01:18:44 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorRåvaror
IndustriGruvdrift & metaller
Kopy Goldfields är ett prospekteringsbolag med störst verksamhet inom utvinning av guld runtom den ryska marknaden. Bolagets kompetens återfinns inom identifiering av potentiella markområden. Idag innehas en brett samarbete med andra aktörer inom branschen, där samarbeten med partners eller projekt i Joint Venture nyttjas vid större exploateringar. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.

Kalender

2022-03-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 Ordinarie utdelning KOPY 0.00 SEK
2021-03-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-01 Ordinarie utdelning KOPY 0.00 SEK
2020-06-30 Årsstämma 2020
2020-03-26 Bokslutskommuniké 2019
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-31 Ordinarie utdelning KOPY 0.00 SEK
2019-05-29 Årsstämma 2019
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-30 Ordinarie utdelning KOPY 0.00 SEK
2018-05-29 Årsstämma 2018
2018-03-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-31 Ordinarie utdelning KOPY 0.00 SEK
2017-05-30 Årsstämma 2017
2017-03-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-27 Ordinarie utdelning KOPY 0.00 SEK
2016-05-26 Årsstämma 2016
2016-03-24 Bokslutskommuniké 2015
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-28 Ordinarie utdelning KOPY 0.00 SEK
2015-03-26 Bokslutskommuniké 2014
2014-12-17 Extra Bolagsstämma 2014
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-28 Ordinarie utdelning KOPY 0.00 SEK
2014-05-27 Årsstämma 2014
2014-03-27 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-14 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-22 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-08-14 Extra Bolagsstämma 2013
2013-06-05 Ordinarie utdelning KOPY 0.00 SEK
2013-06-04 Årsstämma 2013
2013-05-16 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-28 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-16 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-11-05 Extra Bolagsstämma 2012
2012-03-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-17 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-31 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-07-27 Extra Bolagsstämma 2011
2011-05-12 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-12 Årsstämma 2011
2011-03-25 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-10 Kvartalsrapport 2010-Q3
2021-01-22 08:30:16

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") publicerar härmed en operationell uppdatering för fjärde kvartalet och för helåret 2020. I enlighet med tidigare lämnat estimat har Bolaget ökat sin guldproduktion trots COVID-19-pandemin.

Sammanfattning:

  • Fjärde kvartalets totala produktion av guldekvivalenter (GE[1]) från bolagets två berggrundsgruvor och två alluviala gruvor i Khabarovsk-regionen i Ryssland ökade med 24 % från året innan till 10,83 koz (339,96 kg), jämfört med 8,72 koz (271,15 kg) under fjärde kvartalet 2019.
  • 2020 års totala produktion av guldekvivalenter uppgick till 53,11 koz (1 652,04 kg), i linje med tidigare estimat (52-54 koz), vilket är något över 2019 års produktionsnivå om 52,26 koz (1 625,41 kg). 2020 års GE-produktion inkluderar 97 koz (3 026 kg) silver, vilket motsvarar 1,36 koz (42,15 kg) guld.
  • Guldförsäljningen för helåret 2020 uppgick till 55,43 koz (1 723,96 kg), jämfört med 48,71 koz (1 515,01 kg) 2019.
  • Produktionstillväxten under fjärde kvartalet 2020 drevs av ökad produktion av gravitations- och flotationskoncentrat vid Perevalnoe-anläggningen, som bearbetade 166 kt malm under 2020 jämfört med 131 kt under 2019[2].
  • Under de sista två veckorna av december 2020 minskade produktionstakten vid Yubileyniy till följd av Covid-19. Minskningen påverkade volymen av bearbetad malm och den totala guldproduktionen för det fjärde kvartalet vid Yubileyniy. Vid datumet för detta pressmeddelande har verksamheten återgått till dess planerade kapacitet.
  • Efter utbrottet av Covid-19 som inträffade nyligen har Bolaget stärkt karantänåtgärder och andra försiktighetsåtgärder för att förhindra liknande incidenter i framtiden.

"Vi är glada att kunna rapportera starka operativa resultat för 2020 och att vi överskrider 2019 års produktionsnivåer, trots Covid-19. Vi fortsätter hålla en hög aktivitetsnivå för att öka vår guldproduktion som, i kombination med starka marknadsfundament och en lägre RUB/USD-kurs, kommer stödja intäkter och vinstmarginaler", säger Mikhail Damrin, VD för Kopy Goldfields.

