14:15:16 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorIndustri
IndustriAnläggning & bygg
Infrea bedriver verksamhet inom affärsområdena mark och anläggning, AVA (avfall, vatten, avlopp) samt brandskydd. Verksamheten är en industrigrupp som erbjuder produkter och tjänster inom industriservice och infrastruktur. Infrea förvärvar bolag inom nämnd sektor och fokuserar sedan på aktivt ägande samt affärsutveckling. Störst närvaro återfinns på den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Kalender

2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Ordinarie utdelning INFREA 0.10 SEK
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-14 Årsstämma 2019
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2020-02-17 Extra Bolagsstämma 2019
2020-01-17 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-10-30 Bonusutdelning INFREA 0.60 SEK
2019-08-16 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Ordinarie utdelning INFREA 0.00 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2018
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-11-21 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Årsstämma 2017
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2019-09-11 10:08:23

Infrea styrelse har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 16 oktober i Stockholm.

INFREA KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Infrea styrelse har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 16 oktober i Stockholm.

På stämmans föreslår att styrelsen ska utökas med en ledamot, Elsa Widding. Elsa Widding har en lång erfarenhet från infrastrukturområdet med särskilt fokus på energisektorn. Hon har haft ledande befattningar i energibolag samt arbetat med förvärvs- och investeringsfrågor åt bland annat regeringskansliet och Bure Equity AB.

Vidare föreslår vissa redaktionella justeringar av bolagsordningen samt beslut om den tidigare kommunicerade efterutdelningen om 60 öre per aktie.

Bilaga: Kallelse till extra bolagsstämma

Stockholm 2019-09-11

För mer information:

Tony Andersson, VD Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Infrea Pressrelease 2019-09-11.pdf
Infrea Kallelse till extra bolagsstamma.pdf

Om Infrea:

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla onoterade bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie ar noterad på Nasdaq First North Growth Market Premier och Mangold Fondkommission AB, tel +46 (0)8 503 015 50, e-post CA@mangold.se, ar bolagets Certified Adviser. infrea.se