utvärderar nu olika alternativ för avveckling av apoteket vilket även kan innebära en försäljning av apoteket.

Se även Läkemedelsverkets pressmeddelande; https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/beslut-om-stangning-av-apotek-i-stockholm


För mer information, kontakta Bolagets representanter:

VD Mikael Ehrman mobil: 070-845 51 82 e-mail: mikael@iapotek.se

Styrelseordförande Magnus Nilsson mobil: 070-516 06 78 e-mail: magnus@iapotek.se