Yubileyniy-projektet
Under det fjärde kvartalet 2020 uppgick den totala GE-produktionen till 2,61 koz, en minskning om 39% jämfört med det fjärde kvartalet 2019. Minskningen i produktionen förklaras av lägre guldhalter (-11%) och minskad volym (-21%) av bearbetad malm på grund av minskad drift i december till följd av Covid-19.

GE-produktionen för helåret 2020 från Yubileiny-projektet uppgick till 14,13 koz, en minskning med 16% jämfört med 2019. Minskningen i produktionen förklaras främst av de lägre genomsnittliga guldhalterna (-10%) av den bearbetade malmen.

Yubileyniy-projektet

4:e kvartalet

För-ändr.

Helår

För-ändr.

2020

2019

2020

2019

CIP

Bruten u-jordsmalm, 000' ton

39,90

40,70

-2%

212,20

117,07

81%

Underjordsdrivning, meter

566

345

64%

2 168

967

124%

Underjordsmalm halt, g/t

3,84

4,73

-19%

3,28

5,20

-37%

Bearbetad malm, 000' ton

26,12

32,94

-21%

122,15

125,12

-2%

Genomsnittlig halt, g/t

4,53

5,07

-11%

4,81

5,34

-10%

Producerat guld CIP, kg

81,19

132,54

-39%

439,48

523,42

-16%

Producerat guld CIP, koz

2,61

4,26

-39%

14,13

16,83

-16%

Höglakning (HL)

Malmstapling, 000'ton

-

14,00

Guldhalt, (g/t)

-

2,88

Guld i staplad malm, kg

-

40,30

Producerat guld HL, kg

10,82

21,29

Producerat guld HL, koz

0,35

0,68

Gravitations- och flotationskoncentrat som produceras vid Perevalnoe-anläggningen lakas också till dorétackor vid Yubileyniy-anläggningen. Under 2020 lakades totalt 367,82 ton gravitationskoncentrat och 6 158,01 ton flotationskoncentrat från Perevalnoe-projektet vid Yubileyniy-anläggningen, vilket genererade 30,01 koz (933,53 kg) guld. Detta redovisas under Perevalnoe-projektet längre ner.

Perevalnoe-projektet
Under fjärde kvartalet 2020 bearbetade Perevalnoe-anläggningen 41,14 kt malm, en ökning med 12% jämfört med fjärde kvartalet 2019. Produktionen av gravitationskoncentrat uppgick till 90,54 kt, en minskning med 4% och flotationskoncentrat 1 728,59 kt, en ökning med 29%. GE-produktionen från Perevalnoe-koncentraten vid Yubileyniy uppgick till 7,58 koz, en ökning med 95%.

Produktionen av gravitations- och flotationskoncentrat för helåret 2020 uppgick till 367,82 kt, en ökning med 3% och flotationskoncentrat 6 158,01 kt, en ökning om 29% som stöds av en 26% ökning av malmbearbetningen vid Perevalnoe-anläggningen - 165,85 kt jämfört med 131,3 kt under 2019. GE-produktionen för 2020 från Perevalnoe-koncentraten vid Yubileyniy uppgick till 30,01 koz, en ökning med 25%.

Perevalnoe-projektet

4:e kvartalet

För-ändr.

Helår

För-ändr.

2020

2019

2020

2019

Överliggande lager, 000'm3

676,20

439,50

54%

3 293,00

1 971,90

67%

Bruten malm, 000' ton

176,90

74,89

136%

370,71

265,70

40%

Genomsnittlig halt, g/t

3,78

4,98

-24%

3,60

4,59

-22%

Inklusive

Höghaltig malm, 000' ton

52,96

26,73

98%

101,97

81,63

25%

Genomsnittlig halt, g/t

8,64

10,12

-15%

8,73

10,44

-16%

Låghaltig malm, 000' ton

13,34

48,16

-72%

33,97

184,07

-82%

Genomsnittlig halt, g/t

3,16

2,12

49%

3,36

1,99

69%

Höglakningsmalm, 000' ton

110,60

-

-

234,78

-

-

Genomsnittlig halt, g/t

1,52

-

-

1,41

-

-

Bearbetad malm, 000' ton

41,14

36,81

12%

165,85

131,3

26%

Genomsnittlig halt, g/t

9,31

7,39

26%

6,88

7,50

-8%

Producerat gravitationskoncentrat, 000' ton

90,54

93,94

-4%

367,82

356,58

3%

Genomsnittlig halt, g/t

1 573,86

1 110,62

42%

1 079,96

1 098,57

-2%

Producerat flotationskoncentrat, 000' ton

1 728, 59

1 335,06

29%

6 158,01

4 782,26

29%

Genomsnittlig halt, g/t

129,62

117,50

10%

110,58

115,69

-4%

Guldproduktion (vid Yubileiny-anläggningen från gravitations- och flotationskoncentrat från Perevalnoe-projektet), kg

235,82

120,75

95%

933,53

749,18

25%

Guldproduktion (vid Yubileiny-anläggningen från gravitations- och flotationskoncentrat från Perevalnoe-projektet) [3], koz

7,58

3,88

95%

30,01

24,09

25%

Alluvial utvinning
Guldproduktionen för helåret 2020 från alluvial utvinning uppgick till 6,93 koz, en minskning med 35% jämfört med 2019. Minskningen i alluvial produktion förklaras av signifikant lägre volym bearbetat grus (en minskning med 44%) på grund av sen start av alluvial gruvdrift till följd av reserestriktioner hänförligt till Covid-19.

Alluvial utvinning

4:e kvartalet

För-ändr.

Helår

För-ändr.

2020

2019

2020

2019

Överliggande lager, 000' m3

-

19,00

-

1 457,10

1 033,60

41%

Gruvbrytning, 000' m3

-

28,40

-

258,60

240,10

8%

Alluvialt grus tvättat, 000' m3

8,70

21,80

-60%

463,90

833,30

-44%

Genomsnittlig halt, mg/m3

361,61

731,88

-51%

464,72

396,13

17%

Producerat guld, kg

3,10

15,96

-81%

215,60

330,09

-35%

Producerat guld, koz

0,10

0,51

-81%

6,93

10,6

-35%

Kvalificerad person
Alexander Polonyankin, som är kvalificerad person (eng: "Competent Person") enligt JORC och medlem av Australasian Institute of Mining and Metallurgy, MAusIMM (CP), har granskat och godkänt den tekniska informationen som rör verksamheten som omfattas av detta pressmeddelande.

[1] Varierar beroende på förhållandet mellan faktiska guld- och silverpriser. För helåret 2020 tillämpades det genomsnittliga konverteringsförhållandet för silver 1:72 Ag/Au.

[2] Eftersom transport av gravitations- och flotationskoncentrat från Perevalnoe-gruvan till bearbetningsanläggningen Yubileyniy fortlöper över tid, omfattar den rapporterade guldproduktionen för Perevalnoe inte nödvändigtvis det koncentrat från Perevalnoe som blivit producerat under samma rapporteringsperiod, utan även tidigare under detta och förra året.

[3] Eftersom transport av gravitations- och flotationskoncentrat från Perevalnoe-gruvan till bearbetningsanläggningen Yubileyniy fortlöper över tid, omfattar den rapporterade guldproduktionen för Perevalnoe inte nödvändigtvis det koncentrat från Perevalnoe som blivit producerat under samma rapporteringsperiod, utan även tidigare under detta och förra året.

Stockholm den 22 januari 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com
Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopy Goldfields Pressrelease 2021-01-22 Svenska.pdf

Om Kopy Goldfields AB
Kopy Goldfields är ett ledande svenskt företag inom guldprospektering och guldproduktion som verkar i de mest kända guldutvinningsregionerna i Ryssland. Kopy Goldfields strategi är att kombinera rysk geologisk kunskap och vetenskap med internationell ledning, "best industry practice" samt modern och effektiv teknik för att identifiera och utveckla guldprojekt på ett kostnadseffektivt, säkert och transparent sätt. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

Kopy Goldfields tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkänts av EU. Stockholm Certified Advisers verkar som Certified Adviser, kontaktnummer: +46 707 94 90 73, e-post: info@certifiedadviser.se.

Aktien
Ticker: KOPY
http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457
Utestående aktier: 886 005 575

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets och koncernens avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets och koncernens framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget och koncernen är verksamma. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. De framåtriktade uttalandena är förknippade med ett flertal risker och osäkerheter, inklusive men inte begränsat till, (i) ändringar i den ekonomiska, regulatoriska och politiska miljön i de länder där Kopy Goldfields är verksamt, (ii) ändringar förknippade med geologisk information tillgänglig i förhållande till olika projekt, (iii) Kopy Goldfields fortsatta förmåga att kunna säkra finansiering för att fullfölja sin verksamhet på "going concern"-basis, (iv) framgång med eventuella joint ventures och samarbeten, (v) växlingskurser, särskilt avseende den rysk rubeln och den amerikanska dollarn. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena, vilket kan bero på många olika faktorer, inklusive men inte begränsat till risker och osäkerheter som rör guldproduktions- och guldprospekteringsbolag i ett tidigt stadium av sin utveckling. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte på ett otillbörligt sätt förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras utan förvarning. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta pressmeddelande, så vida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.